17 november 2009

Övervakad i bilen

Medborgare! Övervakningssamhället tar ytterligare ett steg för total kontroll av medborgarna. I Holland vill politikerna införa en så kallad grön skatt på bilar. Istället för att vanlig vägskatt och försäljningsskatt (vilken är väldigt hög i Holland) vill parlamentet införa en vägskatt som baserar sig på hur långt fordonet färdas, en kilometerskatt. Detta ska övervakas genom att varje bil får en GPS-mottagare inmonterad. Denna skickar information om var fordonet befinner sig och hur långt det har färdats till en speciell myndighet. Baserad på data från GPS-mottagarna om hur många kilometer som bilen färdats skickar sedan myndigheten ut räkningar till bilägaren.

Tanken må vara god i grunden, men ett system som detta medför ytterligare övervakning av medborgarna. Varje gång man använder bilen vet myndigheterna precis var man varit. Storebror ser dig överallt!

Dessutom är det ett väldigt genomskinligt förslag! Om man verkligen enbart är intresserade av en grön vägskatt så hade det enklaste varit att beskatta bränslet till högre grad. Varje droppe bensin eller diesel som förbränns i bilmotorn ger ju upp koldioxid. Att då beskatta mängden bränsle som bilägaren utnyttjas hade varit betydligt bättre. Det hade uppmuntrat bilägarna att köpa bränslesnålare bilar och att köra mindre. Dessutom behövs ingen som helst övervakning av medborgarna!

1 kommentar:

Anonym sa...

Sjukt sjukt sjukt!!!
Ingen har med att göra vart jag kör någonstans.

Skicka en kommentar

Medborgarperspektiv tar inget som helst juridiskt ansvar för andras kommentarer. Var och en ansvarar själv för vad de skriver samt hur de uttrycker sig!