01 november 2009

Bidragskongressen

Medborgare! Då var Socialdemokraternas partikongress avslutat, den kongress som man själva döpt till jobbkongressen. Men så mycket fokus på nya jobb och ökad sysselsättning har det inte varit. Istället har det lunkat på i gamla hjulspår. Mona Sahlin har återvalts som partiledare. Ett nytt verkställande utskott har utsetts. I sakfrågorna verkar partiledningen på ett förnämligt sätt ha lyckats kompromissa sig fram till lösningar som accepterats av både partiets vänster- respektive högerflygel. Vänsterfalangens hårdare krav bäddades in i radikal retorik utan att ändra på partiledningens utstakade kurs. Totalt sett verkar kongressen varit en klar framgång för Mona Sahlin och partiledningen.

Men vad hände med talet om jobbpolitiken? En förvånansvärd liten del av kongressen handlade om denna, den viktigaste frågan för det svenska samhället. De få förslag på åtgärder som Socialdemokraterna pekat ut under kongressen är både otillräckliga och ofokuserade. Svensk industri halkar efter allt mer och konkurrenskraften blir allt sämre. Detta trots att den svenska kronan förlorat i värde och svenska löner blir allt lägre med internationella mått mätt. Trots en rekordlåg ränta investerar varken svenska eller utländska företag i ny verksamhet i Sverige. Istället fortsätter flytten av jobb från Sverige till utlandet. Husqvarna var det senaste företaget som aviserade att de kommer stänga fabriker i Sverige och istället satsa på utländska fabriker.

Inte blir det bättre av att Socialdemokraterna och deras rödgröna partners avvisar svensk industris planer på att investera i ny kärnkraft för att säkra deras framtida tillförsel av el till konkurrenskraftiga priser. Detta besked från de rödgröna kan på sikt leda till att industrins konkurrenskraft försämras ytterligare. Utan elenergi till konkurrenskraftiga och förutsägbara priser kommer dessa företag att göra sina framtida investeringar i länder som erbjuder detta istället! Då försvinner ännu fler jobb från Sverige.

Istället för att fokusera på hur nya jobb skall skapas i Sverige har Socialdemokraternas partikongress handlat om hur man ska spendera skattepengarna, eller de 'gemensamma medlen' som Socialdemokraternas ekonomiska talesman Thomas Östros föraktfullt kallar dem, om man kommer till makten. Pensionärerna ska få mer pengar i plånboken. Socialförsäkringarna ska uppgraderas så att arbetslösa och långtidssjuka ska få mer bidrag. Kulturen ska få mer bidrag.

Hur ska allt detta finansieras kan man fråga sig? Jo, Mona Sahlin vill att de som arbetar ska arbeta ännu mer och ännu längre för att finansiera mer bidrag till de som inte behagar arbetar. Som skattebetalare och finansiär till Mona Sahlins bidragssamhälle undrar man naturligtvis när hon ska tacka alla oss skattebetalare för att vi försörjer både henne själv och alla övriga som inte behagar arbeta!

Med facit på hand kan man bara konstatera att Socialdemokraternas jobbkongress bara blev ännu en bidragskongress!

9 kommentarer:

Anonym sa...

Vem har utformat Socialdemokraternas partiprogram

Svar Dom riktiga fåntrattarna

Medborgare X sa...

Anonym!

Ja, ska man tro Göran Persson så måste det ju vara så. :-)

Anonym sa...

Ja! "Bidragskongress" är det rätta namnet! Att de inte skäms att stå där och ljuga det svenska folket rakt i ansiktet!

Anonym sa...

Jobbkongress bla bla.
Dom skapar inte ett enda jobb eller forbattrar forutsättningarna for att något jobb skall skapas av någon annan,
öka skatterna och ordna bidrag ar det enda dessa politrucker duger till

Anonym sa...
Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.
Unknown sa...

På vilket sätt är sjukpenning och sjukersättning bidrag? Jag trodde att jag och mina arbetsgivare betalat in pengar som skulle betalas ut om olyckan/sjukdomen är framme?

kalle Kula sa...

manvasteras: Som du kanske(?) vet så varierar arbetsgivaravgiften med lönen ~32% sjukersttningen har dock ett tak så att högavlönade ej får del i samma utsträckning som de betalar. Det sker alltså en omfördelning till de som betalar mindre=bidrag!

Anonym sa...

Manga trodde att Mona Sahlins urusla fortroendesiffror skulle gora att hon bytes ut av kongressen.
Detta skedde ej och det ar nu faslagt att hon blir partiets kandidat till statsministerposten och det reser omebelbart nagra fragor.
Socialdemokraterna valde givetvis sjalva vilken som skall vara deras partledare och da betydde tydligen inte oegentligheter och myglande for att skaffa egna fordelar for skattepengar nagot.

Men for ministrar och speciellt for statsminister som skall representera landet stalls andra krav.
Mona Sahlin har hogljutt kravt avgang for Alliansens ministrar for fragment av sina egna oegentligheter och kan da givetvis inte sjalv bli minister.

Dessutom blev hon tidigare utsparkad ur regeringen for oegenligheter men aven dessa ar endast endast ”fornamnet” av vad som forekommit enligt forre partisekreteraren Enn Kokk(S).
Givetvis maste en omfattande undersokning av detta genomforas, det skulle annars vara generande for landet att forst utse en statsminister och senare avskeda henne for oegenligheter kanda av det storsta partiet innan hon utsags.
Darfor forvantas nu en noggrann genomgang av hennes forehavanden darmed forebyggande att hon inte skadar landets internationella anseende och det kan inte vara nagot storre problem da aven ”efternamnet ”maste vara kanda inom partiet.

Tristan sa...

Medborgare X, din respekt för människovärdet kan väl ifrågasättas härmed. Även om jag inte är partisympatisör måste jag ändå påstå att bostadsbidrag, pension och aktivitetsersättning har visst fog.

Det finns en "normal" arbetslöshetsnivå; full sysselsättning medför inflation.

Och för att arbetslösa inte ska svälta och i övrigt leva miserabelt behövs visst understöd.

Men visst borde partierna tänka om. Skrota LAS och se till att öka rörligheten på arbetstagare så att alla någon gång kan få förtroendeposter inom det politiska systemet under begränsade tider; att alla kan få jobb inom både näringslivet och inom den offentliga sektorn under vissa perioder i livet.

Såsom det är idag har vi ett "modernt" kastväsende.

Skicka en kommentar

Medborgarperspektiv tar inget som helst juridiskt ansvar för andras kommentarer. Var och en ansvarar själv för vad de skriver samt hur de uttrycker sig!