07 november 2009

Mårten Schultz - don't count on me

Medborgare! Under de senaste dagarna har det debatterats intensivt om den till ett års fängelse dömde Per-Anders Pettersson ska ses som en hjälte eller inte efter att han räddat pensionären Gärd Forsgren från ett överfall av en berusad och aggressiv man. Gärd själv anser att Pettersson är en ängel som räddat hennes liv. Gärningsmannen, som fick två slag med en domkraft mot sig, varav det ena spräckte hans skalle, säger att slagen var planerade! Trots att gärningsmannen inte säger sig komma ihåg att han attackerat och tagit strypgrepp på Gärd Forsgren så säger han sig minnas att han var på väg bort från Pettersson när det andra slaget föll!

Man kan verkligen fråga sig om det lönar sig att visa civilkurage när man blir dömd till ett års fängelse och att betala skadestånd på 50 000 kronor efter att ha försökt rädda en person som blir anfallen av en aggressiv person. Både tingsrätt och hovrätt har uttryckt att Petterssons första slag över axeln på gärningsmannen är att se som nödvärn. Dock anser de, utan att förklara varför, att det inte längre finns någon överhängande hot om angrepp mot Per-Anders Pettersson efter att det första slaget utdelats och gärningsmannen backar ut ur Gärd Forsgrens bil mot Per-Anders Pettersson. Det är dock i precis det här ögonblicket som Per-Anders Pettersson slår det andra slaget mot gärningsmannen. Det slaget som domstolen inte anser täckas av nödvärnsrätten. I hovrätten är dock inte hovrättsrådet Erica Hemkte enig med de övriga.

Svenska Dagbladet frågar Lena Holmqvist, universitetslektor i straffrätt i Uppsala, varför Per-Anders Pettersson blir dömd för misshandel, trots att han säger att han handlat i nödvärn och av rädsla för att själv bli angripen. Holmqvist konstaterar att hovrättens majoritet inte verkar tro på Per-Anders Petterssons ord. Hon finner det dock märkligt att rätten kommit till slutsatsen att det inte förelåg någon risk att gärningsmannen skulle anfalla Per-Anders Pettersson och att de anser att det inte fanns någon som helst anledning för Per-Anders Pettersson att anta att så skulle ske. Enligt Holmqvist borde det inte spela någon roll om Per-Anders Pettersson hade någon faktisk anledning att tro att han skulle bli angripen. Det viktiga är om han trodde att han skulle bli det, vilket han ju har uttryckt.

Flera jurister på nätet tycker och tänker tydligen som sina kollegor i tingsrätten och hovrätten. En av dessa är Mårten Schultz, som dock tycker att det är viktigare att skylla på att media förmedlar en felaktig bild av nödvärnsrätten och att de målar upp domstolarna som knäppa, än att diskutera detaljerna varför juristerna i domstolen ansåg att det inte förelåg något som helst hot mot Per-Anders Pettersson efter att han slagit det första slaget mot gärningsmannen.

Det handlar antagligen om att skydda sitt eget skrå mot vanligt folk. Att befästa juridiken som stående högre än vanligt folks simpla moral och rättsmedvetande. Något som tydligt beskrivs i vad gärningsmannens målsägandebiträde advokat Christer Söderberg uttalande till Dalarnas Tidning:
Det visar ganska väl vilken föraktfull syn som många jurister har på vanliga medborgare. Medborgare som betalar deras feta arvoden med sina surt ihopskrapade skattepengar. Det finns till och med exempel på jurister som fakturerat för 26 timmar arbete under ett och samma dygn, trots att dygnet bara har 24 timmar! Av någon konstig anledning verkar inte arbetstidslagarna vara så viktiga att följa för den här typen av hycklande girigbukar.

Med facit i hand så kan man bara konstatera att civilkurage definitivt inte lönar sig. Skulle undertecknad få se Mårten Schultz eller någon av hans kollegor bli överfallna och misshandlade så kan ni inte räkna in mig bland dem som ingriper. Det är definitivt inte värt ett års fängelse och 50 000 kronor i skadestånd för att rädda en jurist till livet!

42 kommentarer:

Janne sa...

Jag håller innerligt med om varje ord du skriver. Juristerna verkar väldigt aktiva på bloggar och dylikt. De har ofta en arrogant attityd och kallar gärna sina människor för "pöbeln". De verkar tro att det bara handlar om att folk är outbildade.

De har helt missat sitt uppdrag tycker jag. I min värld är de "avskedade" och bör inte avlönas med skattepengar.

