03 november 2009

Ett gyllene tillfälle för Gudrun Schyman

Medborgare! Att Sveriges mest kände feminist Gudrun Schyman har mycket att säga om näringslivet och könsfrågor är redan välkänt. För ett par år sedan reste hon runt på börsbolagens årsstämmor och krävde att fler kvinnor skulle väljas in i bolagsstyrelserna. Det kunde hon göra efter att ha köpt aktier i dessa företag och fick på så sätt rätt att delta på stämman. Som gammal ledare för Riksdagens kommunistiska vänsterparti var det inte enbart feministiska frågor som hon drev, utan även antikapitalistiska frågor. Kritiken mot vinster och privat ägande av näringslivet fanns ständigt på agendan.

Nu skriver Gudrun Schyman, tillsammans med Hyresgästföreningens ordförande Barbro Engman, i Expressen att byggbranschen fungerar dåligt och att detta beror på 'sega gubbar'. De skriver att det inte finns någon annan sektor som har så låg produktivitet och där det händer så lite som byggbranschen. De hänvisar till den statliga utredningen "Skärpning, gubbar!" som kom 2002 och handlade om konkurrens, kvalitet, kostnad och kompetens i byggsektorn. I år kom uppföljaren, "Sega gubbar", där det konstateras att inte mycket har hänt sedan 2002. Ingen varaktig eller genomgripande förändring av arbetssätt och attityder går att spåra.

Medborgarperspektiv tvivlar inte på att byggbranschen har mycket att lära och kan bli betydligt effektivare. Det finns allt för många exempel på byggfusk som uppdagats under de senaste åren. Byggpriserna har rakat i höjden under de senaste åren, antagligen som följd av att bostadspriserna ökat. Byggbolagen är inte dummare än att de utnyttjar de höga marknadspriserna och anpassar sina egna priser efter vad marknaden är beredd att betala. Utöver det finns naturligtvis även en stor ineffektivitet och en ovilja att förändra arbetssätt för att på så sätt pressa byggkostnaderna.

Det intressanta är dock Gudrun Schyman försök att göra detta till en könsfråga. Att hon försöker få det till att detta beror på att det främst är män som arbetar inom byggsektorn. Om det verkligen beror på könet så har ju Gudrun Schyman och alla övriga feminister här ett gyllene tillfälle att visa att kvinnor kan. Om företagen inom byggbranschen är så ineffektiv och dåliga på att pressa byggkostnaderna finns alla möjligheter för Gudrun Schyman att själv starta ett byggbolag som anställer kvinnliga snickare och som snabbt kan konkurrera ut alla gamla byggbolag som leds av de 'sega gubbarna'! Medborgarna skulle då få billigare bostäder och Gudrun Schyman skulle visa att feministerna har rätt i könsfrågan.

Vad väntar du på Gudrun? Upp till bevis!

6 kommentarer:

Ann Helena Rudberg sa...

Jo min son jobbar där. Han är takläggare och jag förstår att kvinnor inte vill ha hans jobb. Ständig fallrisk, att jobba när det regnar och blåser. Hårt och slitsamt. Han är värd alla pengar han kan få. Var glad för att det finns sådana män som han.

Nils Dacke sa...

Även jag har jobbat som takläggare och överlevt och kan tala om att det inte är någon dans på rosor taskigt väder. Dock får man i sig sin D vitamin vilket ju alltid är bra nu i förkylningstider. Att Gudrun skulle göra något konkret tror jag inte på. En människa som hela livet levt på oss skattebetalare ändrar man inte så lätt på.

Medborgare X sa...

Dacke!

Nej, jag tror inte heller att Schyman kommer att start något eget företag. Hon lever som sagt gott på oss skattebetalare. Det vore alldeles för mycket riktigt jobb att behöva driva ett eget företag för henne. Då är det betydligt lättare att varje månad kvittera ut pension/inkomstgaranti från Riksdagen!

byggblasket.se sa...

Ja, precis! Gudrun utnyttjar oss värnlösa byggare för EGEN vinnings skull... :)

Anonym sa...

Starta ett byggbolag själv, om det nu är så enkelt. Det som Engman och Schyman hänvisar till är inte dem som är ute i blåsten, utan naturligtvis de som leder byggprojekten! Skulle Schyman inte få ha rätten att uttala sig för att lyfta en av dagens absolut viktigaste frågor? Någonstans i byggbrnachen finns det stora problem, och det är inte Schyman som har definierat dem. Hon efterlyser lösningar.

Medborgare X sa...

Anonym 9:19!

Precis, och om det nu är så enkelt att lösa dessa "stora problem" så borde ju Schyman själv kunna starta ett eget byggföretag och göra rätt. Om det är så enormt mycket fel på dessa "sega gubbar" så borde det vara en enkel match för henne att konkurrera ut dem!

Skicka en kommentar

Medborgarperspektiv tar inget som helst juridiskt ansvar för andras kommentarer. Var och en ansvarar själv för vad de skriver samt hur de uttrycker sig!