22 december 2009

Skillnad på våld och våld?

Medborgare! Amerikanska media har under den senaste tiden med förundran observerat att svenska gammelmedia sluter upp mangrant bakom Elin Nordegren efter att Tiger Woods varit otrogen mot henne. Detta samtidigt som de nästan inte alls granskat hennes våldsamma utbrott med en golfklubba mot honom. Istället har flera svenska journalister och mediapersonligheter uttalat ett stöd för hennes våldsamma agerade. Detta har fått flera amerikanska feministiska bloggar att förvånas över hur det är ställt med jämställdheten i Sverige. De frågar sig hur det kommer sig att svenska feminister och gammelmedia applåderar att Elin Nordegren tagit till våld mot Tiger Woods och att detta ses som Girl Power i Sverige. Hur kan det partnervåld som utförs av kvinnor ses med så skilda ögon från det partnervåld som utförs av män?

Att det finns en väldigt ensidig rapportering om partnervåld i Sverige visar om inte annat Kerstin Weigl's feministiska temaserie om de 153 kvinnor som dödats av sina män på Aftonbladet. Den ger en bild av att det endast är kvinnor som blir utsatta för partnervåld och att det enbart är män som är förrövare. Den bygger på ett ensidig perspektiv där kvinnor utmålas som passiva och hjälplösa offer.

Den här typen av svartvita beskrivning är något som Barbro Hedvall reagerat på i en debattartikel i Aftonbladet. Hon skriver:
"Det här är lika förenklande som förnedrande. I mer än ett sekel har kvinnorörelsen krävt myndighet och rättigheter på lika villkor. Men rättigheternas andra sida är ansvaret. Kvinnor är lika kapabla att svara för sina liv som män. Då går det inte att ha ett ensidigt offerperspektiv. Människor utmanar och är aggressiva, kvinnor måhända oftare med ord än med knytnävar."
Barbro Hedvall menar alltså att det är viktigt att kvinnor inte enbart ses som passiva offer som behöver samhällets stöd, utan att kvinnor även måste börja ta ansvar för sitt eget agerande och följderna därav. Detta för att verkligen kunna ses som fullvärdiga medborgare.

Partnervåld förkommer i alla typer av relationer och är till exempel lika vanliga i homosexuella relationer som i heterosexuella. Det finns även gott om kvinnor som slår sina män, även om det inte skrivs speciellt mycket om det i svenska gammelmedia. Hos Ann-Mari Maukonen kan man dock se ett par amerikanska intervjuer med kvinnliga gärningsmän(!) som systematiskt slagit sina män.

Anna Ekelund skriver ett väldigt intressant inlägg i sin blogg om sina egna erfarenheter av partnervåld och ger en väldigt annorlunda syn på hur det kan se ut i den typen av misshandelsrelationer. Att det inte alls är så enkelt som att den ena parten är ett oskyldigt offer och den andra ett hemskt kontrollerande monster. Läs den!

4 kommentarer:

Catweazle sa...

Vad är det som gör svensken i dum? Jag tror att det är ett långvarigt politiskt monopol och massmedia som till stor del understött socialdemokraternas propagandistiska bild av vad som byggde Sveriges välstånd och Sveriges roll i världen. Svensken är vilseförd av det svenska maktetablissemanget bestående av sossarna, Wallenbergarna och media.

KimhZa Bremer sa...

Oerhört viktigt och bra inlägg, MX!

Anonym sa...

Den svenska jämställdheten är numera så ojämlik att skrupelfria kvinnor kan utnyttja det till sin yttersta spets för att skaffa sig fördelar. Ultrafeministerna exploaterar resurssvaga kvinnor för att föra sin talan om hur uselt kvinnor behandlas, misshandlas, förfördelas på olika områden och hur hela samhällsstrukturen bygger på manliga värderingar där kvinnor endast innehar en offerroll.
Kvinnor som bara har rättigheter men inga skyldigheter, och därmed kan bete sig hur illa som helst utan någon påföljd. Kvinnliga gärningsmän kommer undan med en bråkdel eller inget alls i sitt ansvar/straffpåföljd. Detta om något kallar jag att fördumma den kvinnliga intelligensen!:)
Självklart kan kvinnor utföra och utför samma illgärningar som män. Det finns starka kvinnor som utnyttjar svagare män att utföra sina handlingar genom ombud, men kommer undan med det genom att spela på det kvinnliga, det svaga och att ha vilseletts av någon man.
Beror detta på att mannen är intelligentare och kan manipulera det svagare, kvinnliga, könet? Vill vi kvinnor ens att det ska vara så?
Givetvis inte, men det gör ju onekligen livet oändligt mycket lättare för vissa kvinnor!

Det finns fortfarande serietidningar, Lilla Fridolf/91:an där kvinnor slår männen sönder och samman till en våt fläck i asfalten – och alla skrattar åt det. Teckna en serie åt motsatta hållet – och det blir närmast panik i feministleden för att skria över kvinnovåldet.
Om vi medborgare vill ha ett jämlikt samhälle så måste även lagarna i landet vara jämställda, själva grunden för vårt samhälle.
/Sara

Medborgare X sa...

Sara!

Så sant, så sant! Det är ett oerhört fokus på "rättigheter" i dagens samhälle, men väldigt få inser att skyldigheter och ansvar är betydligt viktigare. Att ta ansvar för sin egen situation och sina handlingar samt att uppfylla de skyldigheter som samhället ställer är det som inger respekt hos andra och som får andra att se en som en värdig medborgare.

Skicka en kommentar

Medborgarperspektiv tar inget som helst juridiskt ansvar för andras kommentarer. Var och en ansvarar själv för vad de skriver samt hur de uttrycker sig!