04 november 2009

Stora Propagandapriset

Medborgare! Igår avslöjades vilka som är nominerade till Stora Journalistpriset. Priset på 75 000 kronor delas ut i fyra klasser av Bonnier AB för att främja goda yrkesprestationer inom journalistiken. Vinnarna avslöjas den 26 november, då också priserna i de olika klasserna delas ut av juryordförande Carl-Johan Bonnier. De fyra klasserna är 'Årets avslöjande', 'Årets berättare', 'Årets förnyare' samt 'Lukas Bonniers Stora Journalistpris'. I klassen 'Årets avslöjare' har följande nominerats, Kristina Edblom och Kerstin Weigl (Aftonbladet) för artikelserien ”153 kvinnor dödade - av sina män”, Hans Bolander (Dagens Industri) som granskat bonussystem i näringslivet och Per Hermanrud (TV 4) för hans avslöjade om djurplågeri inom den internationella dunindustrin.

Monica Antonsson som gjorde en av årets största grävarinsatser blev aldrig nominerad, trots hennes omtalade avslöjande om den bristande sanningshalten i Liza Marklunds böcker Gömda och Asyl om mytomanen Mia Eriksson samt det politiska projekt som böckerna bygger på. Flera bloggare (som Ord av Jerry, Ann-Helena Rudberg, Medier och mångfald och Ingrid Carlqvist) har reagerat på detta och att istället Kristina Edblom och Kerstin Weigl blivit nominerade för något som inte alls är ett avslöjande. Att cirka 16 kvinnor mördas av sina män per år har varit känt i årtionden.

Dessutom ingick både Kristina Edblom och Kerstin Weigl i Aftonbladets kader som gjorde allt i dess makt för att upprätthålla Liza Marklunds och Mia Erikssons heder. Kristina Edholm skickades till Mia Erikssons hem i Arizona för att skriva ett snyftreportage som slogs upp på flera helsidor i Aftonbladet. Hon var också en av journalisterna bakom Aftonbladets artikelserie om de 'hemliga dokumenten' som skulle påvisa att Mia Eriksson talade sanning och att hon verkligen var tvungen att söka asyl i USA eftersom Sverige inte klarade av att garantera hennes säkerhet. Det hela var en studie i propaganda. En propaganda som dessutom Aftonbladet vägrade Monica Antonsson att besvara!

Kerstin Weigl har både ett ideologiskt och ett ekonomiskt intresse att skydda Liza Marklund och Mia Eriksson. Dels har Kerstin Weigl och Liza Marklund samma ideologiska och politiska åsikter när det gäller feminism och synen på könsmaktsordningen. Båda tillhör den radikalfeministiska vänsterfalangen inom media- och kultureliten. Det syns om inte annat på deras journalistiska fokus. Dessutom har Kerstin Weigl ett ekonomiskt intresse att upprätthålla myten om att historien om Mia Eriksson är sann. Kerstin Weigl är nämligen spökskrivare till ett par av Mia Eriksson böcker som kom ut efter Gömda och Asyl! Dessa böcker är dessutom utgivna på Kerstin Weigls makes förlag!

Att Kristina Edblom och Kerstin Weigl nomineras istället för Monica Antonsson visar med all tydlighet att media- och kultureliten håller varandra om ryggen samt att Stora Journalistpriset snarare borde kallas Stora Propagandapriset!

4 kommentarer:

Nils Dacke sa...

Hela Gömda affären ger en obehaglig inblick i den slutna värld som tredje statsmakten är. Som tur är,är deras hegemoni bruten tack vare teknikutvecklingen.

Jerry sa...

Detta irriterar mig något så oerhört. Det enda jag kan göra är att blogga om eländet och den vägen försöka påverka någon att faktiskt förstå att mediaankdammen är förgiftat och stinker oerhört mycket!

Nyanserat och bra skriver som vanligt!

Medborgare X sa...

Dacke!

Så sant, visst har Gömda-affären på ett tydligt sätt visat hur gammelmedia styr vad som rapporteras och vilken bild som förmedlas. Ju fler som skriver om detta på sina bloggar och stödjer personer som Monica Antonsson och Ingrid Carlqvist desto bättre. Hoppas även du skriver ett par ord om detta. Ju fler vi är som länkar till varandra desto bättre!

Medborgare X sa...

Jerry!

Visst är det irriterande. Media- och kultureliten styr vilken bild av samhället som får komma ut och drar sig inte för att utnyttja sina maktmedel för att tysta det som inte gynnar deras intressen. Vi får tillsammans göra det vi kan för att visa på att det finns en annan bild som inte kommer till tals på samma villkor.

Skicka en kommentar

Medborgarperspektiv tar inget som helst juridiskt ansvar för andras kommentarer. Var och en ansvarar själv för vad de skriver samt hur de uttrycker sig!