Ann Helena Rudberg sa...

Jo jurister lever i en särskild värld se på Jan Guillou, som inte har journalistutbildning men juristutbildning har han...

profanum_vulgus sa...

Frågan är väl varför man måste ljuga för att försvara PA om han nu är en hjälte.
Alkisen har inte alls påstått sig minnas att han var på väg bort, han (genom sitt ombud) hävdar att bevisen talar för att det var så, alltså de tre vännernas vittnesmål (gerd, PA och PA:s kompis) och den rättsmedicinska undersökningen.

Sedan avbröts angreppet innan det första slaget. Efter det första slaget så väntar PA på att mannen ska krypa ut ur bilen (han är inne i bilen i knät på Gerd) och blotta huvudet innan han slår det andra slaget. Som han dessutom planerat att göra länge.
Domstolarna förklarar detta så tydligt att alla normalbegåvade femåringar skulle förstå.

Ja det uttrycker väl de flesta? Det var en man som våldtog två 9-åriga flickor och mördade den ena. Han han gjorde det för att han trodde att de var vargar som skulle angripa honom. Borde han frias, han har ju sagt att han trodde att han skulle angripas.
EXAKT samma sak säger ju även Caroline-mördaren, borde han frias?

Ja precis, Schultz fattar inte att folk i allmänhet är ungefär lika smarta som vi begåvade var i mellanstadiet. Han tror att folk inte fattar juridiken, när de egentligen inte fattar omständigheterna.

Njaaeee, jag tror inte att den här träskpöbeln som styrs av aftonbladet och som inte klarar av att läsa längre texter bidrar med så mycket till juristers arvoden. Det kostar väl mer att driva dagcenter än vad man får ut av dem?

Om du tänker spräcka skallen på angriparen efter att du ingripit så kommer jag spräcka din skalle, så det är bäst att du låter bli.

Medborgare X sa...

Profanum!

Du får nog komma upp med lite bättre bevis för att Per-Anders skulle ha planerat länge att slå gärningsmannen i huvudet! Med ett sådant påstående är det befogat att kräva lite mer fakta på bordet!

För övrigt är det knappast någon som tänker spräcka skallen på angripare, men det är rimligt att den som tar modet till sig att visa civilikurage och stoppar en berusad aggressiv angripare får ta till de tillhyggen och hjälpmedel som tillser att han själv inte riskerar att komma till skada. Angriparen måste få oskadliggöras med minsta möjliga risk för hjälparen! Om det då och då innebär att angriparen får sin skalle spräckt så må det vara. Det skulle angriparen tänkt på innan han gick till angrepp!

Juristen sa...

MedborgareX: I sakfrågan kan jag hålla med dig, men när det gäller det nu aktuella fallet med Per Anders delar jag inte din åsikt. Jag påstår att du förenklar resonemanget, vilket leder dina tankar fel. Läs gärna mitt inlägg på min egen blogg.

När det sedan gäller ditt frontalangrepp mot jurister så tappar jag nästan andan av häpnad. Jag tror det är relativt få jurister som visar prov på det översitteri du tillskriver oss. Din upfattning att vi skulle vara giriga visar att du nog inte har någon egentlig insikt om hur livet för exempelvis en försvarare ter sig.

Den som arbetar med försvararuppdrag har ett timarvode som ligger lägre än timpengen till en bilmekaniker på en märkesverkstad. Är då bilmekaniker i allmänhet också giriga?

Jag är inte någon tillskyndare av Bodström, men din uppgift att han uder ett dygn skulle ha debiterat 26 timmars arbete stämmer inte. Det handlade om en klumpost för inläsning av en förundersökning. Timmarna låg utspridda över flera dagar, men i en kostnadsräkning är det betydelselöst att skriva in samma åtgärd gång efter gång. Tvärtom uppmanas vi av domstolarna att klumpa samman just sådana rutinmässiga arbetsinsatser.

Nej, jag tror att du borde hänga på en jurist någon vecka. Jag tror inte att du skulle klara tempot så länge. Arbetsdagar som inleds runt kl. 07.00 och som avslutas runt 20.00--21.00. Därtill kommer arbete under helger och gärna även under semesterdagar. Allt för att klienterna skall få service och inte lida rättsförlust. Visar du samma ambitionsnivå i ditt yrkesliv?

Sans och måttfullhet MedborgareX. Jag brukar hysa den största sympati med dina åsikter. Dock inte denna gången.

profanum_vulgus sa...

