06 november 2009

Jurister - hur tänker de?

Medborgare! Diskussionerna har gått heta om civilkurage verkligen lönar sig. Detta efter att Per-Anders Pettersson från Nås har dömts till ett års fängelse och att betala skadestånd på 50 000 kronor efter att ha stoppat en gärningsman som just överfallit en kvinna i hennes bil. Gärningsmannen hade under ett par timmars tid varit aggressiv och hotat ett antal personer som han träffat på. En av de som blev hotad ringde Per-Anders, som tillsammans med en kompis tog bilen till platsen. Väl på plats får de syn på den aggressive gärningsmannen som just stoppat en bil på Riksväg 71 och som kliver in i den och går till attack mot föraren, Gärd Forsgren. Hon trodde att sin tid var kommen.

Detta fick Per-Anders att springa till platsen. Väl framme skrek han åt gärningsmannen och slog till honom över axeln med en domkraft. Mannen släppte få greppet om Gärd Forsgrens hals, vände sig då om och kröp ut ur bilen mot Per-Anders. Han slog då till en gång till över gärningsmannens huvud. Det borde han inte ha enligt Mora tingsrätt och Svea hovrätt. De anser nämligen att det inte fanns några som helst skäl för Per-Anders att tro att gärningsmannen skulle visa någon som helst aggressivitet mot honom och än mindre gå till attack mot honom!

Hur de kommer till den slutsatsen framgår inte av domskälen, men flera jurister på nätet håller med och anser att det inte var en fråga om nödvärn när Per-Anders de andre gången slår till den man som under flera timmars tid har hotat och varit våldsam mot personer i sin omgivning.

Kanske måste lagen förändras, för hur tänker dessa jurister idag? Är det helt clueless? Har de någon gång tagit ett enda steg bland vanligt folk eller lever de enbart i sina torra domstolar? Bryr de sig överhuvudtaget att sätta sig in i den situation som personer som Per-Anders befinner sig i eller har de inte den empatiska förmåga som behövs för att göra det? Kanske bryr de sig mest om att få summera upp sina timmar och skicka en faktura till skattebetalarna, för att sedan sätta sig i sin BMW 535 och köra hem till villan och laga mat i sitt designerkök?

Gärningsmannen slutade inte ens att vara aggressiv efter att Per-Anders slagit till honom två gånger! I ambulansen på väg till sjukhuset var han fortfarande aggressiv! Vad får då Mora tingsrätt, Svea hovrätt och nätets jurister att tro att gärningsmannen skulle vara lugn och snäll mot just Per-Anders?

45 kommentarer:

Anonym sa...

Visst blev jag med upprörd när jag läste artiklarna, men efter att ha läst det här http://www.expressen.se/debatt/1.1770278/tidningarna-ger-fel-bild-av-nodvarnsfall vet jag inte längre. Jag har jämfört tillräckligt många domar med tidningsskriverier för att veta att man ytterst sällan kan lita på den typen av journalestik.
Susanna

Anonym sa...

Låter ju underbart.Så nästa gång man som medborgare ser någon bli utsatt för t ex en putt i en kö när vi alla uppfattar situationer olika så rusar man fram och slår in skallen på vederbörande med en brandsläckare.Vilka stollar det finns.

Pelle

Ann Helena Rudberg sa...

Varför blir människor så upprörda över detta fall? Ingen verkar heller tro på eller bry sig om Gärd, som ju trodde att hon skulle dö. Är det för att vi måste lita till våra domstolar annars går världen under? Galningen blev tydligen inte ens medvetslös av dessa slag. Hur kan det då vara för mycket våld?
Jag som kvinna kan mycket väl sätta mig in i hur Gärd kände sig (är nästan lika gammal). Vilken skräckupplevelse. För bedrövligt att hon inte får ett högre skadestånd. Att gärningsmannen anses ha lidit mer. Förfärligt.

Bitten sa...

Jag tänkte som du tills jag läste det här:

http://damon.se/samhalle/nashjalten-och-osanningar-i-media..

Jag fick ett lite annat perspektiv på det hela då!

Ann Helena Rudberg sa...

