06 november 2009

Häng ut slöddret

Medborgare! Varje dag stjäls varor för tusentals kronor i din närmsta butik. Varor som butiksägaren själv måste ersätta och som hederliga medborgare i slutändan får betala! För att kunna överleva måste butiksägarna lägga på en ytterligare marginal på priserna på grund av att en viss mängd av varorna stjäls av ohederliga personer - snattare! Dessa personer anser sig stå över oss andra och tar sig rätten att stjäla istället för att arbeta och bidra till samhället. De parasiterar och lever på alla andra hederliga medborgares arbete! Nu vill Svensk Handel publicera bilder på dessa snattare på nätet!

Medborgarperspektiv anser att det är helt rätt. Häng ut slöddret! Varje butiksägare borde själv få bestämma vem som är välkommen in i butiken och borde ha rätten att avvisa personer som inte är välkomna. De snattare som ertappas borde butiksägarna ha rätt att visa fotografier av på en anslagstavla i butiken.

Dalta inte med småtjuvarna, för med tiden blir de stortjuvar!

3 kommentarer:

Bitten sa...

Här håller jag med dig.. men det borde bara gälla personer över 18!!

Juristen sa...

Jag kan inte se någon anledning till varför man skulle begränsa sig till personer över 18 år. De yngre tjuvarna orsakar samma skada och är i regel väl medvetna om vad de gör. Hängs de ut kanske detta hindrar dem att begå mer allvarliga brott senare i livet.

Å andra sidan bör affärsidkarna vänta med uthängningen till dess att det finns en fällande dom från domstol. Detta skulle då begränsa uthängningen till sådana gärningsmän som är äldre än 15 år.

Tillåts affärsidkarna hänga ut före fällande dom bryts oskuldspresumtionen och vi närmar oss då ett ganska otäkt samhälle.

Slutligen undrar jag om affärsidkarna kommer att kompensera oss konsumenter för den extra stöldmarginalen, som MedborgareX nämner, för det fall uthängningen leder till minskat snatteri. Mitt förhandstips är dock att någon sådan kompensation inte kommer att äga rum utan stöldmarginalen permanentas och handlarnas vinster ökar.

Medborgare X sa...

Bitten och Juristen!

Butiksägare bör själv få besluta om vilka som är välkomna in i deras butik. Även om butiken är öppen för de som önskar handla så innebär inte det att alla är välkomna. Personer som butiksägaren har dåliga erfarenheter av bör helt enkelt kunna avvisas och butiksägaren bör kunna annonsera om detta i entrén till butiken.

Jag tycker heller inte att det ska behövas några fällande domar för att butiksägaren ska få hänga upp anslag om varför dessa personer inte är välkomna. Om någon snattare (eller vad nu anledningen är) känner sig felaktigt utpekade och förtalade av butiksägaren så står de dem fritt att anmäla butiksägaren. Om butiksägaren då kan visa att han har fog för det han annonserar i butiken så faller åtalet. Skulle butiksägaren inte kunna styrka sina påståenden så kan han dömas för förtal.

Folk måste ha rätt att själva få sätta gränser i sina egna hem och i sina egna butiker. Det är inget som samhällets ska ödsla dyrbara resurser på!

Kanske har du (Juristen) dock rätt om den extra stöldmarginalen. Kanske hamnar den i butiksägarens fickor. I vart fall till en början, men med tiden kommer nog konkurrensen mellan butiker göra att även konsumenterna får ta del av den.

Skicka en kommentar

Medborgarperspektiv tar inget som helst juridiskt ansvar för andras kommentarer. Var och en ansvarar själv för vad de skriver samt hur de uttrycker sig!