Medborgare X:
Nu får du faktiskt ta och läsa domarna så att du slipper verka så här jävla dum.

Medborgare X sa...

Juristen!

Det vore intressant att få hänga på en jurist en vecka. Det skulle säkert vara lärorikt.

Jag finner det dock anmärkningsvärt att jurister inte skulle behöva redovisa när de arbetar med vad, utan istället uppmanas klumpa ihop summor. Det går helt emot vad vanliga arbetare och tjänstemän inom industrin gör. Där ska varje timme redovisas i detalj. Samma sak med konsulter. Stämpelklockan sitter fortfarande på plats på de flesta företag, varesig den är av den gamla mekaniska typen eller om den är ersatt av ett tidsregistreringsverktyg i datorn. Det låter konstigt att inte jurister behöver redovisa sin tid på samma detaljerade sätt.

Dessutom finner jag det underligt att just jurister inte verkar tillämpa de arbetstidslagar som gäller i landet! Hur kommer det sig att de som är satta att granska och döma efter landets lagar själva inte följer dem?

Vad gäller juristern inkomster så finner jag det otroligt att de skulle tjäna ungefär som en bilmekaniker. De få jurister jag varit i kontakt med har alla haft betydligt lyxigare bilar än vanliga arbetare och dessutom oftast bott i någon av de finare delarna av stan. Inte alls på de platser där bilmekanikerna bor. Så jag har svårt att få ihop det påståendet.

Medborgare X sa...

Profanum!

Jag har läst domarna. Jag har till och med citerat ur dem åt dig för att visa på att det gärningsmannen tagit ett grepp om halsen på Gärd Forsgren och att detta sågs av Per-Anders och hans kompis.

Däremot väntar jag fortfarande på att du ska redovisa var dina uppgifter om att Per-Anders långt i förväg hade för avsikt att spräcka gärningsmannens skalle!

Att Per-Anders hade för avsikt att konfrontera gärningsmannen och få honom bort från sina vänner (som gärningsmannen tidigare hade varit aggressiv och hotfull mot) är vi helt överens om. Det framgår av domskälen. Men inte att han skulle ha haft för avsikt att slå gärningsmannen i huvudet och än mindre att spräcka hans skalle!

Det jag är mest kritisk mot är domstolens lättsinniga konstaterande att det inte skulle föreligga något hot mot Per-Anders efter att han slagit första slaget. Det anser jag inte vara det minsta underbyggt. Än mindre med tanke på att gärningsmannen fortsatte att vara aggressiv i ambulansen, trots det andra slaget i huvudet!

Michael sa...

Är det inte lite så att om man gett sig i leken så får man leken tåla?

Alltså, om man går till attack mot någotn och försöker ta livet av denne, så är det inte otänkbart att det får obehagliga konsekvenser.

Man kan snacka allt man vill om excess överdrivet våld mot gärningsmannen - men det var faktiskt han som började, eller hur?

Tristan sa...

Medborgare X,

att PA haft uppsåt att spräcka skallen på Gerds förövare följer av att han faktiskt har tagit med en domkraft, höjt domkraften och slagit den i huvudet på förövaren.

Att man spräcker skallen på någon ligger liksom i farans riktning och torde vara begripligt för varje normalbegåvad person som vet vad en domkraft är. Om den normalbegåvade trots denna allmänna kunskap använder domkraften på dylikt sätt, får han åtminstone anses ha varit likgiltig inför effekten (skallspräckandet).

För övrigt undrar jag hur en arbetare och tjänsteman inom industrin redovisar för varje timma de arbetar. Är det inte så att de förväntas utföra vissa uppgifter under en viss tidsrymd och att de får månadslön?

Eller får man timarvoden inom industrin mot uppvisad kostnadsräkning rent generellt numera?

Tristan sa...

Michael, kl. 17.43, moraliskt sett kan man tycka som du gör, men inte juridiskt. I en demokratisk rättsstat som Sverige finns det lagar som styr hur man juridiskt ska bedöma en nödvärnssituation.

Michael sa...

Det går alldeles utmärkt att tycka som jag gör även juridiskt - jag ifrågasätter om gränsen är rätt dragen helt enkelt.

Jag förespråkar inte alls att om man får en smäll så har man carte blanche att sparka ihjäl någon - men jag tycker att gränsen är konstigt dragen. Det finns fler exempel där folk försvarat sig och råkat illa ut.

