31 oktober 2009

Ladda Barsebäck igen!

Medborgare! Elpriserna i Sverige har mångdubblats under det senaste årtiondet. Förr var de låga elpriserna en konkurrensfördel för svensk industri. Med hjälp av låga elpriser kunde till exempel svensk skogs- och stålindustri producera till konkurrenskraftiga priser, trots relativt höga lönekostnaderna och långa transportavstånd till kunderna. Efter årtionden av misskött energipolitik har denna konkurrensfördel försvunnit. De två mycket väl fungerande kärnkraftverken i Barsebäck har stängts på grund av politiska beslut. Utbyggnaderna av ersättningskraft har tagit lång tid och skett till höga kostnader.

Ett antal elintensiva företag har under flera års tid uppmanat regeringen att snabbt förbättra möjligheterna att förse industrin med el till konkurrenskraftiga priser. Boliden, Eka Chemicals, Holmen, Stora Enso och SCA Forest Products har bildat Industrikraft med syfte att själv förse företagen med den energi de behöver. Nu vill man tillsammans med Vattenfall bygga nya kärnkraftverk för att långsiktigt försäkra sig om det produceras den mängd el som de själva behöver i framtiden. En ny kärnkraftsreaktor kan komma att kosta uppåt 60 miljarder kronor att bygga. Trots detta räknar industrin med att denna investering är lönsam och ger betydligt större möjligheter till konkurrenskraftiga energipriser än andra alternativ.

Regeringen har öppnat dörren för att bygga nya kärnkraftverk som ersättning för de tio återstående verken som finns kvar efter nedläggningen av Barsebäck. De återstående verken uppgraderas just nu för att kunna ge högre effekt, men deras återstående livslängd är inte mer än 15-25 år. Den rödgröna oppositionen är dock avvisande till planerna och meddelar att de inte kommer att medverka till att det byggs nya kärnkraftverk i Sverige. Hur industrin ska säkerställas den elenergi som behövs verkar det dock inte finnas några svar på. Kanske vill de att vi ska lägga ner all industri och leva på bidrag istället?

Den socialdemokratiska regeringen visade tecken på både dumhet och feghet när den efter påtryckningar från Danmark gick med på att avveckla Barsebäck. Detta utan någon som helst kompensation från Danmarks sida. Med facit i hand borde man krävt danskarna på två nya kärnkraftverk för att lägga ner Barsebäck, till ett värde av cirka 100 miljarder kronor. Då hade inte den elintensiva industrin varit lika utsatt som idag. Elpriserna hade antagligen varit lägre och det hade inte funnits samma behov att ersätta gammal kärnkraft med ny.

Barsebäck hade knappt utnyttjats till halva sin beräknade livslängd när det lades ner. Verket kan efter viss upprustning leverera energi i många år till. Därför bör regeringen ladda Barsebäck igen och inte stänga av det förrän dess det har nått sin fulla livslängd! Om danskarna har något emot detta är de välkomna att finansiera två nya svenska kärnkraftverk som kompensation för att behålla Barsebäck avstängt!

Ladda Barsebäck igen!

5 kommentarer:

Anonym sa...

Det börjar kanske bli dags för den gamla dekalen "Bygg Barsebäck tre på Kristiania" igen :-)

Anonym sa...

Håller helt med! Återstarta Barsebäck. Det var ovist och ett enormt slöseri att stänga de båda reaktorerna i förtid.

Krassman sa...

@Medborgare X
Vad tror du det är som gjort att elpriserna ökat? Hur ser elbolagens resultat ut? Vilka är det som kommer att få betala en utbyggd kärnkraft och vilka är det som får ta hand om avfallet? Vart skall uranet brytas och hur länge räcker det som finns? Fundera lite på dessa frågor och ta dig gärna ann frågeställningen med kärnkraften, gärna på ett mer nyanserat sätt kanske.

Sedan kan du väl oxå redovisa vilka borgerliga partier som var emot att stänga Barsebäck. Det blir liksom lite bättre och trovärdigare om du berättar hela sanningen och inte bara valda delar.

Medborgare X sa...

Krassman!

Visst är det mer komplex än att bara Barsebäck har stängts. Sverige har också byggt högspänningskablar till kontinenten för att kunna exportera vår billiga el istället för att förse våra egna företag och medborgare med billig el. Det kan tyckas attraktivt vid en första anblick (och är attraktivt för elbolagen), men landet förlorar på att exportera billig el istället för att använda den för att addera värde i andra tillverkningsprocesser (som att tillverka pappersmassa som kan användas till papper som kan användas till förpackningar eller som att tillverka järn som kan användas till att tillverka stål som kan användas för att tillverka höghållfast stål som kan användas till att tillverka krockskydd till bilar etc.).

Stängningen av Barsebäck bidrar till att skapa ett underskott av el på den svenska marknaden (södra Sverige importerar numera el från danska kolkraftverk!). Totalt sett har svenska elpriser ökat till nästan samma nivå som resten av Europa. Ett svenskt industriellt konkurrensmedel har förstörts!

Vad gäller partierna som stängde Barsebäck så ingick det i en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Centern.

Billig el sa...

Billig el åt folket!!

Skicka en kommentar

Medborgarperspektiv tar inget som helst juridiskt ansvar för andras kommentarer. Var och en ansvarar själv för vad de skriver samt hur de uttrycker sig!