11 november 2009

Om så kallade flyktingbarn och kommunalt självbestämmande

Medborgare! Vellinge kommun får utstå den vänsterradikala maktelitens spott och spä när de försöker stoppa en flyktingmottagning för så kallade ensamkommande flyktingbarn i Hököpinge. Flyktingboendet är planerat att öppna idag och ska drivas av det privata företaget Attendo Individ och Familj på uppdrag av Malmö stad. Vellinge kommun har själva ingenting med boendet att göra, men i enlighet med kommunallagen blir det kommunens uppgift att ansvara för bland annat barnens eventuella skolgång och att ordna gode män till dem.

Vellinge kommun har under många år sagt nej till flyktingmottagning och det nu aktuella fallet har resulterat i många starka reaktioner från de boende i Hököpinge som känner sig överkörda av Malmö stad och Attendo. Många av de boende känner dessutom ilskna över hur den demokratiska processen har gått till. Som ett resultat av de starka reaktionerna har Vellinge kommun lovat att göra det de kan för att stoppa transitboendet i Hököpinge.

Detta får naturligtvis många vänstersympatisörer att uttrycka hur vedervärdiga Vellinge kommun är och att de styrande moderaterna i Vellinge har en medmänskligheten som ligger på en absolut lägstanivå. Det man dock helt missar är att detta är en fråga om kommunalt självstyre. Vellinge kommun har i demokratiska val beslutat att inte ta emot flyktingbarn och de har inget avtal med Migrationsverket. Det har däremot Malmö stad. De får betalt av staten för att ta emot dessa flyktingbarn och denna ersättning ska täcka kostnader för just skola, gode män, bidrag och annat. Denna kostnad stjälper nu Malmö stad över på Vellinge kommun!

Antalet ensamkommande flyktingbarn ökar dessutom lavinartat. De transitboenden som finns är fyllda till bredden och det är av denna anledning som man nu vill öppna ytterligare en flyktingmottagning i Hököpinge. Naturligtvis är det attraktivt för pojkar i övre tonåren att försöka ta sig till Sverige och söka asyl. För det är ofta just yngre män som döljer sig bakom beteckningen ensamkommande flyktingbarn. Om de verkligen är yngre än 18 år är också svårt att veta. De som kommer gör det på organiserad väg och är fullt medvetna om vad de ska uppge för uppgifter om sig själva till Migrationsverket.

Eftersom UNHCR's flyktingkonvention föreskriver att flyktingar inte bara ska ha rätt till asyl och en trygg fristad, utan även ska åtnjuta samma ekonomiska och sociala rättigheter som vilka andra utlänningar som helst i mottagarlandet, så är det mycket attraktivt för dem att söka sig till Europa och kanske speciellt till Sverige. Detta då Sverige är oerhört generöst när det gäller bidrag och annan form av hjälp, samtidigt som det ställs väldigt låga motkrav.

Att leva på bidrag har dessutom blivit fullt accepterat på de flesta håll i det svenska samhället. Det finns dock kommuner där medborgarna anser att eget arbete och ansvarstagande är att föredra framför en parasiterande livsstil baserad på bidrag. Kommuner där medborgarna solidariskt hjälper varandra att bygga upp en gemensam välfärd och där skatten är lägre eftersom en större andel bidrar till välfärden istället för att enbart utnyttja den. En sådan kommun är just Vellinge, där medborgarna tillsammans valt en annan gemensam väg än på många andra håll i Sverige. Detta är möjligt genom den kommunala självbestämmanderätten - men nu finns det uppenbarligen många röster som vill trampa ner detta i dyn och som inte respekterar de beslut som Vellinges egna innevånare gjort i demokratiska val.

MER INTRESSANT OM: , , , ,

9 kommentarer:

Kalle Larsson sa...

Kör över Vellingemoderaterna!

http://www.vansterpartiet.se/index.php?option=com_content&view=article&id=2510:koer-oever-vellingemoderaterna&catid=22:nyhet&Itemid=799

Kalle Larsson (V)

Medborgare X sa...

