29 juli 2010

Är man skyldig bara för att man inte anmäler för förtal?

Medborgare! Det förekommer väldigt ofta att folk antyder att Sven Otto Littorin är skyldig till Aftonbladets anklagelser om sexköp bara för att han (ännu) inte valt att anmäla dem för förtal. Men skulle en förtalsprocess där Aftonbladet blir fällda verkligen rentvå Sven Otto Littorin från anklagelserna om sexköp? Svaret är tyvärr nej på den frågan. En eventuell förtalsprocess skulle överhuvudtaget inte utreda huruvida Aftonbladets anklagelser är sanna eller ej (såvida inte Aftonbladet mot all förmodan lägger sig helt platt och erkänner att allt bara var lögner).

Istället skulle en förtalsprocess enbart fokusera på vilket syfte Aftonbladet hade att publicera uppgifterna. I 5 kapitlet 1 paragrafen i Brottsbalken står det om förtal att:
"Den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal till böter.
Var han skyldig att uttala sig eller var det eljest med hänsyn till omständigheterna försvarligt att lämna uppgift i saken, och visar han att uppgiften var sann eller att han hade skälig grund för den, skall ej dömas till ansvar."
Ett förtalsmål skulle alltså först och främst fokusera på om Aftonbladet haft som syfte att utsätta Sven Otto Littorin för andras missaktning när de publicerade artiklarna om honom. I andra hand skulle målet handla om det fanns omständigheter som gjorde det försvarligt att Aftonbladet publicerade uppgifterna och om det fanns skälig grund för Aftonbladet att uppfatta uppgifterna som korrekta.

Men någon utredning om uppgifterna verkligen är sanna eller ej skulle aldrig göras. Inte heller skulle horan "Anna" komma att förhöras. Hon skyddas av Aftonbladets uppgiftslämnarskydd.

Chansen för Sven Otto Littorin att kunna påvisa att Aftonbladet verkligen hade som syfte att utsätta honom för andras missaktning är svåra att bedöma, men Aftonbladet skulle säkert hävda att så inte alls var fallet. Istället skulle de antagligen hänvisa till det syfte som står redan i den första artikeln, att "Anna" kontaktade Aftonbladet efter att ha läste om den tidigare polischefen Göran Lindberg och att hon upprördes över att män med makt utåt ger sken av att stå för en sak men i verkliga livet agerar helt tvärtom. Att artiklarna om Sven Otto Littorin endast hade som syfte att visa att det är vanligt att män med makt köper sex. Kanske skulle de även hänvisa till att dessa artiklar passade bra i tiden eftersom Anna Skarheds utredning om sexköpslagen just hade släppts?

Dessutom måste man beakta att förtalsbrott inte lyder under allmänt åtal. Istället måste det till en enskild process där målsägande själv (i detta fall Sven Otto Littorin) gör anmälan och driver ärendet. Det innebär också att målssägande blir skyldig att betala alla rättegångskostnader om den åtalade (i detta fall Aftonbladet) inte fälls. I ett fall som detta kan det antagligen röra sig om en halv miljon kronor. Vid en eventuell vinst kanske Sven Otto Littorin kan räkna med att få maximalt hundratusen kronor i skadestånd.

Det känns inte som speciellt goda odds för att driva en enskild förtalsprocess mot Aftonbladet! Och inte skulle den leda till att verkligen rentvå honom heller.

Eftersom anklagelserna om Sven Otto Littorin gjordes av Aftonbladet är ett alternativ att anmäla dem för tryckfrihetsbrott. Därmed skulle ett förtalsmål kunna drivas av justitiekanslern (JK) mot Aftonbladets tillförordnade ansvariga utgivare Lena Mellin (som ju ansvarade för tidningen då publiceringarna av anklagelserna mot Sven Otto Littorin skedde).

