21 oktober 2009

11 enkla regler för skolan att lära sina elever

Medborgare! Som Medborgarperspektiv tidigare har rapporterat vill Folkpartiet och dess ledare Jan Björklund att staten återtar ansvaret för skolväsendet. I början av 90-talet övergick den svenska skolan från statligt till kommunalt huvudmannaskap. Dåvarande skolministern Göran Persson ansåg att detta skulle lösa många problem. Resurserna skulle fördelas bättre, lokal kännedom om skilda förhållanden förväntades höja resultaten. Med facit på hand kan man nu, två årtionden senare, konstatera att resultaten inte blev bättre – tvärtom, de blev sämre. Kunskapsresultaten har sjunkit rejält sedan början av 90-talet i många viktiga ämnen. Eleverna presterar allt sämre.

I dag skiljer satsningarna på skolan stort mellan kommunerna. Detta medför också att kunskapsnivån och prestationerna skiljer sig över landet. Detta är ytterligare ett skäl för att låta staten bli huvudman. Skollagen kräver ju att alla barn har en likvärdig rätt till utbildning. Lärarfacket stödjer Folkpartiet i denna frågan och applåderar deras utspel.

Skolan har under de senaste åren dessutom haft stora problem att ge pojkar den utbildning och det stöd de behöver. De har systematiskt fått lägre betyg än flickor, trots att de visar bättre resultat i högskoleproven. Nivån på lärarna har sänkts rejält och lärarnas ställning har reducerats. Förväntningarna på eleverna har sänkts och lärarnas möjligheter att ställa krav på eleverna reducerats. Detta leder till att eleverna inte bara är sämre rustade för högre studier, utan även för livet utanför skolan! Detta är ytterst olyckligt och efter 20 år med kommunal skola kan man konstatera att snällism inte ger välutbildade medborgare.

Att ställa krav är att bry sig och det utvecklar individen. Bill Gates har ställt upp 11 goda råd som alla elever i den svenska skolan borde lära sig!
Regel nr 1: Livet är inte rättvist - vänj dig vid det.

Regel nr 2: Världen är inte intresserad av ditt goda självförtroende. Världen förväntar sig att du uträttar något INNAN du är nöjd med dig själv.

Regel nr 3: Du kommer inte att tjäna 400 000 om året direkt efter slutad skolgång. Du kommer inte att bli VD med betald mobiltelefon förrän du har gjort dig förtjänt av bådadera.

Regel nr 4: Om du tycker att dina lärare är hårda, vänta tills du får en chef. Hans anställningstrygghet är beroende av resultatet.

Regel nr 5: Att vända hamburgare är inte under din värdighet. Dina far- och morföräldrar hade ett annat uttryck för att vända hamburgare - det kallades "en möjlighet" (opportunity).

Regel nr 6: Om du strular till det så är det inte dina föräldrars fel. Gnäll inte över dina misstag utan lär av dem.

Regel nr 7: Innan du var född var inte dina föräldrar så tråkiga som de är nu. Dom har blivit sådana genom att betala dina räkningar, tvätta dina kläder och lyssnat till dina tirader om hur cool du är. Så innan du försöker rädda regnskogarna från parasiterna i dina föräldrars generation, börja med att avlusa garderoben i ditt eget rum.

Regel nr 8: Skolan kanske har förbjudit snacket om vinnare och förlorare men det har inte verkligheten. På vissa håll i skolan har man tagit bort beteckningen underkänd och det ger dig upprepade chanser att komma med rätt svar. Detta har INGEN som helst likhet med det verkliga livet.

Regel nr 9: Livet är inte indelat i lov och ledigheter. Du får inga lediga somrar och mycket få arbetsgivare är intresserade av att hjälpa dig att hitta dig själv. Gör det på din lediga tid.

Regel nr 10: Det som visas på TV är inte det verkliga livet. I verkliga livet måste människor gå till jobbet om dagarna.

Regel nr 11: Var snäll mot nördarna. Det finns stora möjligheter att det slutar med att du är anställd hos en
Fler elever borde nog lyssna på Bill Gates än på Alice Cooper...


2 kommentarer:

Anonym sa...

Skolverket har för en månad sedan publicerat en alldeles utmärkt liten skrift som heter "Vad påverkar resultaten i svensk grundskola?" Där konstateras att nedgången de sista 20 åren beror på:
1 segregering
2 decentralisering
3 differentiering
4 individualisering

Läs skriften noga! Ska man vara ärlig och elak mot våra politiker kan man konstatera - den borgerliga regeringarna 1976-82 lade grundstenen till raset med mantrat "decentralisera, decentralisera!" Under 80-talet samlade Skattebetalranas förening och Svenskt näringliv ved till bransan med snacket om "Ofantliga sektorn" och Göran Persson tände på brasan genom kommunaliseringen. Den borgerliga regeringen 1991-94 pumpade bensin över elden i massor genom sina nya mantra "valfrihet, valfrihet" - och "individ, individ - du ska bestämma!" SKL fortsatte nedmonteringen av skolan genom begreppet "skolpeng" - och lade över allt ansvar till rektor, som naturligtvis tuggade valfrihetmantrat och individmantrat till förbannelse. Ty här fanns ju lösningen på skolans resursproblem!! Låt eleverna själva ta ansvar för sitt lärande!!! Plötsligt fanns "arbetstider, a-tider, självtider, stugtider, min tid" och allt annat superflum där eleverna själva skulle sitta och planera vad de ville lära sig.

Så det är ganska många vi har att tacka för att svensk skola är i nedförsbacke!

Camilla Grepe sa...

Glöm inte dåvarande skolminister Beatrice Asks bidrag: Läroplanens skrivning om "kristen etik". Den som i så hög grad är orsak till dagen situation där skolpräster och skolpastorer rasslar runt som bekragade kackerlackor i korridorer och uppehållsrum. Under förevändning att invänta nästa tsunami, ägnar sig dessa åt att tala värdegrund med eleverna. Värdegrund? Jag säger bara en sak: Dag Sandahl! Men vad ska en fattig kommun göra när Svenska kyrkan och de andra trossamfunden så generöst bidrar med bark till det intellektuella brödet?

Skicka en kommentar

Medborgarperspektiv tar inget som helst juridiskt ansvar för andras kommentarer. Var och en ansvarar själv för vad de skriver samt hur de uttrycker sig!