Både Damon och Expressens debattartikel (se adress ovan) utgår från gärningsmannens historia, inte vad de båda andra sade. Så bovens ord väger alltså tyngre än de båda andras. Mårten Schultz som har skrivit i Expressen är lärare i juridik, vilket gör det ännu värre att han likt en advokat står på bovens sida i det här fallet. Läs gärna kommentarerna under artikeln.

Faktum kvarstår att denne gärningsman ansågs ha lidit mer än den kvinna han överföll. Är alltså en yngre mans lidande mycket större än en äldre kvinnas? Även om det är den yngre mannen, som har orsakat hela överfallsförloppet?

Anonym sa...

Ann Helena: klarsynt skrivet. Juristerna lägger vikt vid angriparens uppgifter, han som bevisligen orsakat strypmärken på den gamla damens hals. Juristerna står helt enkelt på angriparens sida.

Robban sa...

Rubriken är "Jurister - hur tänker de?"

Det är viktigt att förstå lagen när man ger sig in i en debatt. Visst kan man tycka att nödvärnslagen är krånglig och allt för öppen vad gäller tolkning. Men faktum är att så länge nödvärnslagen inte ändras så är det praxis som gäller.

Nödvärnslagen: "Lagen är i själva verket ganska precis; den mängd våld eller hot om våld som den som brukar nödvärn får använda, skall stå i proportion till hotet/våldet den hotade utsätts för. Den hotade får inte bruka våld så allvarligt att det måste anses vara uppenbart oförsvarligt"

Nödvärnslagen kan sägas bestå av fyra olika moment.
1: Mot ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp på person eller egendom.

2: Mot den som med våld eller hot om våld eller på annat sätt hindrar att egendom återtas på bar gärning.

3: Mot den som olovligen trängt in i eller försöker tränga in i rum, hus, gård eller fartyg.

4: Mot den som vägrar att lämna en bostad efter tillsägelse.

Gällande lagstiftning indikerar då att i Pers fall så var det inte försvarbart att direkt utdela två slag. Per skulle istället nöjt sig med det första slaget och sedan avvaktat. Om då den andra mannen inte hade insett att nu var i ett tydligt underläge utan istället försökt attackera Per, då hade Per enligt nödvärnsrätt fått försvara sig mot attacken.

Det är vad lagen säger och det kan man inte kringå utan att ändra på lagen. I gällande lagstiftning kan alltså domen mot Per inte bli annat än en fällande dom. Juristerna, domaren och lagmännen kan inte göra en egen tolkning av gällande lag och säga att Per gjorde rätt som slog honom två gånger, för då är det en felaktig tolkning av gällande lag och då kommer rättegången att ogillas och tas om.

Med detta sagt menar jag inte att jag tycker gällande lagstiftning är bra, tvärtemot. Men så länge det inte görs någon ändring i nödvärnsrätten så kan inte kleti och pleti sitta och debattera om att domare/jurister, åklagare, advokater och lagmän utdelar felaktiga domar, för det gör dom inte.

Anonym sa...

@Robban: En av hovrättsdomarna hade en avvikande mening, så uppenbarligen är inte ens gällande lagstiftning entydig i ett fall som detta! De gjorde var och en sin egen tolkning av lagen.

Bitten sa...

Ann Helena.. nu tycker ju inte jag att Damon utgår från "gärningsmannens" (jag förmodar att du syftar på han som var gärningsman först, s.a.s.?) historia, utan istället från det som framkom under rättegången och i domen..

Medborgare X sa...

Robban!

På vilket sätt är den mängd våld som Per-Anders Pettersson använt "uppenbart oförsvarlig"?

Hur vet du att gärningsmannen inte var på väg att attacker Per-Anders? Speciellt med facit på hand att gärningsmannen tidigare på kvällen varit hotfull mot flera personer och sekunderna innan attackerat Gärd Forsgren!

Medborgare X sa...

Bitten!

Vad är det som framkommit under rättegången menar du?

Juristen sa...

MedborgareX; Din rubrik gör mig aningen förvånad. Jag trodde att du kunde bättre. Du vet nog att jurister har att tillämpa gällande lag. Vi kan inte hitta på egna lagregler efrerhand som det passar. Rikta ilskan mot de politiker som har stiftat lagen.

Medborgare X sa...