Det är dock ytterst ovanligt att JK driver den här typen av ärenden. Under de senaste 20 åren har det bara skett vid två tillfällen. 1990 väckte dåvarande JK Hans Stark åtal mot Expressens ansvarige utgivare Bo Strömstedt. Det målet förlorade JK. 2006 väckte förre JK Göran Lambertz åtal mot Expressens ansvarige utgivare, Otto Sjöberg, i ett ärende som rörde förtal av skådespelaren Mikael Persbrandt. Den gången segrare JK och Otto Sjöberg fälld för förtal. Han dömdes till 80 dagsböter à 1000 kronor samt att betala ett skadestånd på 75000 kronor till Persbrandt.

Tre privatpersoner har anmält Aftonbladet till justitiekanslern för att ha förtalat Sven Otto Littorin, men igår meddelade JK att man skriver av alla tre ärendena. För att JK överhuvudtaget ska överväga att pröva frågan måste den som anser sig vara utsatt för brott själv göra en anmälan. Men hur mycket stöd skulle verkligen en person som blivit anklagad för sexköpsbrott få av den nuvarande justitiekanslern Anna Skarhed? Hur oberoende och objektiv är hon, med tanke på att hon just har färdigställt den mycket kritiserade utvärderingen av sexköpslagen? Dessutom är hon medlem i kvinnonätverket Hilda, vilket också har kritiserats.

Nej, så länge Sverige håller sig med en jävig justitiekansler som Anna Skarhed så har nog Sven Otto Littorin och andra sexköpsanklagade män inget riktigt rättsskydd att hämta där. Och även om JK skulle driva ett förtalsmål för Sven Otto Littorin mot Aftonbladet så skulle det fortfarande inte leda till att rentvå honom från anklagelserna om sexköp.

Den enda möjligheten att utreda detta är att riktig brottsutredning där horan "Anna" måste träda fram och där Aftonbladet måste upp till bevis. Först när alla kort lagts på bordet och rättsväsendet fått möjlighet att kontrollera och verifiera alla uppgifter skulle sanningen komma fram, men det kommer aldrig att ske eftersom det påstådda brottet redan är preskriberat. Sven Otto Littorins möjligheter att verkligen bli rentvådd är stängda.

Istället döms han dagligen av pöbeln som okritiskt tror på allt som publiceras i Socialdemokraternas partiorgan Aftonbladet och som inte förstår vad ett förtalsmål behandlar.

40 kommentarer:

Hemlige sa...

Vart fick du tag i den där gamla bilden på Littorin? Den måste ju vara minst 20 år gammal, innan han skaffade sig skägget så att alla horor skulle få svårare att känna igen honom när han nu skaffat sig ny ung flickvän.

Anonym sa...

Min personliga tro om Sven Otto Littorins skuld i denna fråga baserar sig inte på en eventuell anmälan mot Aftonbladet, utan snarare på det faktum att Littorin strax efter Aftonbladets anklagelse avgick med orden ”jag är ingen snövit”. Därefter en lång redovisning till partikamraterna om depressionen, medicineringen, skilsmässan, boendeförhållandena etc...
Det må va hänt att folk reagerar olika i liknande situationer. Men faktum kvarstår: Littorin har själv tidigare utbildat andra i mediahanteringen. Han om någon borde veta hur hans avgång skulle tolkas. Den som är skyldig avgår. Den som är oskyldig sitter kvar.
Skulle Reinfeldt bli anklagad för kvinnomisshandel har jag svårt att se att han skulle lämna sin post med orden ”jag har inte gjort något brottsligt, men jag är ingen snövit”..

Anonym sa...

En misstanke räcker även för Littorin själv:

”Att låta en (...) pojke växa upp i en miljö där det figurerar en person som är MISSTÄNKT, eller i vart fall SÖKT för diverse grova brott, är högst olämpligt och kan inte anses vara en god hemmiljö”, skriver Littorin till tingsrätten.

Så enbart misstanke om brott räcker för att exfruns erbjudna uppväxtmiljön kan klassas som "högst olämplig". Nota bete att det inte är frun som är misstänkt..

