07 december 2009

Maktelitens ovilja att diskutera invandringen och det sociala kontraktet

Medborgare! Att det finns en rejäl klyfta mellan samhällets maktelit och vanligt folk påpekade Göran Hägglund tidigare i höstas i sin mycket omskrivna debattartikel i DN. Han påpekade att Sveriges radikala vänsterelit har blivit en överhet som tagit sig rätten att håna, mästra och i detalj försöka styra hur vanligt folk ska leva sina liv och vilka åsikter som tillåts komma fram i samhällsdebatten. Göran Hägglund menade att detta lett till en klyfta mellan etablissemanget och vanligt folk, en klyfta som är ett växande demokratiproblem.

Ett av de områden där makteliten länge har styrt vilka åsikter och erfarenheter som får komma till tals är invandringspolitiken. Istället för att föra en öppen och transparent diskussion om för- och nackdelarna med den rådande invandrings- och flyktingpolitiken har alla sådana försök mötts med förakt och hån från den politiska och mediala eliten, något som visades med all tydlighet efter att Aftonbladet publicerat Jimmie Åkesson debattartikel för ett par månader sedan. Istället för att sakligt bemöta hans ståndpunkter med fakta och på så sätt smula sönder hans argument valde makteliten som vanligt att förlöjliga honom och utpekade de som sympatiserar med Sverigedemokraterna som rasister, vilket nu lett till att Sverigedemokraterna har stärka sina positioner.

I en mycket läsvärd artikel på Newsmill skriver socionomen och frilansjournalisten Gunnar Sandelin att den politiska och mediala elitens oförmåga att bemöta Sverigedemokraterna med sakargument istället för värderingar är ett uttryck för bristande självreflektion. Han skriver att Sverigedemokraternas opinionsmässiga framgångar har sin grogrund i ett tomrum som politiker och media i samspel har skapat under de senaste decennierna. Vidare skriver Sandelin att journalisterna har undvikit att allsidigt belysa konsekvenserna och kostnaderna av den förda invandringspolitiken.

Sandelin redovisar också statistik som ofta inte alls framkommer i gammelmedia. Han skriver att en majoritet av de asylsökande som fått stanna i Sverige under senaste 30 år varken kan klassas som flyktingar eller skyddsbehövande enligt internationella konventioner och svensk lag. Vid en genomgång av statistiken framstår Sveriges asylmottagande till stor del som helt vanlig immigration. En konsekvens av detta är att asylrätten nu har urholkats för de mest behövande som har riktiga asyl- och flyktingskäl.

Numera kommer en majoritet av de utomeuropeiska invandrarna till Sverige genom anhöriginvandring. Under 2008 var den tre gånger så stor som den så kallade asylinvandringen (av vilken merparten alltså är att betrakta som helt vanlig immigration). Enligt Migrationsverkets årsrapport 2008 saknar dessutom 96 procent av de asylsökande handlingar som styrker vilka de är! Det finns alltså oerhört många människor i landet vilkas identitet är ytterst osäker. Sandelin frågar sig om media belyser detta som ett samhällsproblem? Svaret är naturligtvis nej! Detta är ett typexempel på sådant som inte får diskuteras när makteliten sätter dagordningen.

Detsamma gäller kostnaderna som det innebär att ta emot invandrare som inte omedelbart kommer i arbete och kan försörja sig själva. För varje uppehållstillstånd som utfärdas skapas oftast en ny bidragstagare. Ännu en bidragstagare som de svenska medborgarna måste försörja. Och det är inte politikerna själva som kommer att försörja dem, för de lever också på samma skattemedel som bidragstagarna lever av. Skattemedel som vanligt folk måste slita ihop och avstå från. Skattemedel som inte kommer att leda till någon som helst ökad välfärd från dem själva.

Det finns alla anledningar i världen att diskutera dagens invandringspolitik ytterligare. Idag styrs den av den politiska och mediala eliten. För dem är det av större betydelse att värna sina karriärer än att lyssna på vanligt folk. Där ingår att demonstrera att de är goda och progressiva människor. För dem är detta viktigare än att allsidigt rapportera om den förda invandringspolitikens kostnader och konsekvenser.

Medborgarperspektiv anser (precis som LouiseP) att den rådande invandringspolitiken bör skrotas. Uppmuntra istället fri migration!

För att ta del av alla de rättigheter som finns i det svenska välfärdssamhället måste man dock först uppfylla alla de skyldigheter som följer och solidariskt bidra med skattmedel till samhället. Inget försäkringsbolag i världen skulle betala ut ersättningar till dem som inte betalt in försäkringsavgiften. Det borde onekligen även gälla det svenska socialförsäkringssystemet!

3 kommentarer:

Ann Helena Rudberg sa...

Inte undra på att vanligt folk utarmas medan "eliten" förstås sitter i orubbat bo. LO-rapporten i dag berättar ju om 70-procentiga skillnader i ekonomisk utveckling sedan 1991.

Tack och lov skyller LO inte allt på borgarna,utan begriper att folkets nedgång började 1991. Då hundratusentals blev satta utanför. Sossarna har haft regeringsmakten större delen av den tiden.

Detta är en krutdurk, som de regerande och "eliten" sitter på. Mycket farligare än den koldioxid, som jag andas ut och som bara göder alla de blommor jag har inomhus! Som tack får jag syre tillbaka.

Åhå är det så det fungerar på den här planeten... jag som trodde att vi människor var livsfarliga.

Medborgare X sa...

Ann Helena!

Eliten sitter alltid kvar i orubbat bo. De höjer bara skatten så att de kan besluta om löneförhöjningar till sig själva. Tänk så enkelt det är att vara politiker och leva på andra. Efter ett par år i Riksdagen får de en pension som vanligt folk bara kan drömma om. Om de bara förvaltar sitt skrå rätt kan de köpa sig en egen herrgård precis som Göran Persson...

Snack om att vi fått en ny politisk adel i vårt avlånga land!

Anonym sa...

Mycket bra artikel. Det kan ju knappast betraktas som rasim om man ar for fri invandring men samtidigt onskar att de som invandrar kan styrka vilka de ar samt forsorja sig sjalva innan de tar del av de sociala formanerna. Givetvis ocksa att de accepterar det svenska samhallet och dess varderingar.

Skicka en kommentar

Medborgarperspektiv tar inget som helst juridiskt ansvar för andras kommentarer. Var och en ansvarar själv för vad de skriver samt hur de uttrycker sig!