Juristen!

Jag hoppas att du vet att du är en av mina favoritjurister, men i detta fall blir jag minst sagt besviken på dina kollegor i Mora tingsrätt och Svea hovrätt (och ett antal jurister på nätet). De må ha tillämpat gällande lag enligt egen utsago, men jag förstår fortfarande inte hur de så säkert kan påstå att det inte förelåg något som helst hot efter att Per-Anders slog till gärningsmannen den första gången! Det står inte ett ord om hur de kom till denna slutsats i domslutet! Det står bara rakt upp och ned att så är fallet! Baserat på vadå? It does not make sense, att en person som under ett par timmars tid har uppträtt hotfullt mot flera andra personer och som sekunderna innan har tagit strypgrepp på Gärd Forsgren plötsligt skulle vara hur lugn och snäll som helst mot just Per-Anders Pettersson (som just drämt till honom över axeln med en domkraft)! Hur vet de det? Speciellt som gärningsmannen fortsätter att vara aggressiv i ambulansen. Varför skulle gärningsmannen skona just Per-Anders? Hur tänker juristerna i tingsrätten, hovrätten och på nätet som kommer till denna slutsats?

Bitten sa...

Medborgare X..

Framförallt kom det ju fram att dom två kontrahenterna inte var okända för varann utan hade en "relation" sedan tidigare.. det tycker jag förändrar bilden av en slumpmässigt förbipasserande hjälte rätt mycket.. Fast det kanske bara är jag..

Bitten sa...

...samt då att slag nummer två utdelades när personen i fråga redan lämnat bilen..

Medborgare X sa...

Bitten!

Ja, det står i tingsrättens domslut att "de tilltalade är ytligt bekanta med varandra och höll för en lång tid sedan på att komma i delo med varandra". Menar du att det är ett bevis för att Per-Anders är en långsint jävel som hade för avsikt att ta gärningsmannen av daga, oavsett om han råkat stoppa Gärd Forsgren och attackerat henne eller ej?

Angående andra slaget så står det i hovrättens dom det kom kort efter det andra slaget, precis efter att gärningsmannen hunnit backa ur bilen. Det underliga är hur rätten kan vara så säker på att gärningsmannen inte har för avsikt att attackera även Per-Anders!

Hade inte du upplevt det skrämmande om en person som just attackerat och tagit strypgrepp på en annan person i nästa läge närmar sig dig? Speciellt om du vetat att han tidigare har varit aggressiv mot flera andra människor?

Så vad får rätten att komma till slutsatsen att gärningsmannen plötsligt har blivit lugn och snäll och inte har för avsikt att kröka ett hår på just Per-Anders huvud?

Juristen sa...

MedborgareX: Det är förvisso åklagaren som har att motbevisa den tilltalades nödvärnsinvändning. Och förvisso kan man beroende på situationen ges rätt att använda till och med dödligt våld i en nödvärnssituation. Det finns domar där den tilltalade har friats pga nödvärn trots att dödligt våld har använts.

Rätten måste göra en bedömning i det enskilda fallet. Utan att ha hört vittnesbevisning m.m. är det i efterhand omöjligt att uttala sig om huruvida domstolarna i detta fallet har gjort en korrekt bedömning. Som privatperson kan jag ha förståelse för det upprörda känslor som kommer till uttryck på nätet. Som jurist kan jag dock förstå domstolarnas resonemang.


Det är i sådana här fall som konflikten mellan allmän moraluppfattning och juridik blir tydligt. När jag första dagen på juristlinjen inställde mig till ett upprop hölls ett tal av dekanus Jan Evers. Hans ord ringer fortfarande i mina öron. Evers sa att den främsta uppgiften för instutionen var att göra om oss från moraliskt tänkande människor till jurister.

Moral och juridik hänger inte alltid samman och kan inte alltid göra det heller. Moral ändras från person till person, över tid och rum. Juridiken måste dock alltid vara enhetlig och i bästa fall förutsägbar, vilket är definitionen på rättssäkerhet.

Det är nog rätt rimligt att räkna med att kunna bli straffad om man spräcker skallen på en person med en domkraft. Dock skall - som i det nu aktuella fallet - straffet mildras med hänsyn till att den tilltalade de facto befann sig i en nödvärnssituation. Så har också skett i det akutella fallet eftersom påföljden bestämdes till minimistraffet för grov misshandel.

