13 mars 2010

Asylrätten är för värdefull för att förslösas på låtsasflyktingar

Medborgare! Det var inte länge sedan Vellinge kommun vill stoppa ett flyktingboende i Hököpinge för ensamkommande flyktingbarn. Det blev ett väldigt rabalder när kommunen hävdade sin kommunala självbestämmanderätt. Efter en tid blev frågan så infekterad att Vellingemoderaterna blev överkörda av partistyrelsen i Stockholm och tvingades acceptera att börja ta emot flyktingar i kommunen. Nu meddelar regeringens flyktingsamordnare att det är sista chansen för landets alla kommuner att frivilligt börja ta emot ensamkommande flyktingbarn och hotar i nästa mening med att införa en tvångslag om inte frågan löser sig snarast!

Hittills i år har Migrationsverket tagit emot 392 asylsökande ensamkommande barn och ungdomar. Under hela 2009 var antalet 2 250. De flesta av dessa kommer från Somalia och Afghanistan. Förvånansvärt många kommer till Sverige på ett väldigt likartat sätt och ofta helt utan papper som kan styrka vem de är och hur gamla de är. Migrationsverket ifrågasätter dock inte de uppgifter som "barnen" uppger.

Per Gudmundson skriver i Svenska Dagbladet att ett stort antal av de "barn" som kommer egentligen är långt äldre än vad de själva uppger. Detta uppger både personal som jobbar nära dem och när norska Utlendingsdirektoratet lät göra tandtester visade dessa i nio fall av tio en högre ålder än den uppgivna. Hälften av dem som sade sig vara minderåriga befanns vara över 20!

Den sneda köns- och ålderfördelningen, samt det organiserade sätt flyktingbarnen kommer hit på, antyder att tillströmningen inte beror på plötsliga humanitära katastrofer. Istället handlar det antagligen om att familjer skickar sina söner till Sverige i ett försök att investera i deras framtid och med en förhoppning att sönerna i framtiden ska kunna förmedla resurser till sina familjer i hemlandet, eller att familjerna en dag ska få möjlighet att följa efter sina söner till Sverige. De ensamkommande flyktingbarnen är alltså till stor del låtsasflyktingar som söker ekonomisk vinning av att utnyttja svenska skattebetalare.

Kostnaden för varje flyktingbarn uppskattas till ungefär 1,2 miljoner kronor per år. Med drygt 2000 flyktingbarn som kommer till Sverige årligen blir detta drygt 2 miljarder kronor i skattemedel bara för dessa! Till det kommer alla de flyktingbarn och andra former av ekonomiska flyktingar som redan befinner sig i landet! Hur många miljarder alla dessa kostar per år är en väl dold hemlighet från maktelitens sida.

Makteliten har länge visat en stark ovilja att överhuvudtaget diskutera flyktingpolitiken och det sociala kontraktet för de som kommer hit. En majoritet av de asylsökande som fått stanna i Sverige under senaste 30 år kan varken klassas som flyktingar eller skyddsbehövande enligt internationella konventioner och svensk lag. Sveriges asylmottagande består till mycket stor del av helt vanlig immigration. En konsekvens av detta är att asylrätten nu har urholkats för de mest behövande, de som har riktiga asyl- och flyktingskäl. Hanterandet av de ensamma flyktingbarnen spär ytterligare på denna urholkning. Det är därför oerhört bra att Gudmundson uppmärksammar detta. För det är mycket viktigt att värna asylrätten och då är också viktigt att någon vågar stå upp och påpeka missbruket, men tyvärr är det allt för få som gör detta från politiskt håll.

Riktiga flyktingar ska naturligtvis beredas temporär hjälp av samhället, men asylrätten är för värdefull för att förslösas på ekonomiska immigranter och andra låtsasflyktingar. Alla som kommer hit skall dock vara välkomna till Sverige, men de får faktiskt betala för sitt eget uppehälle och försörjning själva, och inte förrän de börjat bidra till samhället och betalat skatt ska de få tillgång till det allmänna välfärdssystemet. Unga starka män som kommer hit får faktiskt börja jobba, betala skatt och bidra till samhället om de verkligen vill stanna kvar i landet!

4 kommentarer:

Anonym sa...

Media och grävande journalister måste ställa politikerna till svars för denna galna massinvandring av låtsasflyktingar och ungdomar
sk.flyktingbarn!
Vad är det som gör att alla tiger,ingen politiker våga tala om detta missbruk.
Notan för skattebetalarna är säkert på över 300 miljarder/år för dessa som saknar asylskäl.
Det kommer 100.000/år
Hit går alla skattepengar som skulle gått till sjuka,fattigpensionärer,vård och skola mm.
Det kan svenska folket tacka sina folkvalda politiker för!

Anonym sa...

"relativt välbeställda familjer har haft råd att sända till Sverige"

..alltid samma dramatiska flykthistoria över berg stock och sten över vatten med gummibåtar under lastbilar osv. när de i själva verket "hyrt" ett svensk pass för att komma ombord på ett plan till köpenhamn eller arlanda. 250000 svenska pass finns i omlopp illegalt, blivit "tappade"..
Har hört att det kostar 500-1000 dollar att hyra ett svenskt pass med någerlunga liknande bild, sen är man förbi viseringkravet som är det största hindret att ta sig till sverige. ingen ligger under lastbilar eller i containers!

Funderare sa...

Nog för att det kommer de som är äldre än vad de uppger, det gör det. Men att leva som dessa barn gör när de kommer är ingen höjdare. Men att gå igång på detta vis.

Jag hoppas att du läst att experterna i Norge inte anser att denna metod är säker. Därför har Rikshospitalet inte använt denna metod, de anser den vara för osäker. Hur fort skelettet växer har med var i världen man kommer ifrån och att ställa en ålder pga tänder är ytterst osäker. Jo, om man drar ut dom kanske vilket jag inte tror är brukligt i Norge.

Men en liten poäng har du ju, det smiter med vuxna som barn, tyvärr.

Sören Sommelius sa...

Jag har gjort en film som upplyser om de kostnader som dessa skäggebarn innebär.

http://www.youtube.com/watch?v=4RLMZlam9Rw

Skicka en kommentar

Medborgarperspektiv tar inget som helst juridiskt ansvar för andras kommentarer. Var och en ansvarar själv för vad de skriver samt hur de uttrycker sig!