25 mars 2011

Catrine Da Costa och Julian Assange

Medborgare! I tisdags var ämnet för SVT's program Veckans Brott fallet Catrine Da Costa. För första gången presenterades alla de tveksamheter och felaktigheter som förekommit i utredningen kring fallet samt vilka enormt negativa konsekvenser dessa haft för de två (med största sannolikhet felaktigt utpekade) läkarna, obducenten (Teet Härm) och allmänläkaren (Thomas Allgén). Medborgarperspektiv har tidigare skrivit om det justitiemord de utsatts för och ännu inte fått någon som helst upprättelse för. Kanske var dock tisdagens TV-program (se SVTplay) den största upprättelse de hittills fått. Leif GW Persson redovisade på ett pedagogiskt sätt alla de allvarliga brister som finns i bevisföringen mot de två åtalade läkarna.

Rigmor Robèrt sammanfattar både programmet och rättsskandalen på ett mycket bra sätt på bloggen Catrine och syndabockarna. Läs det! Hon visar också på den feministiska aktion som drevs mot de två läkarna, både i rättssalen och i övriga samhället. En feministisk aktion som starkt bidragit till både justitiemordet och den smutskastning mot läkarna som präglat debatten kring fallet Catrine Da Costa.

Dessutom ser Rigmor Robèrt tydliga paralleller till det som just nu sker mot Julian Assange!

MER INTRESSANT OM: , , ,