Man kan för övrigt inte förvänta sig att folk skall ha stor erfarenhet av livshotande situationer eller "rätt" tillhygge tillhands - den sortens teoretiska överväganden väger lätt i verkliga situationer med sekundsnabba beslut om liv och död.

Inte för inte som det heter nödvärn.

Medborgare X sa...

Tristan!

Jag håller inte med dig. Bara för att man höjer en domkraft och slår någon så behöver inte syftet vara att spräcka dennes skalle. I en situation där förgriparen just attackerat en annan person och tagit ett grepp om strupen på denne så är det rimligt att anta att han kommer att vända sin aggressivitet mot hjälparen. När då förgriparen inte verker reagera på det första slaget och istället rör sig mot hjälparen så är det inte speciellt konstigt att man tar till ett slag ytterligare för att minska risken att själv bli angripen. Speciellt om man inte kan se om denne är beväpnad eller ej.

Det är lätt att sitta bakom sitt höga skrivbord och döma andra hur de borde ha agerat. Men det har en tendens att bli skrivbordsprodukter av det hela, utan koppling till verklighetens dynamiska förlopp!

Medborgare X sa...

Michael!

Väl skrivet! I detta fall handlar det mycket om domstolens bedömning. Hur de så lättvinnigt kan påstå att det inte förelåg någon som helst fara för att Per-Anders skulle bli attackerad av gärningsmannen. En helt ologisk slutsats med tanke på att han sedan fortsatte att vara aggressiv i ambulansen, trots det andra slaget!

Medborgare X sa...

Tristan!

Angående tidredovisning i industrin. Ofta är det så att varje timme ska redovisas på olika projekt e.dyl. för att kunna följa upp att de inte kostar mer än budgeterat.

Dessutom har de flesta flextid och behöver redovisa vilka tider man varit på jobbet (och vilka projekt som ska betala för vilka timmar).

Juristen sa...

Men du, MedborgareX: Industriarbetare och tjänstemän redovisar inte timmar för att få ut sin lön. Du vet bättre. I ditt senaste inlägg hamnar du dock mer rätt. Timmarna redovisas måhända internt för att mäta lönsamheten. Exakt samma princip gäller på en advokatfirma.

Däremot behöver inte industriarbetare och tjänstemän få sin månadslön prövad av domstol varje gång med risk att få lönen prutad om man har jobbat övertid. Denna verklighet lever dock en försvarare ständigt med.

Du skrev tidigare att advokater har lyxiga bilar och bor i bättre områden. Ja, det gäller vissa advokater. Dock inte de som renodlat jobbar med s.k. humanjuridik. Inom den sistnämnda gruppen ligger snittlönen på ca 30 000 kronor per månad enligt en undersökning som Advokatsamfundet gjorde för ett par år sedan. Det är en lön som ligger i nivå med de flesta industriarbetare och tjänstemän. Advokaten får dock ingen ersättning för övertid.

Du anser att det är märkligt att jurister inte följer arbetstidsagarna. Jag vet inte hur det är för andra jurister, men för advokater är svaret att de flesta advokater är egenföretagare och då gäller inte arbetstidslagarna.

När jag jämförde försvararnas timarvoden med en bilmekaniker syftade jag till att taxan för en försvarare uppgår till 1 104 kronor ex. moms. När jag hämtade min bil från service senast kostade bilmekanikern 1 200 kronor ex. moms. Sedan kan advokaten tjäna mer eftersom han jobbar betydligt mer än mekanikern, men per arbetad timme är ersättningen lägre.

profanum_vulgus sa...

Medborgare X:
OM du har läst domarna så skulle du ju veta att det du påstår inte stämmer. Antingen ljuger du om omständigheterna i fallet, eller så ljuger du om att du har läst domarna. Frågan är varför du måste ljuga för att försvara din hjälte.

MB hade inte varit hotfull och aggressiv mot andra, om han hade varit det så hade han såklart dömts för detta också, eftersom det är brottsligt (Ofredande, olaga hot). Han hade däremot varit STÖRANDE. (lögn)

Han var inte aggressiv i ambulansen utan AGGRAVERAD. (lögn)

Efter första slaget så kröp gärningsmannen ut ur bilen, och därefter vände han sig bort från PA. Under sekunderna som detta tog att utföra kunde PA inte träffa huvudet med full kraft, eftersom det skyddades av bilen. Under dessa sekunder upplever uppenbarligen PA heller ingen fara eftersom han inte slår några slag.
Men så fort huvudet blir blottat och MB är på väg bort så påstår han att han känner fara igen och slår honom med full kraft i huvudet.
Vilken jävla jöns är det som tror på PA i denna situation?

