07 oktober 2009

Bristande granskning i Oxelösund

Medborgare! Efter ett halvår kommer så till slut beskedet från revisorernas granskning av hur politikern Göte Eriksson (S) på egen hand beslutat om bidrag till Mia Eriksson från Oxelösunds kommunen. Detta avslöjanden av Monica Antonsson i hennes bok Mia - sanningen om Gömda. De inhyrda revisorerna som granskat ärendet pekar nu på att kommunen haft dålig kontroll på interna beslut och anser att utbildningsnämnden måste se över sina riktlinjer. I sin rapport skriver de dessutom att kommunen inte hade någon skyldighet att göra den typen av utbetalningar som gjorts till Mia Eriksson. De skriver också att det finns allvarliga brister i den interna kontrollen i kommunen som helhet och att ansvarsfördelningen inte är tillräckligt tydlig.

Det kan ju vid en första anblick ses som positivt att revisorerna nu har granskat ärendet, men vid en närmare anblick framkommer att revisorerna endast granskat utbildningsnämnden inom Oxelösunds kommun! Man har inte granskat hur socialnämnden har agerat och vilka utbetalningar de gjort till Mia Eriksson.

Det har tidigare framkommit att mytomanen Mia Eriksson mottagit (och kanske fortfarande mottager) hundratusentals kronor på år i bidrag från Socialtjänsten i Oxelösund, trots att hon idag är miljonär och är bosatt i USA! Det är skattebetalarna som år efter år tvingas betala för denna arbetsskygga människa.

Oxelösundare, ställer Benita Vikström och resten av kommunfullmäktige mot väggen! Vill ni verkligen förse en miljonär med oförtjänta bidrag istället för att rusta upp skolor och äldreboenden?

2 kommentarer:

Leroy sa...

Slarvigt agerande i utalad agenda av revisorer, tjänstemänn och inblandade politiker.

Trågikt om media accepterar att bli förda bakom ljuset i stället för att granska o.s.v.

Leroy

Ann Helena Rudberg sa...

Jo detta lilla samhälle är sossestyrt och har varit så i lång tider. Det har omkring 11 000 invånare varav omkring hälften jobbar med industri och tillverkning. Det påminner en del om centralorten på Värmdö Gustavsberg, där det har varit likadant och där sossarna också har styrt i långliga tider.

Sossepampen Göte Eriksson tyckte förstås att han kunde ta egna beslut och kommunen tycker uppenbarligen fortfarande att de inte ska granskas. Detta tillhör en gammal tid, men den är inte över i Oxelösund. Tyvärr har heller inte Södermanlands Nyheter gjort sin journalistplikt och granskat. Omkring 80 procent har den tidningen i Oxelösund.

Skicka en kommentar

Medborgarperspektiv tar inget som helst juridiskt ansvar för andras kommentarer. Var och en ansvarar själv för vad de skriver samt hur de uttrycker sig!