06 juli 2010

Fantastisk feministisk fanatism

Medborgare! Att Gudrun Schyman har en fantastisk förmåga att skapa uppmärksamhet kring sig själv är knappast någon nyhet. Inte heller att hon är en feministisk fanatiker av första rang. Idag lyckades hon med bedriften att nästan helt eliminera medias intresse för Folkpartiet. Det här skulle ju ha varit deras egen lilla dag i Almedalen. Istället fick Gudrun Schyman alla att rikta blickarna med hennes egen lilla feministiska freakshow, att bränna pengar! Ja, inte bara som hon och annat vänsterfolk brukar göra, utan bokstavligen!

I en debattartikel i Aftonbladet förklarar Feministiskt Initiativ varför de eldar upp 100 000 kronor. Förklaringen är att de gjorde det som en manifestation för rättvisa löner mellan kvinnor och män. Enligt deras egen beräkning så motsvarar det vad kvinnor i Sverige förlorar i lön varje minut, jämfört med män. Både SvD och Aftonbladet har försökt efterlikna kalkylen. Lättlurade som gammelmedia är så ger du Gudrun Schyman rätt i hennes påstående.

Det hela bygger på att kvinnor i genomsnitt har en lägre inkomst än män. Enligt statistik från SCB tjänar män 29 400 kronor i månaden och kvinnor 24 700 kronor i månaden i genomsnitt, vilket innebär att kvinnors lön är 84 procent av mäns inkomst.

Men då har man inte tagit hänsyn till att män i genomsnitt arbetar betydligt fler timmar per månad än vad kvinnor gör. Inte heller har man tagit hänsyn till tjänstens art, ansvarsnivå, branschvariationer, etc. I de undersökningar som gjorts där man tagit hänsyn till denna typ av variationer visar det sig att löneskillnaderna mellan män och kvinnor knappt existerar. Det finns bara skillnader på någon procent som man inte kan förklaras.

Så några löneskillnader existerar i princip inte mellan män och kvinnor. En viss skillnad i genomsnittsinkomst finns däremot, men den har sina logiska och motiverade skäl.

Däremot finns det en annan stor ekonomisk skillnad mellan män och kvinnor! Via transfereringssystemet (de skatter som vi betalar samt de bidrag som vi får) så överför genomsnittsmannen ungefär en miljon kronor till genomsnittskvinnan under sin livstid. Män betalar alltså i genomsnitt in skatter motsvarande en miljon kronor som de själva aldrig får ta del av, utan som istället hamnar i fickorna hos kvinnorna.

Kort sagt skulle man kunna uttrycka det att män betalar betydligt mycket mer för välfärden än vad de får ut av den och kvinnor betalar betydligt mycket mindre för välfärden än vad de konsumerar av den.

När får vi höra Gudrun Schyman tacka Sveriges alla män för det?

Uppdaterad 2010-07-07 kl. 18:40 efter kommentar från Access.

12 kommentarer:

Björn sa...

Medborgare X
Du är formidabel! Vinklingen är genial. Även min sosse syster tvingas att ta den.
Måtte vi förskonas från alla usla vänsterpartister.

Matte Matik sa...

Snyggt spelat - som vanligt. SvD:s "Faktakoll" gör en minst sagt bedrövad.

Access sa...

Lön och inkomst är två olika saker, även om Schyman gör sitt bästa för att blanda ihop korten. Kvinnor och män har samma lön för samma arbete.
Däremot jobbar kvinnor mindre, vilket gör att att den inkomst de får för sitt arbete (med avdrag för frånvaro) blir lägre än mäns inkomst. Om jag har 25000 kr i lön men jobbar 80% så lär jag bara få ut 20000 kr minus skatt. Jobbar jag 100% får jag 25000 kr minus skatt.

Det existerar alltså ingen osaklig löneskillnad till något köns nackdel. Det existerar dock en inkomstskillnad, men inte osaklig sådan.

Medborgare X sa...

Syndetikon!

Hoppas du får en givande diskussion med din sossesyster! :-)

Medborgare X sa...

Matte!

Ja, både SvD's faktakoll och Aftonbladet's lögndetektor har minst sagt lite svårt med faktan och kopplingen till verkligheten.

Medborgare X sa...

Access!

Helt riktigt. Det gäller att skilja lön från inkomst. Även om lönen är densamma kan inkomsten variera beroende på hur mycket man arbetar till exempel. Jag gjorde ett par små justeringar i texten för att förtydliga detta.

Anonym sa...

Gudrun Schyman har en beroendepersonlighet som saknar insikt när det definitivt är dags att lägga av. Detta gäller såväl berusningsmedel som medialuppmärksamhet.

Detta i kombination med narsicissisk personlighetsstörning gör att alla medel är tillåtna hur cyniska och moraliskt tvivelaktiga de än månne vara.

En del av likasinnade kommer säkert även i framtiden att rösta på henne. Men en del av seriösa, normala väljare har senast nu öppnat ögonen och insett att hennes beteende är lite för gränslöst.

Jag hoppas verkligen att FI kommer att sjunka som en bomb efter detta. Trots att jag är en kvinna och trots att jag anser att jämställhetsfrågorna ÄR viktiga i vårt samhälle.

Anonym sa...

"Ja, inte bara som hon och ANNAT vänsterfolk brukar göra..."