Den kritik jag anser vara befogad är nog mera att straffet borde ha mildrats ytterligare. Med hänsyn till omständigheterna hade domstolarna enlig lag en möjlighet att sätta straffet ännu lägre. Men att ett straff udömdes är i sig inte särskilt märkligt.

Bitten sa...

Jag håller med Juristen.. Fängelse i ett år känns onödigt långt.. sen kan man tycka att det faktum att han tog med sig en domkraft i akt och mening att leta upp "offret" för att ..tja.. vad hade han tänkt?? Att han skulle "lugna ner" honom med hjälp av en domkraft?? Kom ihåg att domkraften plockades fram för syftet att användas mot gärningsmannen INNAN någon visste att han tagit strypgrepp på kvinnan ifråga.. så kanske rätten nånstans insåg att "övervåld" var lite av agendan redan från start??

Medborgare X sa...

Bitten!

Jag hade då aldrig vågat gå fram till en aggressiv och våldsam person som attackerat ett antal personer tidigare och som just är i färd att strypa en annan utan någon form av "vapen". Jag skulle aldrig få för mig att tro att jag skulle ha en speciellt stor chans att avvärja honom och än mindre freda mig själv med enbart mina händer. Dessutom visste knappast Per-Anders att gärningsmannen var obeväpnad när han gick fram emot honom. Gärningsmannen kunde lika gärna ha haft en kniv i fickan.

Även polisen använder sig av vapen i ett fall som detta. De hade minst nyttjat en batong i samma läge, men kanske ännu troligare en pistol. Så varför ska privatpersoner förväntas vara så mycket modigare och duktiga att klara av samma situation utan tillhyggen?

Medborgare X sa...

Juristen!

Lagar som inte har en folklig förankring hos medborgarna och som inte följer medborgarnas moraliska rättsmedvetande är inte värda vatten. De riskerar snarare att bli ett terrorvapen mot medborgarna! De bara på hur övervakningslagarna (FRA, ACTA, IPRED...) saknar totalt stöd bland en stor del av medborgarna och används mot dessa medborgare!

I detta fall handlar det i mina ögon inte om lagarna, utan om juristernas tolkningen av lagarna och deras bedömning av situationen som Per-Anders befinner sig i. Hur kan de vara så övertygade om att gärningsmannen inte kommer att röra ett hår på Per-Anders (eller Gärd för den delen) efter att det första slaget har utdelats? Det har rätten inte förklarat i domskälet!

Tristan sa...
Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.
Medborgare X sa...

Tristan!

Vill du debattera här så får du faktiskt göra det utan att ta till olika former av personangrepp. Du är varmt välkommen att diskutera sakfrågorna, men övergår du till personangrepp så åker inläggen i soptunnan. Förstått?

Bitten sa...

Medborgare X..

Det är nog trots allt så att varken du eller jag, som förmodligen båda är normalt fredliga personer som inte hamnar i slagsmål och bråk bara sådär, skulle ens kommit på tanken att plocka fram en domkraft (eller annat tillhygge för den delen) och givit oss ut och LETAT efter en person som var känd för att i fyllan och villan vara aggresiv och våldsam?? Eller vad säger du?

Jag tycker att redan där spricker det där nödvärnsargumentet en aning!! Tyvärr!!

Tristan sa...

Medborgare X, du anser alltså att det är ett osakligt personangrepp att jag ger uttryck för åsikten att du saknar sinne för proportioner när du bl.a. försvarar den kriminelle PA?

profanum_vulgus sa...

Medborgare X:
Medelålders medborgare som är fegare och mindre kapabla än jag var när jag var 15 kanske inte är de som ska ingripa heller. De kanske gör sig bäst inne framför TV:n svärande över muslimer och brottslingar som tar deras tjejer och deras jobb.
(normala) Poliser hade nog inte använt vare sig pistol eller batong, de hade slängt gubben i gatan och hållt fast honom.

Medborgare X sa...

Bitten!

