21 juli 2010

Viktigaste anledningen att bygga Förbifart Stockholm

Medborgare! I förra veckan visade återigen Miljöpartiet att de sitter i ett elfenbenstorn och inte har någon som helst koppling till den verklighet som vanligt folk lever i. Det var i en debatt under Stockholm Green Festival, mellan Miljöpartiets Yvonne Ruwaida och Socialdemokraternas Lars Dahlberg, som Yvonne Ruwaida visade att miljöpartister lever i en liten bubbla byggd på drömmar och fantasier. Under debatten föreslog hon på allvar att butiker i Stockholms innerstad kunde lösa sina transportbehov genom att frakta gods på tunnelbanan nattetid! Det sagt av en dam som själv haft som vana att åka taxi på Riksdagens bekostnad! Alla som haft ett riktigt jobb någon gång under livet inser antagligen också det orimliga i Yvonne Ruwaidas förslag, men få ledande miljöpartister har väl gjort ett ärligt handtag i hela sitt liv?

Miljöpartiet och deras rödgröna partners har tidigare dessutom sagt att de vill stänga av körfält på Essingeleden för att "uppfostra" bilisterna! Det här är ett typexempel på det som Göran Hägglund reagerade på i höstas, när han påpekade att Sveriges radikala vänsterelit har blivit en överhet som tagit sig rätten att håna, klandra och i detalj försöka styra hur vanligt folk ska leva sina liv.

Just transporter verkar vara en av de rödgrönas akilleshälar. Speciellt i och omkring Stockholm. Man vill ju helst av allt stoppa bygget av Förbifart Stockholm och för att fördröja beslutet om byggstart vill man först genomföra en lokal folkomröstning om den. Istället vill man satsa pengar på mer kollektivtrafik i Stockholm.

Vad de rödgröna inte verkar inse är att Förbifart Stockholm inte i första hand är en angelägenhet för Stockholm. Den viktigaste anledningen till att bygga Förbifart Stockholm är att slippa åka in till Stockholm! För vem vill åka till Stockholm? En stad som nästan bara består av en massa tråkiga bakåtsträvare!

Annat är det i Skåne där man kontinuerligt byggt ut både vägnätet och kollektivtrafiken. Öresundsbron stod klar för 10 år sedan och har inte alls blivit den naturkatastrof som många miljömuppar förutsåg. Tvärtom mår havsmiljön bättre idag än innan bron byggdes. Den har även bidragit till att öka integrationen mellan Köpenhamn och sydvästra Skåne. Samtidigt har nya motorvägar byggts som minskat genomfartstrafiken i centrala Malmö. Det har inte hindrat att kollektivtrafiken på järnvägen har minskat, tvärtom. Den byggs ständigt ut och ökar i popularitet för varje år som går.

Det finns alltså inget motsatsförhållande mellan motorvägar som Förbifart Stockholm och kollektivtrafik! Låt alla oss som vill slippa Stockholm kunna passera på ett snabbt och effektivt sätt. Bygg Förbifart Stockholm nu! Så att vi slipper se Yvonne Ruwaida släpa gods upp och ner i rulltrapporna till tunnelbanan i de grönas Stockholm!

9 kommentarer:

Håkan sa...

Problemet med miljöpartiets synsätt är att de utgår ifrån att alla eller de flesta kan ställa bilen och åka kommunalt istället. Problemet är att om man, för att kunna hinna till jobbet i tid måste hämta och lämna barnen på dagis en timme tidigare respektive senare på grund av att kollektivtrafiken tar längre tid så kommer nog de flesta att hellre ta kostnaden för att ta bilen.

I slutändan blir det bara de som verkligen inte har råd som tvingas acceptera att förlängs sin arbetsdag.

Förbifarten skulle byggts för 20 år sedan. Om förbifarten kommer till så är det Ok för mig om de sätter avgift på essingeledan. Det är bara bra om vi styr trafiken därifrån.

Men miljöpartiet har totalt halkat in på att straffa folk till att göra som de vill och kan inte acceptera att folk inte kan anpassa sina resvanor hur som helst.

Deras politik har till och med slagit snett i glesbygden där deras pumplag har slagit ut mindre bensinstationer. Hur mycket otur hade de inte där när de tänkte.

Det är inte Ohly i regering som jag är mest rädd för det är kravmaskinen Mp. F-n jag ser hellre att Alliansen bjuder in Ohly i regeringen än Mp. Inte för att det skulle hända! :-D

Peter sa...

Mp verkar sitta i samma Elfenbenstorn som experterna: http://www.dn.se/debatt/fordubbla-trangselskatten-och-slopa-kringfartsleden-1.644836

Visst är det skönt när bloggosfären sitter inne på sanningen? Eller?


Tankvärt i sammanhanget är ju att de som kör bil över Öresundsbron själva betalar för det med brukaravgifter. En enkelresa med bil över bron kostar 375 kr(!). Men i Stockholm vill man att de som behöver köra bil mellan t. ex. Nacka och KTH och betalar trängselavgift ska subventionera de som vill köra snabbare mellan Drottningholm och IKEA i Kungens kurva.

