24 juni 2009

Mer maktmissbruk hos Socialtjänsten!

Medborgare! Det är tyvärr allt för vanligt att Socialtjänsten begår övergrepp på medborgarna och agerar både känslokallt och fördomsfullt. Nyligen kunde vi läsa om familjen i Göteborg som tvingades leva i ett familjehem och övervakades efter att deras son brutit armen på grund av medfödd benskörhet. Pappan blev fördomsfullt misstänkt inte enbart för att misshandla sin 4-månaders son, utan även sin fru, trots att både frun och andra sade att så inte var fallet. Socialtjänstens fördomar förblindade dem och de vägrar nu efter avslöjandet att be familjen om ursäkt för den kränkande behandling som de utsatts för! Familjen har nu startat en fond för att hjälpa andra i samma situation och de har även vidtagit rättsliga åtgärder mot Socialtjänsten.

I Norrtäljetrakten uppdagas nu ett nytt fall av maktmissbruk inom Socialtjänsten. Mitt i natten gör Socialtjänsten och Polis ett tillslag hos en familj och griper pappan. Dottern tvingas följa med en kvinna från Socialjouren. Något dygn senare häktades pappan för ett av de värsta brotten man kan misstänkas för – våldtäkt på sin egen dotter. En vecka senare lades förundersökningen ner och mannen var fri att gå hem. Mannen har då förlorat sitt jobb och hela byggden vet vad han är misstänkt för. Återigen har Socialtjänsten begått maktmissbruk på sina egna medborgare. Hedervärt är att en av socialtjänstemännen skäms så mycket över Socialtjänstens kallsinniga och cyniska agerande att hon valt att säga upp sig!

Samtidigt diskuteras ett aktuellt fall hos Maja Lundgren. Diskussionen går het om Daddys val att gå ut offentligt och berätta om misstankarna mot honom samt hans kamp mot Socialtjänsten och sin dotters mamma. Vad sanningen är i detta fall vet vi inte än, men att Socialtjänsten inte agerar på ett objektivt sätt är ganska tydligt. Läs mer om denna infekterade debatt hos Maja1, Maja2 och Maja3.

17 juni 2009

Socialtjänstens maktmissbruk!

Medborgare! Vad är det som sker på Socialtjänsten (och andra myndigheter) i vårt avlånga landet? I dagen GP kan man läsa om pappan som anhölls för misshandel av sin lilla 4-månaders son efter att sonen brutit armen på grund av benskörhet! Inte bara pappan behandlades fördomsfullt av Socialtjänsten, utan hela familjen drabbades av Socialtjänstens avskyvärda behandling. Under tre månader tvingades familjen leva under hemska förhållanden på ett familjehem, där de ständigt övervakades! Mannen tvingades också sjukskriva sig från sitt jobb, trots att han inte alls var sjuk. Dessutom blev mannen anhållen och satt en tid i häkte. Hela tiden försökte Socialtjänsten hitta bevis för att mannen misshandlade mamman och barnen, trots att både de själva och övriga släkt intygade att så inte var fallet. Även mannen f.d. sambo (och mamma till hans övriga barn) vittnade om att det inte alls var möjligt att pappan misshandlat sin lilla son.

Under hela den här perioden är familjen naturligtvis oroliga för sin lilla son, eftersom läkaren som undersökte pojken på akuten misstänkte att det kunde röra sig om benskörhet. Först efter tre månader kränkningar av familjen ser Socialtjänsten till att verkligen göra en djupare medicinsk undersökning av pojken. Det visar sig att han har benskörhet!

Tyvärr är detta inte det enda fall där Socialtjänsten (och andra myndigheter) verkar drivas av andra intressen än människors bästa. De verkar vara så indoktrinerade av feminism och fördomar att de ser troll bakom varenda sten!

I ett äldre nummer av DN kan man läsa om en annan pappa som fördomsfullt häktades för barndråp, trots att det inte fanns några tecken på att hans dotter skulle ha bragts om livet och än mindre av just honom. Hos Ingrid Carlqvist kan man läsa om åtskilliga fall där Socialtjänst och andra myndigheter behandlar framförallt män och pappor på ett fördomsfullt och diskriminerande sätt. Daddy skriver om hur han själv står mitt uppe i en vårdnadstvist där han blivit anklagad för att förgripa sig på sin dotter och är misstänkts som pedofil, för att han har duschat och sovit i samma säng som sin lilla dotter.

Är det detta som är konsekvensen av Liza Marklunds politiska projekt?