Däremot säger sig Sven Otto Littorin kunna erbjuda ett tryggt hem med närhet och god fostran. ;-)

HumanLabRat sa...

Det finns mänger med oklarheter vad gäller Littorins avgång och regeringens agerande i affären. Det sammantaget med det faktum att Littorin inte stämmer Aftonbladet ger i mina ögon en tydlig bild av sakers tillstånd. Den som följt min blogg vet att min syn på Littorin och hans skuld grundar sig på fler detaljer än en eventuell anmälan av Aftonbladet.

Anonym sa...

Det är skrämmande vilken pöbelmentalitet som vissa människor visar upp. De dömer folk utan några som helst riktiga bevis. Bara på rykten och spekulatoner. Fy fan vilken hemsk människosyn de visar upp!

Anonym sa...

Det är helt ointeressant om han köpt sex eller inte, däremot är det MYCKET irriterande att skattebetalarna ska stå för hans fallskärm.
1,3 MILJONER för att säga upp sig själv... vilket HÅN mot de som betalar skatt i sverige!!

HumanLabRat sa...

Anonym 11.29
Pöbelmentalitet? Jag skulle snarare beskriva det synsätt man har på sjuka människor i samhället idag som en hemsk människosyn och där kan man verkligen tala om pöbelmentalitet! För trots att statistik efter statistik visat på riktigt hemska siffror i denna grupp och att endast 3 % kom ut i arbete så fortsätter folk att gå omkring i sin masspsykos och hylla en av bödlarna! DET är skrämmande! Vilka bevis har du och alla andra på att sjuka är fuskare?!

Tommy Jonsson sa...

Är det inte också kutym att kända personer som får ett skadestånd skänker det till t.ex. Rädda Barnen.
Vill minnas att Harry Schein i Expressen blev felaktigt utpekad som pedofilen som förgrep sig på en pojke i Thailand. Skadeståndet skänkte han till Rädda Barnen.

Anonym sa...

Tack för en bra artikel medborgare X.
Jag har ytterst sällan röstat borgerligt, jag gjorde det senast förra gången. Men har sen dess ångrat mig.
Men jag tycker att det skall gå just till när man angriper någon. Det skall finnas substans i det man skriver. Det gör det inte i det här fallet.
Ord står inte mot ord. Littorins ord står nämligen mot ingenting! Det är som skribenten säger i en tidigare blogspost. Att aftonbladets historia, eller skall vi säga skröna,den hänger inte ihop.
Kanske är det en av de första gångerna som bloggosfären spräckt en historia.Där medborgare X spelat en framträdande roll
s-å nilsson

Anonym sa...

Förvisso en väl skriven inlaga om Littorinaffären, men det är anmärkningsvärt att en erfaren politiker inte anmäler det som sägs vara en blatant lögn. Likaså också avgår med orden "jag är ingen snövit". Han vet att han gjort något dumt och tar konsekvenserna av det, tystnad. Att Moderaterna sedan verkar ha tagit sin hand från honom understryker bara det att de också vet något som inte är så bra för vare sig Littorin eller partiet. Liksom jag vet hur det var i den senaste lilla MUF festen i bruksbygden när...

Anonym sa...

Det centrala är detta: "eller var det eljest med hänsyn till omständigheterna försvarligt att lämna uppgift i saken, och visar han att uppgiften var sann eller att han hade skälig grund för den, skall ej dömas till ansvar".
I en rättegång skulle Aftonbladet avkrävas bevis, och i det läget skulle publiceringen automatiskt betraktas som försvarbar (en politiker får under inga omständigheter gå till en prostituerad).
Att Littorin inte anmäler behöver dock inte alls betyda att han är skyldig.

Anonym sa...

Förtydligande: om de lyckades lägga fram bevis skulle publiceringen av uppgifterna betraktas som skälig.

Medborgare X sa...

Hemlige!

Har du någon inside information som alla vi andra inte har fått ta del av?