Jag har faktiskt varit i liknande situationer flera gånger. Senast var bara några månader sedan. En överförfriskad yngling ber om skjuts till en bensinmack där hans mor ska hämta honom. Jag skjutsar honom och dröjer mig kvar med att pumpa däck och så för att se att han kommer tillrätta. Ynglingen vinglar in i bil och en dubbelt så stor ung man hoppar ur bilen och börjar ruska ynglingen. Jag ropar åt den unge mannen att sluta och springer dit, den unge mannen hoppar in i sin bil och åker.
Ynglingen har dock inte fattat vad som hänt och ger sig nu på mig (dubbelt så stor som den unge mannen) och försöker avtvinga mig den (för mig helt okände) unge mannens telefonnummer. Han drar bl.a. i min krage och knuffar till min sambo. Han ber mig slå in telefonnumret på hans mobil, jag slår då in 11414, vilket irriterar honom och han blir ännu mer hotfull samt måttar ett slag mot mig.

Vad gör jag nu? Spräcker jag hans skalle? Börjar jag slå på honom tills hans slutar röra sig? Slår jag honom tills han ber om nåd?
NEJ, jag tar tag i hans överarmar och fäller hans ben med mitt ben så att han lungt och stilla sätter sig på trottoarkanten. Jag säger åt honom att lugna sig och att sitta kvar.
När jag försöker gå därifrån så reser han sig och följer efter mig. Spräcker jag hans skalle den här gången då? Första avstyrandet fungerande inte, han har slagit en tjej, han har försökt ta stryptag (kragen), han har varit störande (mot den unge mannen). Men spräcker jag hans skalle?
Nej det gör jag inte, jag sätter honom ner igen och säger åt honom att han ska sitta där. Han går inte med på det, men några av hans kompisar kom och tog hand om honom.

Men nästa gång jag träffar ett fylla, och känner för att spräcka en skalle. Då kan jag väl räkna med er?

profanum_vulgus sa...

ANGÅENDE JURISTARVODEN
Jag jobbar som biträdande jurist, ska bli advokat. Jag skriver ner varenda kvart jag arbetar, eller det vill säga: jag skriver ner varenda kvart av det av mitt arbete som jag får ta betalt för.
Allt arbete som handlar om att söka rätt, administration, hålla sig uppdaterad osv får jag inte ta betalt för. Så ca 65% av arbetstiden skriver jag upp.
Denna förs normalt sett upp som 1 104 kr plus moms, om det är rikare privatpersoner eller företag så är den 1 500 kr plus moms.

En tusenlapp i timmen minus sociala avgifter motsvarar ungefär en lön på 700 kronor i timmen, gånger 0,65 blir ca 450 kronor i timmen (före skatt). En helt ok lön för min del, jag kan ju också styra den lite genom att jobba mer osv. Min tidigare anställning gav 112kr i timmen.
MEN, sedan kommer problemet som man slipper om man är f.d. justitieminister, känd advokat eller en smilfink som jobbar för att domstolarna ska få det lätt snarare än för sin klient. Nedsättning av arvodet. Jag hade nyligen en klient som sitter på psykvård, helt frisk, men hans mors värsta ovän är chefsöverläkare och hon tar ut sin hämnd för 4 500 kr om dagen i skattepengar. Han har suttit där i 8 år för små skitbrott (försökte bli gripen pga paranoia). Jag har lagt ner 70 timmar på att gräva i hans fall (plus 35%), domstolarna blir skitsura för att det kommer ett ombud och ställer frågor och håller sakframställningar för att inte prata om att klaga på domstolarna. Så de sätter ner arvodet, 5 timmar har jag fått betalt för, helt utan motivering. Det motsvarar en månadslön på ca 5 000 kronor.

Samma sak när man företräder män i vårdnadstvister och försöker göra ett bra jobb, nedsättning.

Men det är något helt annat när du kommer till jurister som har månadslön. De får betalt för hela arbetstiden, även tiden de fikar och snackar skit. och de jämför alltid sina löner med advokaterna som får 1 500 kronor i timmen.

Medborgare X sa...

Juristen!

Om vi nu ska tala om äpplen och päron så är det ju faktiskt så att det arvode som juristen redovisar timmar för och begär av rätten inte är en lön! Om nu juristen är en egen företagare så är det ju till företaget som detta arvode betalas. Hur företaget sedan väljer att betala ut sin lön till ägaren av företaget (eller någon annan anställd) är ju en sak mellan företaget och den anställde (som kan vara juristen själv). Den egna företagaren kan ju välja att ta ut en fast månadslön ur företaget.

