29 september 2009

Var tog pandemin vägen?

Medborgare! För en månad sedan spred gammelmedia svarta rubriken om svininfluensan och den väntande pandemin. WHO spred sin skräckpropaganda om en blixtsam spridning av svininfluensan över hela norra halvklotet. Speciellt när skolorna började igen efter sommarlovet. Då skulle influensan slå till med full kraft! Paniken spred sin i trygghetsnarkomanernas land och de svenska myndigheterna planerade för massvaccination av hela befolkningen för att skydda medborgarna för denna nya farsot (även om några av oss ansåg att det främst låg politiska och ekonomiska intressen bakom beslutet). Trots att det registrerades ett par dödsfall försvann svininfluensan efter någon vecka från tidningarnas löpsedlar.

Vad hände då med den befarade pandemin? Smittskyddsinstitutet meddelar att spridningen är fortsatt låg och att viruset A/H1N1 fortfarande inte har muterat till någon aggressivare variant. Trotsa detta fortsätter myndigheterna enligt plan med massvaccination. Vaccinet Pandemrix från GlaxoSmithKline har nu blivit godkänt av den europeiska läkemedelsmyndigheten. De första 900 000 doserna kommer att levereras till landstingen under nästa vecka. Myndigheterna räknar med att vaccinationskampanjen kan komma igång i mitten av oktober.

Samtidigt framkommer information att samhället kan vara på väg att begå ett misstag både hälsomässigt och ekonomiskt på lite längre sikt genom massvaccineringen mot svininfluensan. En massvaccinering, som syftar till att hela befolkningen ska vaccineras innan en första mild våg av svininfluensan anländer, kommer att medföra ett kraftigt sänkt immunologiskt skydd för alla de människor som annars skulle ha smittats i den första vågen, jämfört med om de hade smittats innan denna. Det kan dock vara bättre att låta denna relativt milda influensavåg löpa ut fritt och på så sätt låta befolkningen få en ökad immunitet mot framtida allvarligare variant av viruset eller mot andra besläktade influensor. Kortsiktigt kan de kosta några sjukdagar, men det långsiktiga skyddet blir betydligt bättre.

Det finns dock ett antal stora förlorare på en sådan lösning. De stora läkemedelsbolagen, som skulle förlora en stor del av sin omsättning inom vaccinationsområdet, och politikerna, som skulle vara tvungna att ta den svåra diskussionen om de långsiktiga vinsterna, samtidigt som ett antal medborgare kämpar för sina liv på sjukhusen.

Kanske är det politikernas feghet och samhällets trygghetssökande som är orsaken till att man väljer den lätta vägen? Att betala miljardbelopp till läkemedelsbolagen för att massvaccinera hela befolkningen, trots att ingen ännu sett skymten av den befarade pandemin.

3 kommentarer:

Nils Dacke sa...

Detta visar med all önskvärd tydlighet på att Parkinsons alg från 1950 stämmer bra. dvs om man bygger upp en myndighet så kommer den med 100% sannolikhet att fylla upp tiden med arbetsuppgifter även om de inte alltid är motiverade och även nu så då FN har en smittskyddsmyndighet och Europa plus Sverige med! vi är chanslösa mot alla dessa mediasugna medarbetare som bara längtar efter att stå i rampljuset.

Rätta in dig i ledet Mr X!

Medborgare X sa...

Dacke!

Så sant. Myndigheter har en enorm förmåga att motivera sin egen existens och att växa allt mer med tiden. Byråkrati i sin prydnad.

Besserwisser sa...

Vaccinet har ingen effekt. Enligt Tom Jefferson, världens främste expert finns inga studier som bevisar någon som helst effekt. Tvärtom är de flest studier om vaccinering direkt undermåliga. (Pågående oberoende studier av svin-H1N1-vaccin är klara tidigast unde 2010.)

Skicka en kommentar

Medborgarperspektiv tar inget som helst juridiskt ansvar för andras kommentarer. Var och en ansvarar själv för vad de skriver samt hur de uttrycker sig!