14 oktober 2009

Kvoter mera, eller mindre!?

Medborgare! Under flera år har feminister och andra representanter ur åsiktseliten talat sig varma för kvotering som ett sätt att nå jämställdhet mellan könen. Speciellt i samband med könsfördelningen i börsbolagens styrelser har kvotering förordats. I Norge har detta till och med införts som lag, minst 40 procent av styrelsemedlemmarna måste vara kvinnor. Detta har lett till att ett fåtal norska damer numera sitter i ett flertal av börsbolagens styrelser i Norge. I Sverige har vi under många år sett exempel på kvotering (eller positiv särbehandling som det ofta kallas) i samband med rekrytering. Många annonserar att "vi gärna ser kvinnliga sökande". Inom utbildningsväsentet har man under ett antal år också försökt utjämna könsfördelningen av studenterna med hjälp av liknande metoder. Vi lika meriter har den med underrepresenterat kön tagits in på utbildningen istället för att lotta på lika villkor. Merparten av alla universitet och högskolor använder sig av denna typ av kvotering i samband med antagandet av nya studenter.

I mars blev dock SLU fällt av Uppsala tingsrätt för att genom viktad lottning ha låtit män få företräde på veterinärlinjen. Domen har dock överklagats av staten och saken ska pröva av hovrätten senare i höst. Innan SLU blev fällda av tingsrätten hade redan dåvarande JämO fastslagit att SLU brutit mot diskrimineringsförbudet.

Många fler sökande som inte kommit in på olika utbildningar har anmält detta till JämO och dess efterföljare Diskrimineringsombudsmannen (DO). Framförallt är det kvinnor som inte blivit antagna som anmält detta till DO. Att det är kvinnor som missgynnats beror på att fler kvinnor än män söker sig till universiteten och därmed finns det ofta ett underskott av män inom många av utbildningarna. Dessutom har kvinnor högre betyg i genomsnitt än män. Detta tillsammans gör att det ofta är män som kvoteras in på de sista intagningsplatserna med lägst betygskrav.

Idag skriver Centrum för rättvisa (CFR) på DN Debatt att de stämmer Lunds Universitet för olaga könsdiskriminering i 31 fall och att man samtidigt anmäler Diskrimineringsombudsmannen till Justitieombudsmannen (JO). Det är 31 unga kvinnor som i en grupptalan stämmer Lunds Universitet eftersom de anser att de i samband med ansökan till psykologutbildningen på ett olagligt sätt blivit förbigångna av män som automatiskt fått förtur. Kvinnorna anmäler samtidigt DO eftersom denne beslutat att inte driva fall där sökande till högskolan diskriminerats på grund av kön. DO motivering till att inte driva fallen är att man vill invänta Högsta Domstolens utslag i den pågående processen mot SLU.

Centrum för rättvisa tycker att DO undergräver diskrimineringsskyddet för sökande till högskolan och drar slutsatsen att detta sker "eftersom DO i själva verket tycker att det är bra att högskolorna väljer studenter efter kön - den jämna könsfördelningen blir ett viktigare mål än lika rättigheter och möjligheter oavsett kön".

Vilket kön får man kvotera? När man nu har börjat tillämpa den typ kvotering som feminister så länge talat sig varma för så är det plötsligt inte lika positivt längre. I varje fall inte om det är män som drar nytta av den!

Nej, kvotering är diskriminering, oavsett hur den används och vilken grupp som gynnas eller missgynnas! När man sätter grupptillhörighet i fokus istället för individen så blir denne enbart betraktad som ett objekt och en representant för gruppen den anses tillhöra. Och i samma ögonblick som individperspektivet försvinner så försvinner även mänskligheten och empatin ur samhällsystemet. Vill vi verkligen ha ett kallt samhälle där människor betraktas som objekt och representater för diverse grupper? Eller vill vi ha ett samhälle där varje människa betraktas som den unika individ som denne är?

Medborgarperspektiv vill definitivt ha det senare. Därför ska vi inte kvotera mer, utan mindre och helst inte alls!

MER INTRESSANT OM: , , , , ,

2 kommentarer:

Anonym sa...

Högintressant fråga!!!

anders

Ivar sa...

Du likställer positiv särbehandling med kvotering i din text. Jag håller med dig om att kvotering är dåligt, eftersom den enbart fokuserar på grupptillhörighet. Vem vill ha ett sånt samhälle?

Positiv särbehandling är inte lika grovt. Det innebär att när två sökande har samma meriter så ska man välja den som kommer från en underrepresenterad grupp.

Dina argument mot kvotering kan appliceras på positiv särbehandling också. Men jag tycker distinktionen är viktig.

Skicka en kommentar

Medborgarperspektiv tar inget som helst juridiskt ansvar för andras kommentarer. Var och en ansvarar själv för vad de skriver samt hur de uttrycker sig!