05 oktober 2009

Dags att ta lite ansvar föräldrar

Medborgare! Justitieminister Beatrice Ask föreslår nu att föräldrar ska betala för de skador som uppstår när deras barn begår brott. Hon vill förändra i lagen och samtidigt sända en tydlig signal till barnens föräldrar att de måste ta mer ansvar för vad deras barn tar sig till. Enligt förslaget på lagändrig ska föräldrar ska bli ansvariga att betala för de skador som uppstått när deras barn begått ett brott. Idag gäller att föräldrarna endast är tvungna att betala skadestånd om rätten kan bevisa att mamman eller pappan varit vårdslösa och inte förhindrat barnet från att begå brott. Regeringen förslår att föräldrarna kan bli skyldiga att betala upp till 8000 kronor, en femtedel av prisbasbeloppet.

Medborgarperspektiv tycker att man ska gå ett par steg längre. Som vårdnadshavare har man diverse rättigheter gentemot samhället. Man har rätt till barnbidrag, VAB och föräldraledighet. Man får subventionerad barnomsorg, gratis skola och fri sjukvård till de barn man satt till världen. Med rättigheter följer också skyldigheter. En sådan skyldighet borde onekligen vara att vara fullt ut ansvarig för vad ens barn tar sig för.

Då räcker det inte enbart med att vara skyldig att betala för de skador som uppstått och än mindre att begränsa detta till 8000 kronor! Medborgarperspektiv anser att vårdnadshavarna ska vara fullt ut skyldiga att ersätta de skador som uppstått. Till sista öret! Dessutom ska vårdnadshavare vara fullt ut straffansvariga för de brott som barnen begår. Barn under 15 år är inte straffmyndiga och barn över 15 år döms inte till samma typ av straff som vuxna. Det är istället Socialtjänsten som ska ta hand om dessa barn.

Det finns idag föräldrar som utnyttjar att barn inte är straffmyndiga. I veckan kunde man läsa om tre vuxna som använder två små barn för att stjäla en platt-TV från Coop i Halmstad. Naturligtvis ska vårdnadshavarna vara fullt ut ansvariga för dessa brott! Stöld ska aldrig löna sig, inte heller om det är ens barn som stulit.

Ungdomar som begår grova brott som misshandel, våldtäkt och mord eller som bränner bilar och kastar sten på polisen ska naturligtvis inte komma undan straff. Men är de inte myndiga ska heller inte vårdnadshavarnas ansvar begränsas till att ersätta skadorna med högst 8000 kronor. Då ska vårdnadshavarna istället skaka galler lika länge som om det var de själva som begått brottet!

Beatrice Ask, gör vårdnadshavarna fullt ut staffansvariga för de brott som deras barn begår!

7 kommentarer:

Anonym sa...

kul :-) jj vjjhjhuh

Ann Helena Rudberg sa...

Alltså vilket fantastiskt samhälle vi har. Jag trodde i min oskuld att det var självklart att föräldrarna blev ersättningsskyldiga. När jag var liten så nog fasen fick mamma betala, när brorsan råkade slå sönder ett fönster i det hyreshus där vi bodde.

Och nog tusan betalade vi de böter vår son fick när han råkade åka nedför en backe (50 meter annars hade han alltid hjälm) på sin moppe utan hjälm och hade sån otur så att en polis såg honom och satte dit honom.

Sätt dit föräldrarna för helsike om det inte redan går! Barn är barn tills de blir myndiga!

Och här rörde det sig bara om upp till 8 000 kronor. En skitsumma i vårt samhälle. Särskilt när barnen bränner ned sina skolor och andra lokaler.

narran sa...

Då måste föräldrrna i så fall ges tillbaka rätten att uppfostra sina barn. Det finns ex på föräldrar som dömts för olaga frihetsberövande för att de låst in sina barn för att förhindra dem att begå brott. Om ett barn omhändertagits av soc pga olämpligtbeteende ska givetvis straffansvaret gå över på fosterföräldrar och personal på behandlingshemmet

Medborgare X sa...

Ann Helena!

Ja, visst är det konstigt som samhället blivit. Mina föräldrar fick minsann betala när jag hade sönder en fönsterruta i skolan. Samma sak när jag högg ner ett par träd för att bygga en koja. Då fick de betala markägaren.

Medborgare X sa...

Narran!

Naturligtvis ska föräldrar ha möjligheten att ta till de metoder som behövs för att uppfostra sina barn. Och de ska inte bli dömda för olaga frihetsberövande om de låser in sina barn med goda grunder.

Om Soc omhändertar barnen ska naturligtvis även straffansvaret följa med.

Michael sa...

Jag tror att just COOP-historien skulle falla under redan existerande lagstiftning. Där skulle de nog blir ansvariga fullt ut.

Det man vill med förslaget är ju att få ansvar även om det bara är "bristande tillsyn" som är problemet.

Anonym sa...

hundra spänn på att det är muslimer, sätter du emot ?

Skicka en kommentar

Medborgarperspektiv tar inget som helst juridiskt ansvar för andras kommentarer. Var och en ansvarar själv för vad de skriver samt hur de uttrycker sig!