Detta skriver du samma dag som moderaterna föreslår tvångskvotering.
Och samma dag som moderaternas egen tidning SVD bryter mot de mest grundläggande statistiska regler som man lär sig i Matematik A på gymnasienivå.

Inte bara Ohly är en feg idiot som tror att han måste kalla sig feminist för att inte betraktas som kvinnofientlig.

Du kommer då aldrig lära dig: Att feminismen är en tredje makt som har våldtagit hela demokratin som vare sig du gillar eller inte inkluderar vänstern (för demokratins skull).
Inte undra på att feminismen har fått så här mycket makt.

Folk förtjänar tydligen det de får.

PS. Börja med att läsa grunderna i argumentation och gå vidare med Nietzsche, så kanske du så småningom upptäcker det falska hos dig själv...

Anonym sa...

De sjukaste jag läst! Va fan snackar du om egentligen?
1,) Det är en skillnad mellan kvinnors och mäns löner även när de har samma tjänst.
2.) att mansdominerande yrken värderas högre än kvinnodominerade är ett problem i sig
3.)De kvinnor som jobbar färre timmar än män gör de för att ta hand om de barn (som män och kvinnor har delat ansvar för)
Kvinnor är mammalediga i större grad än män är pappa lediga å de är oftast kvinnor som e hemma med sjuka barn/jobbar deltid för att ta hand om barnen, (vilket de förutom lägre lön även drabbas av i form av lägre pension.)

Att män får betydligt större del än kvinnor av de gemensamma tillgångarna är inte heller nån nyhet.
Skulle sjukt gärna se din källa på att genomsnittsmannen ger en kvinna en miljon under en livstid.. Skrattretande. Kanske borde kvinnor bekosta sina egna förlossningar oxå?

Anonym sa...

haha nu förstår jag varför bara knäpisar uttalat sej på din sida. Du ska godkänna kommentarerna!

Medborgare X sa...

Anonym 02:22!

Du verkar vara uppfödd på feministiska myter.

1) Nej, det existerar i princip ingen skillnad mellan kvinnors och mäns löner då de har samma tjänst. Det visar flera olika oberoende rapporter från flera olika institut.

I JÄMO's stora lönekartläggning av 750 000 arbetstagares löner sedan år 2006 kan man läsa att vi numera är så gott som helt jämställda mellan könen. Av de 750 000 granskade arbetstagare var det enligt JÄMO endast 5 800 (av bägge kön) som hade omotiverat låga löner och som efter granskningen fick ett välförtjänt lönepåslag. Det ger ett resultat som påvisar att mindre än 1 % av alla granskade arbetstagare hade en omotiverat låg lön. Och av dessa var som sagt inte alla kvinnor! Det fanns även män som hade omotiverat låga löner! Men totalt sett hade män och kvinnor samma lön för samma tjänst!

2) Det är sant att män och kvinnor väljer olika yrken och olika branscher. Män arbetar företrädesvis inom det privata näringslivet och kvinnor inom den offentliga sektorn. Att det privata näringslivet har högre löner beror naturligtvis på att det är konkurrensutsatt och att det drivs av lönsamhetskrav. Det är inom det privata näringslivet som välståndet skapas och det är skatteintäkterna från det privata näringslivet och de som arbetar inom det privata näringslivet som förser samhället med nya skattemedel vilka finansierar den offentliga sektorn. Utan det privata näringslivet så hade vi heller inte haft en offentlig sektor och ingen välfärd att tala om. Att det privata näringslivet är löneledande är fullt logiskt.

Det står dock kvinnor fritt att satsa på yrken inom det privata näringslivet eller att starta nya privata företag. Tyvärr väljer kvinnor allt för sällan att göra detta. Trots att samhället har satsat miljardbelopp på att uppmuntra kvinnor att göra just detta.

3) Återigen är det kvinnorna själva som väljer att se sig själva som huvudförälder till barnen. Dessutom uppmuntrar samhället detta synsätt genom att endast ge mammor automatisk vårdnad om barnet när det föds, pappor (som inte är gift med mamman) måste godkännas av mamman för att få vårdnaden och för att få ta del av föräldraledigheten. Vid separation får dessutom mammor vårdnaden och boendet av barnet i 90% av fallen. Om mammor delade med sig bättre av barnen och inte såg dem som sin egendom så skulle vi ha en bättre jämställdhet på detta området.

Intressant är dock att ensamstående pappor med barn oftare jobbar heltid än ensamstående mammor med barn! Tydligen klarar män av det, men inte mammor! Varför?

Att män förlorar på välfärdssystemet är ingen nyhet. De ger mer än de får tillbaka, kvinnor däremot får mer än vad de ger. Varje man betalar i genomsnitt en miljon kronor till varje svensk kvinna via transfereringsystemet. Det framgår av SCB's statistik, som du kan läsa mer om här!

Medborgare X sa...

Anonym 02:23!

För alla inlägg som är äldre än 14 dagar gäller kommentatorsgranskning. Detta för att jag ska kunna se att det kommer nya kommentarer till dessa inlägg, så att jag kan svara.

I princip alla kommentarer publiceras. Håller man sig till ämnet och är saklig så kommer också kommentaren med! Ägnar man sig åt personangrepp eller reklamutskick så stoppas kommentaren. Enkelt, eller hur!

Skicka en kommentar

Medborgarperspektiv tar inget som helst juridiskt ansvar för andras kommentarer. Var och en ansvarar själv för vad de skriver samt hur de uttrycker sig!