Medborgare X sa...

Anonym 10:52!

Så enkel din värld verkar vara. Varför behöver vi ett rättsväsende när vi har sådana som dig som tydligen kan avgöra vem som är skyldig och vem som inte är det baserat på några enkla observationer?

Medborgare X sa...

Anonym 11:10!

Jo, han skriver det till rätten, men han lämnar också åt dem att avgöra om det är rätt eller fel!

Medborgare X sa...

HumanRatLab!

Jag tycker nog att Anonym 11:29 beskriver dig och din blogg betydligt bättre än din egen beskrivning.

Medborgare X sa...

Anonym 11:51!

Jo, det kan man ju tycka vid en första anblick. Men om man sätter sig in i bakgrunden så kan man ju bättre förstå varför så är fallet. Läs mer på Juridikbloggen!

Medborgare X sa...

Tommy!

Det är mycket möjligt. Jag har ingen större insikt i vad som är kutym eller ej på den fronten. Men det låter ju inte helt otroligt.

Medborgare X sa...

S-Å Nilsson!

Tusen tack för dina vänliga ord!

Medborgare X sa...

Anonym 13:45!

Vem av oss är Snövit? Vad vet du om vad Sven Otto Littorin syftade på när han sa som han gjorde? De flesta av oss har säkert ett och annat i bagaget som vi önskar att vi gjort annorlunda? Varför skulle inte det även få gälla ett statsråd? Mona Sahlin, som ju har en hel del saker i bagaget, ställer ju t.o.m. upp som statsministerkandidat!

Medborgare X sa...

Anonym 16:54!

Varför skulle inte en få gå till en prostituerad? Det går ju uppenbarligen fint att en statsministerkandidat bevisligen har gjort sig skyldig till mängder av brott tidigare i livet!

Anonym sa...

Vilka mängder av brott syftar du på?
Politiker får inte gå till prostituerade, och det har inte bara med sexköpslagen att göra.

Medborgare X sa...

Anonym 20:42!

Nej, det har även med nymoralistisk feminism att göra!

Du hittar en lista över en del av de brott som statsministerkandidat Mona Sahlin har gjort sig skyldig till här.

Anonym sa...

Nej, politiker fick inte gå till prostituerade tidigare heller.

Medborgare X sa...

Anonym 20:50!

Jaså, gäller någon form av speciella regler för politiker?

Anonym sa...

Ingen får faktiskt gå till prostituerade. Vare sig de är politiker eller ej. Lite märkligt att du upprepar din fråga trots att du känner lagen. Det är en sak att gilla lagen - och en annan att följa den.
Om Littorin inte gillar lagen har han ju alla möjligheter att försöka ändra den.

Anonym sa...

Visst får man gå till prostituerade. Det gäller både politiker och helt vanligt folk. Sexköpslagen gäller bara köp av sex inom Sveriges gränser!

Lotta sa...

Bra och grundligtskrivet inlägg! Tycker om ditt sätt att energiskt beskriva och visa på bristerna i förtal och bristfällig rättshantering.

Anonym sa...

Littorin ville inte kommentera Aftonbladets uppgifter personligen; han ställer endast upp på en intervju med DN under förutsättning att den sker via mejl; han säger sig inte vara förbannad på "Anna" trots att hon enligt hans version har kommit med helt grundlösa anklagelser som av allt att döma sabbat hans politiska karriär och möjligen hans privatliv; och slutligen vill han uppenbarligen inte stämma Aftonbladet för publikationen av dessa falska uppgifter.

Utan att uttala mig i skuldfrågan kan man ju konstatera att det finns bättre sätt att framstå som oskyldig på.

Medborgare X sa...

Anonym 23:07!

Vad har Sven Otto Littorin med om man får gå till prostituerade eller ej? Vilken man faktiskt får, det som är förbjudet är att betala för sex. Man kan faktiskt ha sex med en prostituerad utan att betala. Lika så kan man köpa sex av prostituerade i utlandet. Båda dessa alternativ är fullt lagliga, både för vanligt folk och politiker!

