20 juni 2012

Manshatarna på Skabbteatern

Medborgare! I Sverige finns det fyra områden där feminismen har ett starkt fäste. Det är inte vilka fyra områden som helst, utan fyra områden som har stort inflytande över det som debatteras och det som beslutas i samhället. Den beslutande makten har naturligtvis landets politiker och inom politiken har feminismen ett mycket starkt inflytande. Merparten av alla partier har ett kvinnoförbund (men inget mansförbund) och de flesta etablerade partierna är dessutom uttalat feministiska.

För att kunna motivera sina beslut använder sig politikerna ofta av utredningar och forskning. Utredningarna sker vanligtvis inom departementen och dessa styr vanligtvis politikerna själva över genom att utse rätt personer som ger dem de svar de vill ha. Vad gäller forskningen så sker den på de oberoende universiteten och är därför mindre lätt att styra. Inom forskningen har man därför etablerat genusvetenskapen för att på alla sätt hitta på bevis för att män är onda och kvinnor är goda, vilket sedan kan användas i den politiska debatten för att stärka det feministiska inflytandet.

Den politiska debatten har dock traditionellt sett förts i media av journalister, ledarskribenter och krönikörer. Detta har varit den grupp i samhället som haft makt över vilka frågor som ska få komma upp på dagordningen i samhällsdebatten och hur dessa frågeställningar ska vinklats. Även inom media har feminismen en mycket stark ställning. Merparten av alla som arbetar inom media röstar vänster och är feminister.

Slutligen har vi ett annat område som påverkar samhällsdebatten i Sverige. Det är kulturen. Den används allt mer för att bryta ny mark i samhällsdebatten. Även på det området finns ett mycket starkt fäste för feminismen, vilket inte minst framgick av SCUM-debatten i höstas där hela kulturvärlden unisont hyllade Turteaterns budskapet om massmord på män.

En annan liknande feministisk teatergrupp är Skabbteatern, som leds av Alma Lindé och Alejandra Goic. De har tidigare satt upp feministiska pjäser med en taskig manssyn. Och nu är de på gång att spela in en kortfilm där de går till attack mot alla som vågar yppa kritik mot feminismen. De skriver på sin hemsida:
"Vi är jävligt trötta på att feminism över huvud taget betraktas som något fult och gnällkärringaktigt. Om samhället systematiskt ser till att alla kvinnor automatiskt får det sämre, vem ska se till att du får ett värdigt liv? Hur länge tänker du vänta på att någon ska tänka på dig också?
Feminism handlar om en fucking jävla kamp för de mänskliga rättigheter som du som kvinna inte har. Vi känner inte en enda feminist som tycker att män ska ha det dåligt bara för att kvinnor ska ha det bra. Att det ens har startats upp organisationer som Antifeministiska samfundet är lika absurt och vidrigt som organiserad rasism.
Vi tänker inte backa längre, Pär Ström. Vi tänker inte ta din smutskastande skit längre, Pelle Billing. Vi tänker genom vår kortfilm tydliggöra det ni är på riktigt: kvinnofientliga as."
Det framgår med all tydlighet att Skabbteatern anser att det inte får finnas någon kritik mot feminismen i det svenska samhället. Då blir man snabbt utpekad som "kvinnofientliga as". Vad som är riktigt skrämmande är dock den vridna syn Skabbteatern har på samhället. För att inte tala om vilken vriden syn på kvinnor som de har. Låt oss bemöta texten bit för bit:

"Vi är jävligt trötta på att feminism över huvud taget betraktas som något fult och gnällkärringaktigt."
"Om samhället systematiskt ser till att alla kvinnor automatiskt får det sämre, vem ska se till att du får ett värdigt liv?"
  • Det finns inget i samhället som systematiskt ser till att alla kvinnor automatiskt får det sämre än män. Tvärtom så har kvinnor fler lagliga rättigheter än män. Kvinnor har dessutom aldrig behövt ha skyldigheten att göra värnplikt och att gå ut i krig när regeringen så beslutar (vilket män fortfarande måste göra i händelse av krig).
  • Samhället ser dessutom till att kvinnor får ta del av de skattepengar som män betalar in genom så kallade transfereringar. Män förlorar i genomsnitt 2 miljoner kronor under sin livstid i dagens välfärdssamhälle.
  • Det görs mängder av separata kvinnosatsningar på olika områden i samhället, men inte alls några manssatsningar i motsvarande grad.
  • Kvinnor är, precis som män, ansvariga för sina egna liv. Det är varken samhällets eller mäns ansvar att se till att kvinnor får “värdiga liv”. Det är upp till alla myndiga och arbetsföra individer att själva ta ansvar för sina egna liv! Det har män gjort i alla tiden. Självklart ska kvinnor då förväntas kunna göra samma sak. Allt annat vore rent ut sagt kvinnoförnedrande. Varför skulle kvinnor vara mindre kapabla att ta ansvar för sig själva än vad män är?
"Hur länge tänker du vänta på att någon ska tänka på dig också?"
  • Det är inte någon annan som ska tänka på kvinnorna. Kvinnor får faktiskt, precis som män, tänka på sig själva. Det är en del i att vara vuxen att kunna ta ansvar för sig själv, sitt liv och sina val.
  • Det är bara barn och omyndiga som behöver hjälp med sådant!
"Feminism handlar om en fucking jävla kamp för de mänskliga rättigheter som du som kvinna inte har."
  • Kvinnor har redan alla rättigheter som män har. Kvinnor har t.o.m. ett antal rättigheter som män saknar! Vad skulle det vara det för “mänskliga rättigheter” feminismen anser att kvinnor saknar i dagens Sverige?
"Vi känner inte en enda feminist som tycker att män ska ha det dåligt bara för att kvinnor ska ha det bra."
  • Hur kommer det sig då att både Vänsterpartiet och Feministiskt Initiativ i intervjuer med Pär Ström (i radio respektive i TV) uttryckligen har sagt att de är motståndare till en jämställd och könsneutral lagstiftning, där män skulle få ta del av de rättigheter som kvinnor redan har i svensk lag?
  • Hur kommer det sig då att ni hånar, smutskastar och spyr galla över Pär Ström, Pelle Billing och alla män som arbetar för mansfrågor och som vill ha riktig jämställdhet för båda könen? 
"Att det ens har startats upp organisationer som Antifeministiska samfundet är lika absurt och vidrigt som organiserad rasism."
  • Om det är något som är absurt och vidrigt så är det snarare att feminister offentligt hyllar ett manifest som förespråkar massmord på män. Riktigt illa är det när detta sätts upp på en politisk teaterscen och hyllas i svenska media som “ett gyllene hat”. Det om något är att likna vid rasism!
"Vi tänker inte backa längre, Pär Ström. Vi tänker inte ta din smutskastande skit längre, Pelle Billing. Vi tänker genom vår kortfilm tydliggöra det ni är på riktigt: kvinnofientliga as."
Så kära feminister, vill ni ha könskrig så blir det könskrig. Tro inte att vi inte tänker förvara oss. Det kanske är dags att få lite nytta av det där bortkastade värnpliktåret? Det kanske till och med är dags att börja beväpna sig? Speciellt som vi vet att ni feminister både har uppmanat till massmord på män, har dömda våldsbrottslingar i de egna leden och att ni inte tvekar att ta till våld mot era åsiktsmotståndare

En sak vet vi dock. Att manshatarna på Skabbteatern har visat sig från sin rätta sida.

MER INTRESSANT OM: , , , ,

01 juni 2012

En video som alla feminister borde se!

Medborgare! I den feministiska historieskrivningen framställs kvinnor som förtryckta av och underordnade män. Det hävdas ständigt att män har haft all makt och allt inflytande i samhället, medan kvinnorna däremot har varit maktlösa och totalt nedtryckta. Enligt den feministiska retoriken har män varit (och är fortfarande) orsaken till kvinnors alla problem och motgångar i livet, små såväl som stora.

Enligt samma historieskrivning så är det också feminismen, och inget annat än feminismen, som steg för steg har befriat kvinnorna från det patriarkala förtrycket. Män däremot har ständigt gjort motstånd mot detta och istället kämpat för att behålla sina så kallade privilegier.

Men hur väl stämmer det med verkligheten? Girlwriteswhat har en helt annan syn på historieskrivningen och vem det är som verkligen har "befriat" kvinnorna.

Detta är en video som ALLA feminister borde se!MER INTRESSANT OM: , , , , ,