07 november 2009

Sveriges Riskbank

Medborgare! I dagens Svenska Dagbladet kan man läsa hur Sveriges Riksbank, förutom att blåsa på utlåningen genom en oerhört låg ränta, dessutom ger bort pengar till affärsbankerna! Hittills har Riksbanken gett de svenska bankerna närmare 600 miljoner kronor av skattebetalarnas pengar! Detta sker genom att Riksbanken ger ut enormt fördelaktiga lån. Senast var det ett lån på 100 miljarder kronor. De stora affärsbankerna som Nordea, Danske Bank, Swedbank och SEB har fått dess lån på en löptid av 11 månader till en fast ränta på fjuttiga 0,4 procent. De betalar tillsammans alltså bara 400 miljoner kronor i ränta för lånen. Bankerna använder sedan dessa pengar till att köpa bostadsobligation med precis samma löptid till en fast ränta på 0,625 procent, vilket alltså ger dem 625 miljoner kronor i ränteinkomster. Det innebär att bankerna tillsammans tjänat 225 miljoner kronor utan att de behöver lägga två fingrar i kors. Totalt har Riksbanken gett ut 3 sådana lån under den senaste tiden. Alltså har bankerna på ett riskfritt sätt tjänat omkring 600 miljoner kronor på dessa lån, en vinst som Riksbanken själva kunde ha tagit del av om de inte lånat ut pengarna! Skattebetalarna har alltså förlorat 600 miljoner och bankerna har fått dessa istället!

Anledningen till att Riksbanken gett ut dessa lån är bland annat för att de ville övertyga marknaden om att styrräntan verkligen kommer att ligga still under de kommande elva månaderna. Det är därför riksbankschefen Stefan Ingves erbjuder dessa stora lån till fast ränta under just den perioden. Så förutom att tjäna pengar på en ökad utlåningen med hjälp av den låga räntan så tjänar även bankerna pengar på Riksbankens frikostiga miljardlån. Genom Riksbankens agerande ökar dessutom penningmängden ytterligare på en redan överstimulerad lånemarknad.

Tyvärr har inte Riksbankens agerande fått företagen att ta nya lån för att göra investeringar i Sverige och skapa nya jobb. Tvärtom så krymper företagskrediterna! Däremot så ökar hushållens bostadslån dramatiskt. Den totala skuldsättningen hos hushållen växte med 20 miljarder kronor mellan augusti och september. Bostadslån stod för i princip hela ökningen.

Detta sker alltså samtidigt som allt fler varnar för att den svenska bostadsmarknaden är övervärderad och att priserna riskerar att falla inom en nära framtid. Statens bostadskreditnämnd varnar i en färsk rapport att bostäder kan vara lika riskabelt som aktier! Den dag priserna börjar falla kommer tyvärr många svenska bostadsägare sitta i en rejäl skuldfälla! Många riskerar att tvingas sälja sina bostäder till priser som är lägre än vad deras bostadslån är.

Med tanke på Sveriges Riksbanks riskfyllda agerande kanske den borde döpas om till Sveriges Riskbank!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Medborgarperspektiv tar inget som helst juridiskt ansvar för andras kommentarer. Var och en ansvarar själv för vad de skriver samt hur de uttrycker sig!