Nej, det har du antagligen rätt i. De flesta skulle nog låta ligister och bråkmakare vara och istället vända huvudet åt ett annat håll. Få skulle konfrontera dem och värja sig själv och sina vänner. En del kanske skulle ringa polisen och hoppas att de kunde komma och hjälpa till med att få personen från platsen, men de flesta skulle nog inte ens göra det. De vet att polisen inte kommer i 9 fall av 10 och de gånger som polisen kommer så är det för sent.

Men även om Per-Anders inte tillhör den kategorin som väljer att blunda så innebär inte det att han hade för avsikt att spräcka skallen på gärningsmannen. Och faktumet kvarstår - gärningsmannen hade attackerat Gärd Forsgren när de kom till platsen.

Medborgare X sa...

Tristan!

Både du och jag vet att ditt förra inlägg var mer målande än så!

Medborgare X sa...

Tristan!

Angående proportionerna så är det ju just dessa vi diskuterar. Jag ifrågasätter domstolens sinne för proportioner när de så lättvindigt kan konstatera att det inte fanns någon som helst fara för Per-Anders efter att han slagit gärningsmannen den första gången. Varför skulle en person som varit aggresiv och hotfull mot ett antal person tidigare och just gått till anfall mot Gärd Forsgren plötsligt bli lugn och snäll som ett lamm efter att Per-Anders slagit honom över axeln en gång? Speciellt när det framgår av domskälen att han fortsätter att vara aggressiv i ambulansen även efter det andra slaget? Var är sinnet för proportioner i det resonemanget?

Bitten sa...

Medborgare X..

Nu missförstår du ju det jag sa helt avsiktligt!! Det var ju faktiskt inte så att PA behövde "vända bort huvudet" som du säger.. han var ju inte ens på plats från början, när "gärningsmannen" började stimma med folk!!

Han blev uppringd av någon och fick veta att personen i fråga var full och dum, och DÅ beväpnade han sig med domkraft och gav sig ut för att leta rätt på honom.. Vid det laget hade det aktuella överfallet inte ens hänt. Så uppenbarligen hade PA planer som involverade en domkraft redan FÖRE överfallet i bilen... Eller??

profanum_vulgus sa...

Medborgare X:
Hur är det med Caroline-fallet då, hon var ju aggressiv och hotfull innan första slaget. Hur skulle jägaren kunna veta att hon inte hade kniv och tänkte ge sig på honom när hon kvicknade till och han sköt henne i ryggen?

Medborgare X sa...

Profanum!

Inte för att jag vet vad Caroline-fallet har med detta att göra, men vilka oberoende vittnen har uppgett att hon var aggressiv och hotfull?

profanum_vulgus sa...

Medborgare X:

Det är ju ett likadant fall, brottsligt angrepp följt av nödvärn följt av potentiellt dödligt våld.
Samma skäl borde väl kunna åberopas. Hon la sig inte ner och gav upp, hon kunde tänkas angripa igen, hon kunde ha kniv på sig osv.

Inga, vilka oberoende vittnen har uppgett att MB var aggressiv och hotfull?

Medborgare X sa...

Profanum!

Är det? Jag har svårt att se likheterna, men du som jurist kanske tycker att de är lika. Vad vet jag?

Så det fanns inga vittnen som styrker det du säger i Caroline-fallet, men i det diskuterade fallet finns ju flera vittnen. Inte minste Gärd Forsgren själv som blev attackerad av gärningsmannen, men även Per-Anders kompis som var med och de personer som blev utsatta för gärningsmannens aggressivitet och hotfullhet innan Per-Anders kom på platsen.

Så var likheterna består i har jag svårt att förstå, men det kanske är något juridiskt?

profanum_vulgus sa...
Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.
Medborgare X sa...

Profanum!

Vill du fortsätta diskussionen så får du hålla dig till en sansat språk utan personangrepp, förstått?

profanum_vulgus sa...

Medborgare X:
Blev det för svårt att svara?

Medborgare X sa...

Profanum!

Svara på vadå? Dina okvädningsord?

profanum_vulgus sa...

Medborgare X:
Argumenten du raderade:

Caroline och Nås:
angrepp --> nödvärnshandling --> dödligt våld

Samt frågan om du tycker att Nås-fallet skulle bedömas som mordförsök av PA om inga vittnen fanns. Eller öht om fall ska bedömas annorlunda pga brist på iakttagare.

