09 december 2009

Vem ska man tro på?

Medborgare! När de första uppgifterna om Ingrid Carlqvist avsked från Villaliv kom via Resumé angavs att Ballingslöv hotat dra tillbaka annonser till ett värde av 450 000 kronor om inte de hatmail om Ingrid Carlqvist som en anonym person skickat till dem slutade komma. I den press release som Blue Publishing skickat ut framgår dessutom att det är flera annonsörer än Ballingslöv som fått dessa hatmail. Ballingslövs hot att dra tillbaka annonser pekades ut som den underliggande orsaken till att Villalivs VD Fredrik Lindblahd gett Ingrid Carlqvist sparken. Naturligtvis var vi många som reagerade på uppgifterna om Ballingslövs agerande gentemot Carlqvist. Detta ledde till att bland annat Medborgarperspektiv ropade på en bojkott av Ballingslöv och att det bildades en grupp på Facebook med samma syfte.

Nu framkommer nya uppgifter efter att Second Opinion har talat med Anders Wassberg som är koncernchef för Ballingslöv International. Han hävdar att Ballingslöv AB inte har dragit tillbaka några annonser och heller inte har några värderingar på medarbetare hos de tidningar de annonserar i.

Samtidigt har också Martin Lundell, som är ansvarig för marknadsföringen inom Ballingslöv AB, svarat alla dem som skickat mail till Ballingslöv. Han skriver i sitt svar:
”Tack för ditt mail som vi självklart gärna vill besvara. Jag som svarar dig är ansvarig för marknadsföringen på Ballingslöv AB.

Vi har under dagen fått kännedom om en artikel i tidningen Resumé som påstår att vi på något sätt skulle vara inblandade i tidningen Villalivs beslut att inte förlänga sitt avtal med Ingrid Carlqvist. Detta är helt felaktigt och ogrundat. Denna artikel låg ute under några timmar innan den rättades av Resumé och detta påstående togs bort.

Vi är ett företag som marknadsför oss via ett flertal kanaler där tryckta medier är en del. Bland dessa är tidningen Villaliv en av flera aktörer och vi har gjort bedömningen att den är intressant, eftersom den distribueras till villaägare som är en viktig målgrupp för oss. Vi har ett hundratal olika leverantörer och vi ställer aldrig några krav på deras bemanning. Än mindre skulle vi komma på tanken att ha synpunkter på vad anställda hos våra partners gör på sin fritid.

Efter att ett flertal av annonsörerna i Villaliv fått mail med påståenden kring Ingrid Carlqvist har vi fortsatt att annonsera i tidningen.

Vi har ännu inte satt vår övergripande medieplan för 2010 och har dessutom för vana att alltid köpa reklamplats med mycket kort varsel, dvs. ett nummer i taget. Att vi därmed, som påståtts, avbokat någon media i tidningen Villaliv inför 2010 är helt felaktigt vilket alltså Resumé också korrigerat i sin artikel.

Jag är uppriktigt ledsen för att detta påstående gjort dig upprörd och jag kan bara med gott samvete lova dig att det är helt felaktigt.

Har du ytterligare frågor är du hjärtligt välkommen att kontakta mig.

Med vänlig hälsning

Martin Lundell"
Detta stället saker och ting lite grann på huvudet. Med tanke på Fredrik Lindblahds svar på Medborgarperspektivs mail till honom så framstår det med alla tydlighet att Fredrik Lindblahd inte har uppskattat att Ingrid Carlqvist engagerat sig i frågor om pappa-rättigheter. Han skriver rakt ut att ett sådant engagemang inte är förenligt med ett jobb som chefsredaktör på Villaliv.

Troligtvis har han själv blivit irriterad över de hatmail som både han själv och tidningens annonsörer har fått från anonyma avsändare. Frågan är dock om det verkligen är annonsörerna som har tryckt på för att avsätta Ingrid Carlqvist, eller om det är ett beslut som Fredrik Lindblahd själv har tagit och sedan skyller detta på annonsörerna?

Oavsett vilket så har Fredrik Lindblahd visat att han inte står upp för sin personal. Inte heller står han upp för deras rätt att uttrycka de åsikter de har och engagera sig i den frågor de vill. Som publicist kan man knappast sjunka lägre än att inte stå upp för yttrandefriheten!

3 kommentarer:

profanum_vulgus sa...

Jag skrev till ballingslöv och bad om ursäkt för mitt tidigare mail och förklarade att allt berodde på Fredrik Lindblahds falska uppgifter om dem.

Jerry sa...

Det är ingen som hört av de andra annonsörerna som nämndes? Det blir ju högintressant nu.

Unknown sa...

Därför kan aldrig en muslim bli svensk!

Endast de människor som bestämt tar avstånd från koranen och islam kan bli svenska! Endast den som konverterar bort från vansinnet och denna destruktiva världshärskarideologi kan bli svensk. Endast den som ställer sina kunskaper i frihetens och demokratins tjänst kan bli svensk.

Läs mer:

http://demokratbloggen.wordpress.com/

Skicka en kommentar

Medborgarperspektiv tar inget som helst juridiskt ansvar för andras kommentarer. Var och en ansvarar själv för vad de skriver samt hur de uttrycker sig!