Det du betalar för ett bilmekanisker är ju inte hans lön, utan det timpris som bilfirman väljer att sätta på tjänsten bilservice. Den innefattar inte bara bilmekaniskerns lön utan även administration, lokaler, verktyg, etc. Jag skulle misstänka att en bilverkstad har långt mycket högre fasta kostnader än en advokatbyrå (även om de många gånger valt att ha kontor på de dyraste adresserna mitt inne i centrum).

För övrigt finner jag det lite märkligt att egna företagare skulle vara undantagna arbetstidslagarna. För övrigt är väl många advokater anställda av advokatbyråer? Då är de väl knappast egna företagare. Även advokatbyråer måste väl följa lagarna? Om de nu inte gör det så borde väl de anställda veta vad lagen säger och vara några av de mest kunniga i hela samhället på att driva frågan om arbetstid?

Medborgare X sa...

Profanum!

Du säger att gärningsmannen inte varit hotfull mot personer innan han gick till attack på Gärd Forsgren. Jag citerar ur tingsrättens dom (sid 6): "...var hotfull mot både XXX och dennes gammle far."

Du säger att gärningsmannen inte var aggressiv under ambulansfärden. Jag citerar ur tingsrättens dom (sid 6): "Trots detta var han mycket aggressiv under ambulandfärden."

Så kan läsaarna av denna blogg själva skapa sig en uppfattning om vem det är som ljuger!

profanum_vulgus sa...

Det är ju tingsrätten dom MOT PA!! Eftersom du uppenbarligen kan både stava och läsa så kan du omöjligen vara så här korkad.
Snälla säg att du bara driver gäck med mig.

Ja jag hoppas att de kan det. Alla som inte loggat in från dagcentrets dator lär fatta, frågan är vilken din tilltänkta publik är.

Sune sa...

Angående lögner: Alla kan läsa i domen att MB var hotfull. Alla kan läsa i domen att MB var aggressiv i ambulansen. Ganska onödigt att försöka hävda något annat.

Angående läsande av domar och att ”stå över massan”: Mitt intryck är att det bland bloggarna finns några som åtminstone själva hävdar att de är jurister och som har en mycket nedlåtande syn på andra människor. Huvudteserna i just detta fall är att den som kritiserar tings- och hovrättsdomarna i Nås-fallet med nödvändighet är sämre i något avseende. Antingen påstås de ha bildat sig en uppfattning från kvällstidningar istället för att läsa domarna, eller så brister de i intelligens, eller liknande. Dessa bloggare beter sig som någon slags hejaklack för rättsväsendet, ofta med cirkelresonemang som att eftersom mannen blev dömd så var det rätt att han blev dömd. Om detta är representativt för jurister i allmänhet så måste jag säga att de förtjänar kritik.

Det är förstås inte lätt att bedöma var gränserna går mellan nödvärn, nödvärnsexcess och misshandel. Många anser att rättsväsendet har hamnat fel i bland annat detta fall. Det går naturligtvis att ha olika åsikter om detta. Själv har jag den uppfattningen att hovrättens ordförande visat prov på gott omdöme i sin bedömning.

En annan fråga är försvarsadvokaters arbetstider. Jag vet att de är helt sjuka av någon anledning. Extremt långa dagar. Och att de har väldigt lite tid med varje klient. Jag misstänker att den som har råd att betala för mer ingående rådgivning därigenom får en väldig fördel. Jag undrar om inte det är en källa till ojämlikhet inför lagen, i praktiken.

Medborgare X sa...

Profanum!

Ja, det är citat ur tingsrättens dom mot Per-Anders. Menar du att det som står i domen inte stämmer överens med vad som verkligen skedde? Har du några andra bevis som styrker dina påståenden att Per-Anders och hans kompis inte såg damen bli attackerad och att gärningsmannen inte var aggressiv i ambulansen?

Om du nu är jurist så borde det väl inte vara för mycket begärt att du lägger lite fakta på bordet som faktiskt styrker dina påståenden och inte bara hänvisar till din egen auktoritet på området, vilken för övrigt falnar rejält när du mest vräker ur dig en massa oskämdheter mot mig som person. En utbildad jurist borde väl kunna argumentera för sig utan att gå till personangrepp!

profanum_vulgus sa...

