16 mars 2010

Fullt rimliga regler för invandrare i Danmark

Medborgare! Rapport meddelar idag att den danska regeringen, med hjälp av stödpartiet Dansk folkeparti, har enats om en rad åtstramningar av reglerna för landets invandrare. Det handlar dels om skärpta regler för familjeåterförening. I dag får äkta makar inte ha tagit emot socialbidrag på ett år för att en familjeåterförening ska kunna bli aktuell, det vill man nu förlänga till tre år. Man vill även ändrar villkoren för flyktingar som reser tillbaka till det land de flytt ifrån. Om de i framtiden reser tillbaka till hemlandet, utan att först ha fått tillstånd, kan de få sitt uppehållstillstånd indraget i tio år. Några liknande begränsningar för den typen av resor finns inte idag. Slutligen vill man även skärpa villkoren för att få rösta i lokala val. I framtiden ska det krävas att en person har vistats i Danmark i fyra år för att få rösta, jämfört med dagens tre år.

Ett antal bloggare verkar uppröras över detta. Peter Swedenmark tycker att det är något ruttet i staten Danmark och konstapel Bastian frågar sig om det inte är dags att börja bojkotta wienerbröd.

Men är det verkligen så orimliga regler och villkor som man vill införa i Danmark? Är det inte rimligt att de invandrare som vill att släktingar till dem ska få komma till det nya hemlandet har en så god ekonomi att de själva kan ta hand om dem och försörja dem? Är det ens rimligt att den som kommit som flykting till ett nytt land och fått uppehållstillstånd där plötsligt kan åka på besök till det land man säger sig ha flytt från? Hur mycket flykting är man då?

Enligt Medborgarperspektiv låter det som fullt rimligt regler och villkor som man beslutat sig för i Danmark. Samma typ av regler borde vara på sin plats även i Sverige!

2 kommentarer:

Revisorn sa...

Kan bara instämma fullt ut. Det är dags att Svenska politiker vågar inse att åtstramningar behövs i dagens invandringspolitik. Ovannämnda regler vore helt på sin plats även i Sverige. Den förda invandrings- och integrationspolitiken i Sverige har havererat fullständigt och ingen av våra folkvalda vågar ta i frågan av rädsla att bli kallade rasister och främlingsfientliga. Att däremot anklaga alla sjukskrivna för att vara fuskare och skicka ut tex kroniskt reumatikersjuka och svårt cancersjuka att jobba har man inga problem med. Där är det inte tal om att respektera människor. Den förda invandringspolitiken kostar sammantaget miljarder och åter miljarder och ingen vågar ta i frågan. Vi har aldrig haft slumkvarter i Sverige, men i förorter som Rinkeby, Fittja och Tensta ser vi en slum växa fram som jag hoppades vi aldrig skulle behöva se i Sverige.

Anonym sa...

Sveriges invandring kommer inte att minska. Den kommer öka. Tack Ohly!

Skicka en kommentar

Medborgarperspektiv tar inget som helst juridiskt ansvar för andras kommentarer. Var och en ansvarar själv för vad de skriver samt hur de uttrycker sig!