24 juli 2010

Kvinnor och framgångsrika företag

Medborgare! Det finns många, speciellt bland vänsteranhängare och feminister, som kräver att börsbolagen ska tvingas kvotera in minst 40 procent kvinnor i styrelserna. Det hävdas till och med att det skulle vara bra för lönsamheten att ha fler kvinnor i ledande positioner i företagen. Om så verkligen vore fallet så borde det väl finnas en mängd företag som startats och drivits av kvinnor på börsen och som fanns med på listorna över landets ledande företag? Men några sådana företag finns väl knappast alls? Ja, finns det överhuvudtaget några företag som startats av kvinnor på börsen?

Folksam har nyligen presentarat en stora rapport om jämställdhet i företagen. I denna rapport pekas Scania ut som ett problembarn. Lastbilstillverkaren har nämligen inte några kvinnor alls i ledningsgruppen och endast en kvinna i styrelsen. Men på vilket sätt skulle det vara ett problem? Scanias kunder är ju till övervägande del män och de som sitter bakom ratten på lastbilarna de producerar är också nästan bara män. Dessutom är Scania ett av landets mest välskötta och mest lönsamma industriföretag! Nyligen har Scania presenterat en rapport med rekordmarginal, tredubblad orderingång och ett resultat långt över förväntan. Analytikerna är imponerade över Scanias rapport för det andra kvartalet.

Scania verkar definitivt inte behöva någon mamma som daddar ledningen! Speciellt med tanke på att de företag som har många kvinnor i styrelsen, som Swedbank och Eniro, har haft väldigt stora ekonomiska problem de senaste åren!

Precis som flera duktiga kvinnliga företagare skriver på SvD Brännpunkt så leder inte kvotering till jämställdhet. Det enda som leder till jämställdhet är att kvinnor själva startar företag som blir lika framgångsrika som Scania. Kvinnor måste själv visa att kvinnor kan!

10 kommentarer:

Anonym sa...

Jag är alltid ense med dig.Vi tycks ha samma världsuppfattning och samma moral och ändå ser vi ut att rösta på olika partier i höst.Du hoppas på Moderaterna igen men jag ska rösta på Nationaldemokraterna.Nu vill jag att du omprövar och följer mig till ND.
Jag skriver som anonym idag men du vet vem jag är.Anonym för att de vänsterextrema förföljer sina politiska motståndare.

Medborgare X sa...

Anonym 22:20!

Nationaldemokraterna ligger långt ner på min lista. Inte ens Moderaterna ligger på topp hos mig. Dock ser jag Alliansregeringen som det praktiskt sett bästa alternativet i valet.

Håkan sa...

Det är fascinerande hur jämställdhet i ett företag definieras utifrån hur många kvinnor det finna i ledningsnivå eller styrelse, oavsett hur det ser ut längre ned i organisationen.

Kvotering är för mig en strukturerad diskriminering som skall motverka en förmodad icke strukturerad diskriminering.

Visserligen hävdar feminister att bristen på kvinnor (i den lilla ledande nivån) beror på en strukturerad diskriminering. men mig veterligen är det ingen som har visat att bristen på kvinnor beror på
1) en diskriminering
2) Att den är strukturerad, d.v.s. att man medvetet och uttalat går förbi kvinnor.

Om det finns en diskriminering så är den troligen inte medveten och uttalad, den är således icke strukturerad.

Troligen finns det inte ens någon diskriminering utan det finns helt enkelt färre kvinnor att välja på. Det kan lika gärna bero på kvinnor själva som att det beror på män.

Således är det en dåligt undersökt brist på kvinnor i ledande ställning som man försöker rätta till.

Cuben sa...

Jo det är klart att vi inte ska ha kvotering till styrelser utan att det ska vara kompetens som avgör och inget annat. Däremot är det nog rätt av Folksam att uppmärksamma detta faktum i Scania. Precis som andra uppmärksammar bristen på manliga genusvetare på universiteten. Sedan kan man ju alltid diskutera om genusvetenskap verkligen är en vetenskap eller inte.

Men, men, jag blir ju lite förvånad att just en nationaldemokrat stödjer din tes i ett företag som till stora delar ägs av utländska intressen och inte svenska! (I Scania råkar det vara tyska(!) intressen).

För mig är det självklart att Scania inte har några kvinnor i toppositioner. Scania ska ju inleda samarbete med tyska MAN. Just det MAN med stora bokstäver. (Tappert försök till att lätta upp stämningen).

http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/scania-och-man-vill-samarbeta_5027771.svd

Medborgare X sa...

Håkan!