Medborgare X sa...

Profanum!

Så du har städat bort dina okvädesord nu. Du hävdar att det förekommer angrepp i Caroline-fallet. Jag vet inte, men du kanske har några oberoende källor till det.

I Nås-fallet har flera vittnen konstaterat att det förekom angrepp. Det finns även teknisk bevisning för att så är fallet. Gärningsmannen uppträdde dessutom hotfullt mot andre personer innan han gick till angrepp på Gärd Forsgren. Han fortsatte även vara aggressiv i ambulansen. Hur åklagaren bevisade att gärningsmannen inte utgjorde någon som helst fara för Per-Anders efter att han slagit första slaget finns dock inte dokumenterat i domskälen. Hur en person som uppenbarligen varit ytterst aggressiv och gett sig på en äldre dam i hennes bil så snabbt kan gå till att bli en snäll lammunge beskrivs inte. Än mer konstigt blir detta resonemang när man dessutom vet att han fortsatte att vara aggressiv i ambulansen. På den punkten är domen ytterst ologisk och någon förklaring till resonemangen finns inte! Ingen jurist har ännu kunnat förklara detta!

profanum_vulgus sa...

Medborgare X
Nej precis som i nåsfallet finns det inga oberoende källor till det angreppet. Det enda man har att gå på är, precis som i nås, vad den tilltalade sagt.

Flera vittnen som är kompisar med den tilltalade.
Om dessa vittnen inte funnits, tycker du då att PA skulle ha dömts för mordförsök?
Att han skulle ha gjort något annat innan har inget med fallet att göra, det var dessutom märkligt tyst bland dessa personer när den påstått hotfulle var anklagad.
Frågan är väl snarare hur det kom sig att PA bedömde honom som en lammunge under tiden som han tog sig ur bilen och ända fram tills han blottade huvudet för ett perfekt slag.

Är PA att betrakta som en lamunge nu eller får jag spräcka skallen på honom? Jag vet ju att han är ytterst våldsam och flerfaldigt dömd för våldsbrott, rädd att använda dödligt våld är han heller inte.

Medborgare X sa...

Profanum!

Vad säger du, finns det inga oberoende källor till vad som skedde i Nås-fallet? Har du helt glömt Gärd Forsgrens vittnesmål och den tekniska bevisningen i form av märkena på hennes hals från gärningsmannens angrepp?

Medborgare X sa...

Profanum!

För övrigt var det "en kort tidsrymd mellan de båda slagen". Så pass kort att hovrättsrådet Erica Hemkte redovisade en avvikande syn på om nödvärnssituationen verkligen var slut då det andra slaget föll!

Men jag antar att du tycker att hon också är "korkad"?

profanum_vulgus sa...

Medborgare X:
Du menar tanten som ställt upp i tidningen på bilder där hon kramar PA? Tanten som har något personligt emot MB?
Är det ett oberoende vittne i din värld?

Ja, det är ca 4-5 sekunder. Under den tiden upplever PA ingen fara, men så fort MB blottar huvudet för ett kraftigt slag och försöker komma från platsen så blir PA skrämd igen.

Det vet jag inte om hon är, men korkade domare är inget ovanligt.

Men för att återgå till frågan du aldrig svarar på:
Om vittnena inte varit där eller sagt sig inte sett något, borde PA ha dömts för mordförsök då? Eller hur förklarar du likheten med Caroline-fallet?

Anonym sa...

Hur tusan tänker dommstolen? Om han är så förbannat aggressiv i ambullansen lär han ju inte vart speciellt snäll när han komm ur bilen heller.

Medborgare X sa...

Profanum!

Jaha, så allt var alltså en konspiration mellan Per-Anders och Gärd. Allt för att Per-Anders skulle få ett bra tillfälle att spräcka skallen på gärningsmannen. Men som vanligt har du inga referenser eller belägg för dina påståenden..., så jurist du är.

Skicka en kommentar

Medborgarperspektiv tar inget som helst juridiskt ansvar för andras kommentarer. Var och en ansvarar själv för vad de skriver samt hur de uttrycker sig!