25 november 2009

Vaccinet för svininfluensa ger allvarliga biverkningar

Medborgare! Nu kommer nya uppgifter från Kanada om GlaxoSmithKlines vaccin mot svininfluensan. Det har länge varit känt att vaccinet utvecklats på rekordtid och att tiden för att testa det varit väldigt begränsad. Många som vaccinerats har fått allvarliga biverkningar och det har spekulerats om man kan bli sjukare av vaccinet än av svininfluensan. Det finns även rapporter om personer som avlidit strax efter att de tagit Pandemrix. Nu har ett parti om 170 000 doser av vaccinet stoppats i Kanada. Detta efter att drygt 20 000 personer som vaccinerats fått andningssvårigheter, förhöjd hjärtrytm och hudutslag, vilket är fem gånger så många som väntat.

Det finns många skandaler i spåren av WHO's beslut att rekommendera massvaccination mot svininfluensan. Det har visat sig att de rådgivare som WHO använt sig av varit betalda av läkemedelsindustrin. Deras lobbyism har lett till att läkemedelsindustrin nu sålt vaccin för motsvarande 80 miljarder kronor! GlaxoSmithKline är ett av de bolag som är vinnare på svininfluensan.

De som får betala är, förutom de som drabbas av allvarliga biverkningar, skattebetalarna!

1 kommentar:

Ann Helena Rudberg sa...

Ja larma mera gammelmedia så blir dom ännu rikare.... i krig och annan ofärd finns det alltid vinnare.

Skicka en kommentar

Medborgarperspektiv tar inget som helst juridiskt ansvar för andras kommentarer. Var och en ansvarar själv för vad de skriver samt hur de uttrycker sig!