Vägar är viktigast när de leder från där man är dit man ska. Det gör inte en väg runt en storstad. Självklart kan man välja att lägga 28 miljarder skattekronor på annat än en motorled runt en stad.

Vill man ändå bygga en förbifart så inte mig emot. Men då ska den finansieras av de som drar nytta av förbifarten, dvs de som vill köra där, och inte subventioneras av mig.

Anonym sa...

Observera att man inte kan få bort mer trafik än själva genomfartstrafiken med förbifart stockholm. Hur stor är de då?
Jo, cirka 10%.
Dessutom så skriver vägverket själva att totalt ökar trafiken med 9%- Vinsten är alltså 1% för vad är det? 28miljarder!
Lägg av med öresundsbrojämförelserna. Totalt ovidkommande.

Access sa...

Peter:
Javisst, finansiera gärna vägarna med brukaravgifter. Men låt då samma princip gälla kollektivtrafiken.
Inga skattepengar till vägen - inga skattepengar till kollektivtrafiken. Och naturligtvis ska även bussarna betala vägavgift.

Medborgare X sa...

Håkan!

Precis, kollektivtrafik fungerar bra om man råkar bo nära en station och ska till en plats som ligger nära en station, helst på samma linje. Så snart man har flera platser att passera (som när man ska lämna eller hämta barn på dagis eller skolan) eller när den plats man ska till inte ligger nära en station eller kräver flera byten blir det ogörligt. Då är bilen överlägsen!

Väldigt många som har möjligheten använder redan kollektivtrafiken. Den kan säkert byggas ut och förbättras så att fler använder den. Det visar om inte annat erfarenheterna från Skåne där antalet pendlare som reser med Pågatågen och Öresundstågen har mångdubblats under de senaste 10 åren. Där har man byggt ut tågnätet, ökat antal avgångar och sett till att det är enkelt att byta mellan buss och tåg.

Men det passar fortfarande inte alla. Långt därifrån. Alla bor inte i städernas centrum eller nära en station. Samma sak gäller i Stockholm och än mer i glesbygden. Bilen är och förblir det mest smidiga transportmedlet över en medellång sträcka.

Medborgare X sa...

Peter!

Bilägarna betalar redan idag mångdubbelt mer i skatter än vad de får tillbaka i investeringar i vägnätet. Just privatbilismen är en inkomstkälla av guds nåde för staten, trots att utsläppskraven är mångdubbelt hårdare på bilar än för bussar, lastbilar, färjor, fartyg och andra transportmedel.

Inför gärna brukaravgifter på vägar, men då ska också vägskatt, bensinskatt, m.m. avskaffas. Och som Access skriver, även kollektivtrafiken ska då betala sina kostnader!

Bengt sa...

Om ni studerar energifrågan så inser ni att förbifarten kommer inte kommer att behövas. I och med att vi passerar eller har passerat Peak Oil så går vi in i en ny era, med minskande olja, vilket leder till att att tillväxten upphör. Och det finns inga alternativ inom överskådlig tid. En 6% minskning per år är en halvering på 11 år!!.
Olja är en så central energikälla att det finns en direkt koppling till BNP tillväxten och ökande oljeproduktion.
Men denna fråga vägrar politiker och media att överhuvudtaget ta upp.
Detta är inte en fråga om vänster eller höger utan det är dilemma som vi alla måste ha ett förhållande till vare sig vi vill eller inte! Och det är mer akut än klimatförändringarna.

Håkan sa...

Bengt jag vet inte om du sett det men för de flest bilresor är så korta att el eller laddhybrid-bilar kan klara det redan idag.

Förbifarten gör att de som bor på ena sidan stan men jobbar på den andra får en möjlighet att ta sig till andra sidan utan att åka genom stan.

Även om bensinpriset ökar så kommer transportbehovet i det moderna samhället vara det samma. Alternativa energikällor för fordonen kommer att ta över så tro inte att förbifarten kommer vara överflödig.

Anonym sa...

Helt otroligt att Stockholm saknar en förbifart. ”Alla vägar bär till Stockholm”, och ingen runt…

Fast nu är det ju Förbifarten som behövs och inte en folkomröstning om den.
En folkomröstning som enbart är ett plåster för att dölja rödgrön oenighet. Att tvinga kommuner från statligt håll att hålla en omröstning, och dessutom kräva att få formulera frågorna! Redan vid presentationen så hörde man hur vinklade frågorna skulle bli för att säkerställa ett nej. Man häpnar över ett sådant förslag!
Om det nu hålls en omröstning och förslaget att bygga Förbifarten vinner, trots rörans önskan att den inte skulle göra det. vad gör de då? Bygger, eller kör över beslutet för att det inte var "rätt". Man kan ju gissa, inte svårt...

Skicka en kommentar

Medborgarperspektiv tar inget som helst juridiskt ansvar för andras kommentarer. Var och en ansvarar själv för vad de skriver samt hur de uttrycker sig!