Medborgare X:
Men för fan, du kan inte mena allvar? Det är ju PA:s uppgifter och huruvida de stämmer eller ej har inte varit föremål för målet och därför inte utretts. OM de stämmer så är det mycket mycket märkligt att MB inte har åtalats för dessa handlingar och att ingen annan har märkt av dem och vittnat om dem. De skulle då finnas med i domen mot MB.
Strupgrepp var det de inte såg (men du har ju ett dokumenterat lågt förstånd, så det är väl svårt att hålla reda på vad som sagts, alternativt att hålla sig till sanningen)
Ambulanspersonalen har inte märkt det iaf utan påstått att han var aggraverad.

Det har jag ju gjort. Hela problemet ligger i att du har hämtat omständigheterna i fallet från aftonlögnen, inte från vad man har haft att utgå från vid bedömningen.

profanum_vulgus sa...

Sune:
Jag gör mitt bästa, men med en så utomordentligt oerhört korkad antagonist-sida så är det svårt att säga som det är utan att vara nedlåtande. Det här fallet verkar vara sista spiken i kistan för min tro på demokrati. Folket är för korkat för att ha med styrandet av samhället att göra.

Brukar du utgå från den tilltalades uppgifter i alla fall? De flesta domar torde förefalla vara helt horribla då.
Konstigt då att ni inte började gapa och skrika om nödvärn, oskyldiga och hjältar efter Caroline-mordet eller Fadime-mordet.

Jag är jurist och kritiserar ofta domstolar för att vara korkade. Dels för deras vidskepliga tro att de kan titta på en person och avgöra sanningshalten i vad denne säger. Men också för att de ofta är så dåligt insatta, jag har haft ett par klienter som dömts för brott som inte går att utföra i sinnevärlden. Som inte ens är hollywood-mässiga, utan mer passar i en tecknad film.

Det är inte särskilt svårt att avgöra de gränserna, alla normalt funtade människor har en uppfattning om dem. Det är anledningen till att inte särskilt många skjuter ihjäl folk som går på deras gräsmatta även om de bor i en stat där det är tillåtet.

Många som använder AFTONBLADETS FELAKTIGA omständigheter i det här fallet tycker att det är feldömt.
Tycker du att Caroline-mördaren borde ha dömts om Caroline försökt döda honom med geväret och hon skjutits av misstag när han försökte ta geväret ifrån henne? Nej antagligen inte, om jag hittar på att det var så blir fallet feldömt då? Knappast.

Michael sa...

Profanum,

Har du inte sett Dr. House?

"Everybody lies."

Medborgare X sa...

Profanum!

Om du läser tingsrättens dom så står det (som jag tidigare citerat) att gärningsmannen var aggressiv i ambulansen!

Vad åklagaren väljer att åtala för är helt och hållet upp till honom. I detta fall var nog hans blickar främst riktade mot Per-Anders, gärningsmannen tyckte han väl mest synd om.

Medborgare X sa...

Profanum!

För övrigt skulle du vara betydligt mer trovärdig om du la mer tid på att hänvisa till var dina uppgifter kommer ifrån än att skriva oförskämda kommentarer och personangrepp!

profanum_vulgus sa...

Medborgare X:
Om du läser vad jag skriver så trodde jag inte innan att du var så korkad. Det är ju PA:s uppgifter! i Domen mot PA!
Om han begick alla de här brotten så borde de kanske ha upplyst polis eller åklagare om det FÖRE domen mot PA, så att de kunde ha prövats i en rättegång där de SPELADE ROLL och skulle PRÖVAS.

PA var ju gärningsman till det grövre brottet. Sen kanske det beror på att PA och de andra hade så svårt att komma överens om vad som skett att de inte hann med att komma med dessa uppgifter innan domen fallit mot MB.

Du skulle vara mer trovärdig om du slutade låtsas vara en ovanligt korkad femteklassare i särskolan.

Medborgare X sa...

Profanum!

Om du la mindre tid på att vräka ur dig nedsättande kommentarer och går till personangrepp och istället började att sakligt argumentera för din uppfattning så skulle jag vara betydligt mer mottaglig för det du skriver. Din trovärdighet sjunker som en sten när du ägnar mer tid att kräka ur dig oförskämdheter än att leta fram bevis som styrker det du hävdar.

profanum_vulgus sa...

Medborgare X:
Du skulle vara mer trovärdig, även i dina försök att undkomma debatt genom att skylla på annat än din svarslöshet, om du inte gjorde skäl för de kommentarerna.

