02 november 2009

Bostadsägare i skuldfällan

Medborgare! Trots en finanskris av sällan tidigare skådad omfattning har inte bostadspriserna i Sverige påverkats nämnbart. Tvärtom eldas bostadsmarknaden på ytterligare av de extremt låga räntorna och den avskaffade fastighetsskatten. Under det senaste året har bostadspriserna rakat i höjden igen. Tillgången på billigt kapital verkar vara oändlig, finanskrisen till trots. De senaste sex åren har svenskarnas samlade bostadslån fördubblats i storlek, från 765 miljarder kronor i januari 2004 till 1 500 miljarder kronor idag. På grund av de låga räntorna betalar dock bostadsägarna idag ungefär lika mycket för sin bostad som för sex år sedan, cirka 25 procent av hushållets totala utgifter.

Väldigt få av låntagarna är dock förberedda på en framtida räntehöjning. Alla vet att dagens historiskt låga bolåneräntor inte kommer att vara för evigt. För att förbereda sig rekommenderas att man sparar skillnaden mellan dagens ränta och en kommande ränta på 5 till 7 procent, alternativt att man amortera på lånen. 86 procent av alla med bolån har dock inte gjort något särskilt för att förbereda sig inför kommande räntehöjningar!

När räntorna börjar närma sig 5 till 7 procent kommer många bostadsägare behöva spendera hälften av hushållets utgifter på bostaden. De som inte förberett sig på dessa betydligt högre utgiftsnivåer kommer i många fall tvingas sälja, antagligen på en marknad där bostadspriserna sjunker. Det finns en uppenbar risk att många kommer att få mindre betalt för sin bostad än vad de har i bostadslån. Detta kommer att leda till en rejäl skuldfälla. Trots att bostaden är såld kommer man ha kvar lån på flera hundratusentals kronor.

Just detta hände många bostadsägare under 90-tals krisen, men många av dem som nu passar på att låna till sin nya bostad med rekordlåg ränta har inga som helst egna minnen från den tiden. Kanske är det just dessa som löper störst risk att fastna i den skuldfälla som dagen låga bostadslån kan leda till?

3 kommentarer:

Ann Helena Rudberg sa...

Men alltså tror du att detsamma kommer att hända som på 90-talet då Bengt Dennis höjde räntorna till som mest 500 procent? Kronan skulle till varje pris försvaras för vi ingick i ett ekonomiskt system där växelkurserna skulle vara fasta. Det är de inte längre. De flyter hela tiden. Så det finns ingen anledning att göra som Bengt Dennis, som skulle vara kompis med andra länders riksbanker.

Räntorna för lån gick som mest upp till 24 procent. Inte undra på att människor som hade räknat med kanske som mest 12-15 inte klarade detta.

Läget är inte alls som det var då. Och här ute på Värmdö har priserna helt klart gått ned. Våra grannar ville sälja, men fick inte sålt för det pris som tomten var värderad till: 2 miljoner. Den är fortfarande osåld. Är väl snarare värd 1,5 miljoner i dagens läge.

Medborgare X sa...

Ann Helena!

Nej, det tror jag definitivt inte. Men räntan behöver bara höjas till mellan 5 och 7 procent för att hushållens samlade räntekostnader ska komma upp i samma nivåer under krisen på 90-talet. Detta eftersom de har betydligt högre lån idag.

Ja, egentligen är hushållen ännu mer känsliga idag än då. Idag har den stora merparten rörlig ränta på sina lån och påverkas omedelbart av räntehöjningar. Förr var rörliga lån betydligt mer ovanliga och de flesta hade fasta lån. Endast de som behövde lägga om sina lån när räntan var som högst drabbades då av ökade räntekostnader.

Så det behövs inte någon räntechock för att många hushåll ska få problem att betala för sitt boende idag. Det räcker att konjunkturen börjar vända, inflationen tar fart och att räntorna går upp till fullt normala nivåer!

Tobbe sa...

Jag håller med! Räntorna plus nuvarande priser på bostäder kommer definitivt ställa till det framöver, frågan är bara när?

Tror verkligen dom som köper en bostad nu för x antal kronor att räntorna kommer aldrig gå upp en, två eller tre procent från nuvarande nivå!

Men, men, den sista idioten är ju aldrig född så inget förvånar. Det jag är bekymrad över är att "vanligt folk" har så dåliga mattematik kunskaper. Hur var det nu igen? Inkomster minus utgifter är lika med noll...eller plus, eller minus. Hmm, hur ska jag göra?

Det verkar som att människor lever i nuet, vilket är bra tidvis men inget att rekommendera om man ska leva i ytterligare 10-40 år.

Skicka en kommentar

Medborgarperspektiv tar inget som helst juridiskt ansvar för andras kommentarer. Var och en ansvarar själv för vad de skriver samt hur de uttrycker sig!