Varför tar du överhuvudtaget upp Sven Otto Littorin i den här typen av principdiskussioner? Vad vet du överhuvudtaget om Sven Otto Littorins uppfattning om sexköpslagen?

Medborgare X sa...

Lotta!

Tusen tack!

Anonym sa...

Eftersom Littorin var svensk politiker verksam i Sverige trodde jag att det räckte med konstaterandet att en politiker (eller en vanlig medborgare) inte får gå till prostituerade. Underförstått då at vi pratar om Sverige och även underförstått att det handlar om sexköp. Kanske borde man ha tillagt att det dock går bra att fika med en prostituerad.
Diskussionen kring Littorin har dock inte handlat om något annat än just sexköp.
En svensk politiker kan helt lagligt köpa sex i länder detta är tillåtet, men kommer detta fram i media är han rökt som politiker. Samma sak skulle gälla ifall han misshandlade sin fru utomlands i länder detta fortfarande är tillåtet.
Politikerjobbet handlar om trovärdighet. Varken Littorin eller Sahlin är trovärdiga. Det positiva med moderaterna är dock att Littorin inte längre belastar partiet. Tvärtom vad Mona Sahlin gör för sossarna..

Anonym sa...

Det här måste vara komiskaste bloggen i stan hahaha.... ojojoj...

Hmm sa...

Sedan är det rätt magstarkt att förvänta sig att alla ska orka gå igenom ngt så jobbigt som en rätts-process.

HumanLabRat sa...
Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.
Anonym sa...

Det är som Hmm säger att man måste orka gå igenom en rättsprocess.Och två måste bli ännu jobbigare. Men om var i hans (Littorins) situation, då skulle jag välja rätt tillfälle för en sådan. Det vill säga tänka över om jag skulle orka med en sådan plus en vårdnadstvist.
Men rätt tillfälle för att inleda en sådan process torde vara omkring 15 september det vill säga strax före valet.

så nilsson

Medborgare X sa...

HumanLabRat!

Ska du kommentera får du åtminstone hålla dig till ämnet!

Medborgare X sa...

Anonym 10:36!

Det är alltid lika avslöjande när man, som du, tar till personangrepp istället för att komma med sakargument!

Medborgare X sa...

Hmm och S-Å Nilsson!

Naturligtvis är det en påfrestning att gå igenom en rättsprocess (och än mer jobbigt när man son i Sven Otto Littorins fall redan har en vårdnadstvist på halsen).

Dessutom skulle det säkert bli en rätt uppmärksammad rättsprocess om Littorin valde att stämma Aftonbladet. Gammelmedia (med Aftonbladet i spetsen) skulle säkert gnugga händerna. Det skulle ge dem ännu mer att skriva om och de skulle sälja ännu mer lösnummer. Aftonbladet skulle säkert tjäna mer på det än vad de riskerar att förlora om de blev fällda!

En win-win situation för Aftonbladet alltså! Om Sven Otto Littorin inte stämmer dem så kommer det finnas många (som HumanLabRat) som anser att Aftonbladets uppgifter var korrekta och om han gör det så kommer Aftonbladet tjäna pengar på alla extranummer de säljer (oavsett om de vinner eller förlorar)!

Anonym sa...

Varför är det så viktigt att använda epitetet "horan" så fort du nämner Anna...? Om du strävar efter att ge ett intryck av objektivitet - vilket du ju verkar göra - vad finns det för anledning att då behöva använda ett så uppenbart nedlåtande uttryck..? Kanske för att man som läsare ska uppfatta henne som falsk, en slyna, nån man inte ska lita på...?

Obehagligt... Obehaglig människosyn..

Skicka en kommentar

Medborgarperspektiv tar inget som helst juridiskt ansvar för andras kommentarer. Var och en ansvarar själv för vad de skriver samt hur de uttrycker sig!