20 oktober 2009

Statligt huvudmannaskap för skolan

Medborgare! Idag meddelar Folkpartiets partiledare Jan Björklund i en debattartikel i DN att man vill återinföra ett statligt huvudmannaskap för skolväsendet. Detta efter att kunskapsresultatet för eleverna sjunkit drastiskt under de senaste 20 åren, då skolan stått under kommunalt huvudmannaskap. Eleverna presterar idag lång sämre än tidigare, något som många universitet vittnat om efter att ha noterat att de nyintagnas kunskaper blir allt sämre. Dessutom skiljer sig kvaliteten i skolan dramatiskt mellan olika kommuner. Folkpartiets styrelse kommer att driva denna linje på partiets landsmöte i höst. Efter att ha fått detta godkänt återstår att övertyga kollegorna inom Alliansen.

Medborgarperspektiv anser att Jan Björklund har helt rätt och gör tummen upp. Skolväsendet behöver en enhetligt styrning. Detta innebär dock inte att alla skolor behöver drivas av staten eller enligt exakt samma organisation. De enskilda skolorna kan drivas i olika former. Det viktiga är att eleverna uppnår kunskapsmålen och är väl förberedda för arbetslivet eller för fortsatta studier på universitet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Medborgarperspektiv tar inget som helst juridiskt ansvar för andras kommentarer. Var och en ansvarar själv för vad de skriver samt hur de uttrycker sig!