03 juli 2010

De rödgrönas bidragspolitik är ohållbar

Medborgare! Inför Almedalsveckan gör de rödgröna nya utspel. Återigen handlar det om nya överbud som ska köpa röster åt dem. Oppositionen lovar denna gången att satsa minst tolv miljarder kronor mer på välfärden än regeringen de kommande två åren. Detta utöver de redan lovade satsningarna som de presenterade i sin skuggbudget. Men eftersom svensk ekonomi ser allt bättre ut, tack var att finansminister Anders Borg har gjort ett bra jobb under finanskrisen, så ser de rödgröna chansen att spendera ytterligare tolv miljarder av skattebetalarnas pengar. Överbudspolitik som sagt! Men det visar ju samtidigt att de rödgröna ger regeringen och Anders Borg ett högt betyg när det gäller landets finanser!

Samtidigt skriver Sjunde AP-fondens VD, Peter Norman, på DN Debatt att radikala åtgärder krävs för att behålla pensionerna på nuvarande nivå. När folkpensionen infördes 1913 var pensionsåldern 10 år lägre än den förväntade livslängden. Idag är den 18 år lägre. Han skriver att med dagens pensionssystem blir problemet tydligt. Om vi får fler pensionärer, utan att ekonomin växer, blir det allt mindre pengar till varje individ. För att klara pensionerna krävs enligt Peter Norman därför åtgärder inom tre områden:
- höjda åldersgränser för statlig pension samt rätten att arbeta,
- premiering av tidiga studier och därmed tidigare högskoleexamina,
- nytänkande när det gäller att locka hit invandrad arbetskraft.

Peter Norman anser även att svenskarna måste ändra attityd och inse konsekvenserna av den demografiska utvecklingen. Befolkningspyramiden blir allt mer skev i Sverige (och resten av västvärlden). En allt större andel av befolkningen består av pensionärer. Samtidigt studerar ungdomar allt längre och kommer inte ut på arbetsmarknaden förrän många gånger i 25-års åldern. Det gör att en allt mindre andel av befolkningen måste försörja både de unga, de som studerar, pensionärerna samt även alla i arbetsför ålder som är sjukskrivna, arbetslösa eller saknar sysselsättning av andra anledningar. Det är inte hållbart i längden!

Istället måste arbetsutbudet måste öka och varje individ arbeta fler timmar. Annars hotar sänkta pensioner och ett fattigare liv för många svenskar. Välfärden kan endast finansieras genom att så många som möjligt är med och bidrar med arbete och skattepengar! Därför krävs satsningar för att skapa fler jobb i den privata sektorn.

De rödgrönas politik uppmuntrar tyvärr inte alls arbete. Tvärtom satsar de rödgröna på en bidragspolitik som gynnar de som inte tar ett eget ansvar för sin egen försörjning och som inte är med och bidrar med skattepengar till välfärden. Dessutom straffas de som arbetar med skattehöjningar. Detta är en ekonomisk politik som på sikt kommer att lägga landet i ruiner.

Som Medborgarperspektiv rapporterat tidigare så är det enda som kan rädda välfärden ett miljonprogram för jobben!

5 kommentarer:

granntanten sa...

Amen!
Tänk att ha tillgång till denna ymighetskälla där det alltid finns 12miljarder att håva in. Fast det kan också vara en politisk S-ärimmer som de rödgröna har. Slaktas varje kväll och mättar de hungriga för att återuppstå nästa morgon för ny slakt och nytt ätande . . . .

Pär.B sa...

Självklart måste fler jobba. Tyvärr så undanhåller man informationen att lönen inte kan vara som förut. Detta kan arbetstagaren jämna ut genom att jobba mer. Man måste alltså jobba fler timmar för att få samma inkomst. Alliansen vill att vi ska välkomna 2 miljoner nya invandrare i arbetsför ålder. Man tänker sig att dessa ska konkurrera med svenskarna om jobben varvid det blir blir billigare för arbetsgivarna att anställa.

Man måste ha klart för sig att det inte handlar om att värna individen utan om staten, vilket ju är märkligt med tanke på att alliansen är för individen och mindre statlig inblandning. Men detta är tydligen en lögn. Hade man brytt sig om individen hade man inte kommit på lösningar där individen endast är spelbrickor för statsmakten.

Medborgare X sa...

Pär.B!

Nu följer jag inte riktigt med i ditt resonemang, så du får gärna förklara ytterligare hur du tänker.

Om du tar en till på befolkningspyramidens utveckling över tiden (se den lilla bilden) så ser du att det inte längre är fråga om någon pyramid. Den blir allt tyngre i toppen, d.v.s. en allt större andel av befolkningen är äldre.

Enda sättet att finansiera välfärden (vård, skola, omsorg, pensioner, barnbidrag, föräldraledighet, dagis samt infrastruktur) är att förändra definitionen på vilka som är i arbetsför ålder. Rent konkret innebär det att höja pensionsåldern samt se till att de yngre kommer ut tidigare i arbetslivet.

Dessutom måste nya jobb skapas i den privata sektorn så att en högre andel av de som är i arbetsför ålder faktiskt kommer i arbete och att de därmed betalar skatt (istället för att leva på bidrag). Ett sätt att öka andelen personer i arbetsför ålder är även att uppmuntra till arbetskraftinvandring.

Huruvida detta leder till lägre löner beror helt på vilken typ av arbeten som skapas. Det är viktigt att svenska företag är innovativa och kan skapa produkter och tjänster som är attraktiva på världsmarknaden samt att det går att ta ut ett bra pris på dessa produkter (ett pris som medför en så hög marginal som möjligt). Då kan även löner hållas på en hög nivå.

Anonym sa...

Bravo Pär.B!, tycker om din artikel.

Helge sa...

Pensionsproblemet borde lösas genom att växla till ett system där man betala in sin pension direkt till personliga fonder som inte kan röras förens man går i pension.

På så sätt så tar man själv ansvar för sin egen pension som inte påverkas av statens finanser!

Skicka en kommentar

Medborgarperspektiv tar inget som helst juridiskt ansvar för andras kommentarer. Var och en ansvarar själv för vad de skriver samt hur de uttrycker sig!