Ja, visst är det faschinerande att jämställdhet definieras efter hur många kvinnor det finna i ledningsnivå eller styrelse, men det talas inte om hur många män respektive kvinnor det finns längre ner i organisationen. Ledning och styrelse fylls ju vanligtvis på nerifrån, man jobbar sig upp så att säga.

Om man verkligen tycker att det är viktigt att ha fler kvinnor i ledande positoner så borde man fokusera på att börja kräva att fler kvinnor startar och driver företag. Att kvinnor börjar ta ansvar för ökat företagande inom det privata näringslivet. Det är enda sättet att bygga ett gott fundament för rekrytering av fler kvinnor in i börsbolagens styrelser och ledningsgrupper. Dessutom skulle det leda till att fler arbetstillfällen skapas i landet och därmed att sysselsättningen och välståndet ökar. Det vore positivt på flera plan i samhället.

Tyvärr har årtionden av miljardsatsningar på att få kvinnor att starta nya företag misslyckats. Miljarder har pumpats in i "kvinnor kan" satsningar, men väldigt lite har kommit ur. Om vi verkligen vill ha jämställdhet inom näringslivet är det dags att Sveriges kvinnor börjar ta mer ansvar för att starta och driva företag samt se till att dessa blir lönsamma!

Medborgare X sa...

Cuben!

Ja, visst är det lite lustigt att en nationaldemokrat stöder det jag skriver om Scania, med tanke på att tyska Volkswagen är den dominerande ägaren och att man nu inlett nya försök att samarbeta med MAN.

Tristan sa...

I fallet Scania blir jämställdhet-som-en-"skänk"-ovanfrån-lite väl övertydligt.

Jag är naturligtvis för att alla individer ska få lika möjligheter till att kunna självförverkliga sig. Men könskvotering medelst lagstiftning är inte en naturlig väg dit.

Avslutningsvis vill jag även framhålla min värdering att nationaldemokrater likt sverigedemokrater är idiotiska ärthjärnor.

Cuben sa...

Medborgare X, jag såg också en blänkare i tidningen idag om att Sverige är ett av de länder som har högst ekonomisk frihet och att ekonomisk frihet går hand i hand med välstånd.

http://www.dn.se/ekonomi/sverige-pa-21a-plats-nar-det-galler-ekonomisk-frihet-1.1142762

Att kvotera vore ju verkligen ett sätt att begränsa den ekonomiska friheten. Däremot så bör ju företag som Scania verkligen rannsaka sig själva när de märker att de inte har eller har väldigt få kvinnor i ledning eller styrelse. Kan det vara på det sättet att kvinnor inte har getts samma chans som män. Här har ju särskilt ägarna och företagsledningen ett stort ansvar. Om man inte har tagit detta ansvar så kan Schumpeters ”Creative Destruction” få en hand med i spelet framledes, vilket ju vore synd för ett av vårt lands främsta företag, där så många kompetenta nysvenskar verkar, i Södertälje bland annat. Schumpeter som är en av de österrikiska nationalekonomer som jag har verklig respekt för, tillsammans med Hayek förstås. (På tal om ”österrikare” alltså).

Å andra sidan sett kan ju Ohly bli nästa utbildningsminister och då kan vi ju få en stahlinistisk historieskrivning istället. Här ett urval;

http://www.expressen.se/1.138982

Anonym 20:20 sa...

Mr.X
Ursäkta att jag knöt dig till Moderaterna.Det var slarvigt och dumt av mig.

Låt mig ändå få förklara mig lite.
Hos Nationaldemokraterna finner man inte en feminist så långt ögat når.Tvärtom stämplar de genusteorierna som ovetenskapliga.

Angående ägandet av Scania:Vad spelar det för roll om ägaren heter Wallenberg eller har ett annat tyskt namn?
Nationelle aspekter kan dock Sverige behöva anlägga om den kinesiska staten via sina bolag börjar handla Volvoaktier på bred front.Kanske redan nästa år?
Se vilka problem finnarna har när ryssarna försöker tvinga dem att anlägga fabriker i Ryssland istället för i Finland.Eller när de påstår att den finska matexporten till Ryssland är hälsovådlig.Den ryska famnen kan värma,men det gör ont när greppet hårdnar.Vad jag menar är att vi inte kan vara Nationellt Aningslösa Rödluvor,när Stora Stygga Vargen går på jakt.
Märk att jag inte talar för ND.Jag är inte ens medlem.

Tommy Jonsson sa...

Problembarnet är Folksam, men de hoppas väl på att någon förståndshandikappad skall kvotera in någon feminist som för närvarande är sjukskriven men anställd inom den offantliga sektorn på en 50 %ig tjänst.

Skicka en kommentar

Medborgarperspektiv tar inget som helst juridiskt ansvar för andras kommentarer. Var och en ansvarar själv för vad de skriver samt hur de uttrycker sig!