23 oktober 2009

Lurade av Riksbanken och mäklarna

Medborgare! Vid sitt senaste möte beslöt Riksbanken med riksbankschefen Stefan Ingves i spetsen att lämnar sin viktigaste styrränta, reporäntan, oförändrad på den rekordlåga nivån 0,25 procent. Riksbanken beslutade även att erbjuda ett nytt lån om 100 miljarder kronor till bankerna. Lånet ges till fast ränta och får en löptid på ungefär elva månader. Detta reserverade sig dock tre av de sex ledamöterna emot, men riksbankchefens röst avgjorde. Till följd av Riksbankens beslut sjönk marknadsräntorna sjönk och kronan backade. Syftet med att behålla den låga räntan är naturligtvis att försöka stimulera näringslivet att genomföra nya investeringar och att öka efterfrågan bland konsumenterna för att på så sätt motverka finanskrisens inverkningar på sysselsättningen i landet.

Riksbankens räntebesked innebär också att priserna på bostadsmarknaden antagligen kommer fortsätta att stiga. Sverige är unikt när det gäller hur bostadsmarknaden har påverkats av finanskrisen. I de flesta andra länder har priserna sjunkit rejält, i Sverige har dock priserna knappt påverkats och under hösten har de till och med stigit markant. Dels till följd av att fastighetsskatten avskaffades och dels på grund av de oerhört låga bostadsräntorna, som är långt lägre än i många andra Europeiska länder.

Lånefesten är dock snart slut och bostadspriserna befinner sig just nu på en ohållbart hög nivå. Därför varnar analytiker för en stundande bostadsbubbla. Riksbanken räknar inte in ökande bostadspriser i sitt inflationsindex och de höjer inte räntan förrän inflationen ökar. Detta blir ett moment 22 som leder till att konsumenterna uppmuntras att låna allt mer till sitt boende och att bostadspriserna rakar i höjden. När väl ekonomin vänder och räntan höjs igen kommer bostadskostnaderna bli långt högre än många har räknat med samtidigt som bostadspriserna sjunker.

Det är inte bara Riksbanken som eldar på bostadspriserna. Mäklarna gör även sitt till genom att ständigt kommunicera ut en allt för positiv och ensidigt bild av bostadsmarknaden samt genom att värdera bostäderna för högt för att få uppdraget av säljaren. Med hjälp av ett kreativt språkbruk försöker mäklarna dessutom att förvandla nackdelar till fördelar för att få ut så mycket som möjligt för bostäderna de säljer. De har onekligen lyckats, under det tredje kvartalet ökade priserna mer än väntat. Bästa av allt har de lyckats med sina egna inkomster. Många fastighetsmäklare i storstadsregionerna har inkomster i mångmiljonklassen.

Det är inte bara medborgarna som riskeras att luras att betala för mycket för sina bostäder av Riksbanken och mäklarna. Även samhället i stort förlorar på ökande bostadspriser och att medborgarna tar allt högre fastighetslån. Detta är nämligen pengar som binds i bostäder istället för att användas som riskvilligt kapital till forskning, nya företag och investeringar. Med allt mer kapital bundet i privatbostäder riskerar samhället att näringslivet utarmas och att färre nya jobb skapas. Detta medför att lågkonjunkturen förlängs och att Sverige hamnar på efterkälken.

Medborgarperspektiv kan bara hoppas att Riksbanken snart börjar höja räntan rejält och att regeringen istället stimulerar ökat bostadsbyggande för att öka utbudet.


3 kommentarer:

Ann Helena Rudberg sa...

Nä jag håller inte med dig den här gången. Vi som har betalt räntor kring 12-15 procent hur länge som helst, plus fastighetsskatt på massor av tusenlappar (har aldrig orkat räkna efter hur mycket) tycker det är fantastiskt att till och med lilla jag fick tillbaka på skatten i år. Första gången någonsin sedan vi köpte hus 1987.

Varför ska just människor, som har arbetat och gnetat för att kunna bo i hus betala så mycket? Vi har uppfostrat våra barn här och det var för deras skull vi ville bo lantligt och säkert (barnvänlig tomt). Varför ska vi missunnas detta?

Och priserna ligger inte högre än att vi - om vi skulle sälja - skulle få tillbaka ungefär det vi har lagt ut genom åren. Det är inte gratis att bo i eget hus. Det kostar mer på alla sätt, men som sagt det har vi unnat våra barn och barnbarn.

Nils Dacke sa...

@Ann: Skillnaden då mot nu är att inflationen var runt 12-15% dvs realräntan nästan noll, ibland negativ vissa år. Intressant analys och helträtt medborgarperspektiv. I USA kan vi se facit av en sådan politik där folk bostäder skjuter i höjden och investeringar i industrin går ner och till slut är sitter man i svindyra hus med 3 bilar och resten av samhället består av stora shopping malls oCH BNP tillväxten bara en potenkim kuliss då fastigheterna inte kan bära sina egna kostnader.

Medborgare X sa...

Ann Helena!

Jag har full förståelse för alla som vill kunna köpa ett eget hus. Det är bra för samhället om medborgarna själva kan äga sitt eget boende.

Men när räntan sjunker under historiska nivåer och detta driver upp priserna på bostäder (på grund av den låga räntan och bristen på nybyggande) så genereras inte något nytt värde i samhället. Tvärtom binder samhället upp mer privata lånade medel i samma hus som fanns innan räntan sjönk. Det hade varit betydligt bättre om det istället byggdes nya hus och att bostadspriserna låg på ungefär samma nivå som tidigare. Då hade fler fått råd att äga sitt eget boende och fler jobb hade genererats inom byggsektorn. Det hade varit en klar fördel för hela samhället, fler fick tillfälle att äga sitt boende och fler fick jobb (färre arbetslösa).

Skicka en kommentar

Medborgarperspektiv tar inget som helst juridiskt ansvar för andras kommentarer. Var och en ansvarar själv för vad de skriver samt hur de uttrycker sig!