29 oktober 2009

När tackade ni en skattebetalare senast?

Medborgare! Varje år betalar vi skattebetalare enorma summor i bidrag till de politiska partierna. Ja, inte till de små partierna. För att vara berättigad till staligt partistöd måste ett parti ha fått mer än 2,5 procent av rösterna i Riksdagsvalet. Hur stora belopp som betalas ut varje år regleras av lagen om statligt stöd till politiska partier (SFS 1972:625). Grovt räknat får varje parti som sitter i Riksdagen ett grundstöd (kanslistöd) om knappt 6 miljoner kronor per år. Till det kommer ett mandatbidrag om cirka 333 000 kronor per mandat som partiet har i Riksdagen. Partibidragsnämnden har nu beslutat om följande stöd för bidragsåret 2009/10:

Socialdemokraterna, 52 957 800 kronor
Moderaterna, 37 386 150 kronor
Centerpartiet, 15 609 750 kronor
Folkpartiet, 16 593 300 kronor
Kristdemokraterna, 14 861 400 kronor
Vänsterpartiet, 14 003 700 kronor
Miljöpartiet, 12 597 600 kronor
Sverigedemokraterna, 999 900 kronor

Totalt betalas det alltså ut över 165 miljoner kronor i partistöd! Medborgarperspektiv föreslog för en tid sedan att det är dags att göra 100 Riksdagsledamöter arbetslösa. Detta genom att sänka antalet platser i Riksdagen från dagens 349 till 249. Det skulle spara hundratals miljoner kronor enbart i löner. Det skulle även spara drygt 33 miljoner i partistöd!

När hörde vi någon riksdagspolitiker eller partipamp tacka skattebetalarna för dessa enorma bidrag? Bidrag som leder till att den politiska eliten kan leva ett liv i lyx och i en vardag som inte alls liknar vanligt folks vardag.

8 kommentarer:

Ann Helena Rudberg sa...

Så skönt att inte Fi är med på listan.

Tristan sa...

Medborgare X, du har väl inte levt i den naiva tron att demokrati är något gratis? - Demokrati får kosta.

Förresten, kan du inte räkna ut vad varje fullmäktige och nämnd i Sverige kostar? ;-)

Camilla Grepe sa...

@Tristan
Anser du därmed att Sverige skulle bli MER demokratiskt om vi hade 449 ledamöter i riksdagen?

Tristan sa...

Camilla Grepe

Ja, ju fler riksdagsledamöter, desto mindre indirekt demokrati och mer direkt demokrati.

Medborgare X sa...

Tristan!

Är våra nordiska grannländer mindre demokratiska än Sverige?

Tristan sa...

Medborgare X, det vet jag inte då jag inte kontrollerat proportionerna. Men jag vet att inte heller grannländerna är direkta demokratier.

Medborgare X sa...

Tristan!

Ett av få länder som använder sig av direkt demokrati i hög grad är Schweiz (eller egentligen de schweiziska kantonerna). Är Schweiz mer demokratiskt än Sverige?

Du säger att demokratin får kosta. Hur mycket får den kosta?

Tristan sa...

Kantonerna i Schweiz framstår till formen mer demokratiska än Sveriges beslutande församlingar. Fråga är bara i vilken utsträckning de schweiziska medborgarna använder sin rösträtt.

En rimlig kostnadsnivån för demokratin i kvalitativa termer skulle kunna ligga där den inte hindrar den allmänna utvecklingen och välfärdsförbättringar samt rättssäkerhetsförbättringar.

Skicka en kommentar

Medborgarperspektiv tar inget som helst juridiskt ansvar för andras kommentarer. Var och en ansvarar själv för vad de skriver samt hur de uttrycker sig!