Kalle!

Är det inte medborgarna som själva ska få besluta hur de vill ha det i sin kommun?

Anonym sa...

Visst har det kommunala självstyret körts över genom att Malmö anlitat ett privat bolag med tillgång till en fastighet i Vellinge. Hörde intervjun i radio med ordföranden och visst har karln rätt. Problemen med flyktingmottagandet angår varken Vellinge, Malmö eller någon enda kommun i Sverige utan för vårt vidkommande främst hela Europeiska Unionen och därefter globalt. Sossarna och resten av vänsterpatrasket har kört över såväl majoritetsbefolkningens åsikter som de mångkulturella som redan finns här! Hela skutan håller ju för fasen på att kantra från söder till norr! En liten befolkning på bara 9 miljoner KAN INTE ta emot hur många som helst ens under normala tider och nu är det kris på kris... Sådana åsikter har ingenting med främlingsskap att göra, utan endast vanligt förstånd och folkvett! Jag blir så förb.... på Mona Sahlin det nötet som dömer ut svensk kultur och t ex midsommarfirande och istället framhåller mångkulturens fantastiska gåvor... Kan något sådant betraktas som klokt och friskt?

Anonym sa...

"Flyktingbarnen" är många gånger ovanligt skäggiga och det är ju pojkar som kommer och så fort de fått PUT så börjar lämmeltågen med hela släkter. I de där skräpkultuterna skickar de också ofta fram "barnen" för att utföra s k hedersmorden, eftersom de i alla samhällen räknar med att en unge kommer billigast undan. Jäkligt märkligt faktiskt att så fort de fått permanent uppehållstillstånd så bordar de en flight tillbaks till landet där de skulle förföljas och mördas om de utvisades och skryter om att ha dragit dumma svenskar vid nästan. Att många idag dessutom är muslimer och en större del dessvärre islamister (terroristämnen) som kräver sharialagstiftning i Sverige och andra särregler... Vårt land har aldrig haft problem med folk som t ex italienare, greker, spanjorer trots att de ofta varit katoliker, men när människor én masse väller in från så främmande kulturer och med en såpass märklig religion som islam så borde ansvariga politiker kunnat räkna ut med baken att det skulle bli oöverstigliga problem...

Michael sa...

Nämen kolla vad som krupit fram från under stenarna. Anonymt och modigt.

Tristan sa...

Medborgare X, är du "smygrasse", "rasse" eller vad?

Medborgare X sa...

Anonym och Anonym!

De så kallade flyktingabarnens nationalitet och kulturella bakgrund är mindre viktig. Det intressanta är snarare vårt eget samhällssystem och varför det är möjligt att leva så gott på bidrag i Sverige att det lockar folk att komma hit samt att det inte ställs krav på självförsörjning som för alla som kommer hit. Jag öppnar gärna gränsen på vid gavel för alla som vill komma till Sverige och bli nettoskattebetalare.

Medborgare X sa...

Tristan!

Vad får dig att tro det? Ser du något i inlägget som gör skillad på människor av olika raser?

narran sa...

Gärna invandring, men bara när det finns lediga jobb att erbjuda. De senaste 20 åren har människor flytt hit från fattigdom till fattigdom. Med det kostnadsläge vi har i sverigen är man ofta lika fattig här med existensminimum som ligger runt 3600 i månaden för en vuxen, som man är i ex afganistan med en inkomst på några få hundalappar. Många av de som kommer hit är lurade av flyktingsmugglare om att man blir så oerhört rik om man kommer till ett europeiskt land. Att lönerna här är höga även för så kallade okvalificerade jobb. Det flyktingsmugglarna glömmer att berätta är att kostnadsläget är så mycket högre här så att en nettoinkomst på runt 10 000 i månaden för en familj i stort sett inte går att försörja sig på.

Skicka en kommentar

Medborgarperspektiv tar inget som helst juridiskt ansvar för andras kommentarer. Var och en ansvarar själv för vad de skriver samt hur de uttrycker sig!