Jag begriper faktiskt inte varför man lägger sig till med en så urbota korkad inställning. För ingen vuxen människa som gått ut grundskolan har kapaciteten att vara så här korkad, så är det.

Medborgare X sa...

Profanum!

Till skillnad från dig så har jag refererat till var mina uppgifter kommer ifrån. Du har ännu inte presenterat en enda referens som styrker din sak. Ganska underligt av en påstådd jurist. Hur svårt kan det vara att lägga fakta på bordet om du nu är jurist?

Och inte behöver jag ta till personangrepp heller...

profanum_vulgus sa...

Medborgare X:

Jag visste inte att du underkända PA som källa.

Jag har bara sett dig ta tillbaka uppgifter när du hänvisat till källor.

Vad är det du saknar?

Medborgare X sa...

Profanum!

Sedan när blev du talesperson för Per-Anders? Jag har ännu inte sett några referenser från din sida angående dina uppgifter om Per-Anders. Hur svårt kan det vara att visa var dina uppgifter kommer ifrån?

profanum_vulgus sa...

Medborgare X:
Jag låter honom tala för sig själv.

Men som sagt, vilken uppgift saknar du stöd för?

Medborgare X sa...

Profanum!

Du låter honom tala själv. Har du talat med honom själv, eller vad menar du? Att du säger att Per-Anders sagt något är inget bevis för det. Varför ska man tro på vad du säger? Bara för att du är jurist? Du borde ju åtminstånde kunna hänvisa till var du fått uppgifterna ifrån!

profanum_vulgus sa...

Medborgare X:
Nej du borde tro på det eftersom du påstår att du har läst domarna.

Anonym sa...

Medborgare X. Du är ute och cycklar...
Dommen är baserad på i huvudsak vad P-A, G, P-A:a kompis samt ett vittne som stod långt bort sag. Samt teknisk bevisföring.
DM, som blev slagen av P-A, har hela tiden hävdat att han inte kommer ihåg något av händelsen.

OM du läst dommen så ser du att de uttalar att P-A:s första slag och våld var för stor, men ändå berömvärd, eftersom han tog nödvärnsrätten som G hade i situationen.
Det ANDRA slaget kom när ingen av G, kompisen ELLER P-A (enligt egen utsaga i dommen) kände sig hotad, dvs ingen nödvärn existerade längre.
DET slaget renderade P-A ett fängelsestraff, som han sedan fick reducerat med en tredjedel.

P-A är även tidigare dömd till villkorligt straff för våldsamhet, överfall i DM:s hem inför DM:s familj) mot just DM, vilket renderar honom upphävande av villkoliga straffet och fängelsestraff istället.

Så du vill alltså skydda en person som är dokumenterat våldsam och tar rätten i egna händer, som utför mordförsök? Det är nämligen åxå en tolkning man kan göra av det du skriver.
Intressant minsann...

En parentes till en tidigare kommentar från di: Spräckt skalle leder ofta till våldsammhet från offret, en överlevnadsinstinkt. Även du skulle kunna råka ut för sådant beteende efter spräkt skalle...

pekka sa...

skulle aldrig hjälpa nån som blir överfallen. polisen och advokaterna bara skyddar brottslingar. det är ju helt absurt att de som hjälper till blir dömda. likadant om man skyddar sig i sitt eget hem från en inbrottstjuv, då blir en också dömd. vilket jävla aburt samhälle vi bor i.

Mats W sa...

@Anonym: Intressanta uppgifter, men vem är DM? Och var har du fått dina uppgifter om denna DM från. Det är ju inget som framgår i de domar som publicerats av SvD och alltså inget som domstolen kan ha tagit i beaktande. Skulle även vara intressant att få ta del av var du fått uppgifterna om att en person med spräckt skalle blir våldsam. Profanum_vulgus hävdar ju dessutom att han inte var det. Vem har rätt egentligen?

profanum_vulgus sa...

pekka:
Det som är absurt är att det finns människor med så låg nivå av kunskap och så låg förmåga till kunskapsinhämtning som du uppvisar, detta trots 9-årig grundskola. Det är inte bara absurt, det är knappt möjligt.

Medborgare X sa...

Profanum!

Vore det inte så mycket enklare om du bara citerade det som du påstår att Per-Anders har sagt? För du har väl en källa för dina påståenden?

Skicka en kommentar

Medborgarperspektiv tar inget som helst juridiskt ansvar för andras kommentarer. Var och en ansvarar själv för vad de skriver samt hur de uttrycker sig!