19 oktober 2009

Frihet som ledord

Medborgare! Göran Hägglund konkretiserar idag Kristdemokraterna nya politiska vision om ökad frihet och ansvar för den enskilde medborgarna. Hägglund är självkritiskt och väl medveten om att hans eget parti har en lång historia av detaljregleringar och förbudspolitik. Detta ska nu förändras! Istället ska subsidiaritetsprincipen gälla i framtiden, vilket i korthet innebär att beslut ska fattas så nära människor det är praktiskt möjligt. Det vi ser nu är att Kristdemokraterna konkretiserar sin kritik mot den radikala vänsterelitens och deras vilja att detaljreglera vanligt folks vardag. Göran Hägglund har ju vid ett antal tillfällen utmanat kultureliten och den övriga vänstereliten för deras föraktfulla syn på vanligt folk och hur de väljer att leva sitt liv.

Det är positivt att Göran Hägglund nu visar var kompassen ska peka i framtiden för Kristdemokraterna och att Kristdemokraterna vill öka medborgarnas frihet. Att låta enskilda individer ta ansvar för sitt eget liv, istället för att få sina liv styrda av en repressiv elit med föraktful syn på vanligt folk, är ett väldigt viktig steg mot ett friare och mänskligare Sverige!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Medborgarperspektiv tar inget som helst juridiskt ansvar för andras kommentarer. Var och en ansvarar själv för vad de skriver samt hur de uttrycker sig!