20 juli 2009

Ingen anonymitetsrätt på privata bloggar

Medborgare! Då och då dyker det upp (oftast anonyma) bloggare och kommentatörer som ihärdigt hävdar att de har rätt att vara anonyma på nätet och att det är olagligt att hänga ut dem med namn, även om de skulle bete sig illa. Huruvida det finns en så kallad anonymitetsrätt på nätet har diskuterats på flera olika bloggar. Under den senaste tiden har det förekommit ett och annat fall där bloggare ”hängt ut” andra privatpersoner som önskat vara anonyma, som Carolina Gynning som namngivit ett par personer som förföljt och skrivit nedvärderande inlägg om henne på hennes egen blogg. För detta har hon polisanmälts.

Det hävdas ibland att Tryckfrihetsförordningen och Yttrandefrihetsgrundlagen skulle ge rätt att vara anonym på nätet. Men då har nog lagarna missförståtts! Tryckfrihetsförordningen behandlar enbart det tryckta ordet (så som tidningar och andra periodiska tidskrifter). Yttrandefrihetsgrundlagen kom till för att ge ungefär motsvarande lagar, som gäller för det tryckta ordet, även för radio och TV. Med tiden har även lagen vidgats och gäller nu även för andra typer av media såsom video och CD-romskivor. Därtill kommer ett frivilligt skydd även för databaser på t.ex. Internet.

För både Tryckfrihetsförordningen och Yttrandefrihetsgrundlagen gäller att anonymiteten gäller gentemot staten samt andra myndigheter och offentliga organ. Stat och myndigheter har alltså inte rätt att eftersöka källor till de uppgifter som sprids av anonyma uppgiftslämnare i tryckta skrifter (Tryckfrihetsförordningen) respektive upphovsmän i radio, TV, video, m.m. (Yttrandefrihetsgrundlagen).

Det så kallade meddelandeskyddet (eller källskyddet) ger personer som överlämnar uppgifter till journalister rätt att vara anonyma. Detta källskydd är detsamma som Liza Marklund gömde sig bakom då hon inte kunde bemöta Monica Antonssons argument i boken Mia – Sanningen om Gömda. Numera har dock Mia Eriksson framträtt offentligt av egen fri vilja och Liza Marklund är inte längre bunden av källskyddet gentemot Mia.

Den rätt till anonymitet som finns i dessa lagar gäller alltså helt andra saker än privata bloggar och privata hemsidor. Här gäller istället samma lagar och regler som gälla i det verkliga livet! Precis som i verkliga livet så har man ingen rätt att förtala och hota folk på nätet, inte ens om man döljer sig bakom anonyma signaturer!

Att som privatperson avslöja vem som döljer sig bakom en anonym signatur på nätet är heller inget som är det minsta förbjudet. Precis som många under flera års tid försökte avslöja vilka personer som dolde sig bakom sminket i KISS, så finns inget som hindrar oss bloggare att avslöja vilka som döljer sig bakom de anonyma signaturer som skriver taskiga kommentarer på våra bloggar!79 kommentarer:

valens sa...

En självklarhet:
Precis som i verkliga livet så har man ingen rätt att förtala och hota folk på nätet, inte ens om man döljer sig bakom anonyma signaturer!

Medborgare X sa...

Valens!

Precis, en självklarhet! Trots detta så verkar det finnas en och annan som anser att de har något laglig rätt att dölja sig bakom anonyma signaturer och säga vad som helst!

Charlotte.R. sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Charlotte.R. sa...

Personuppgiftslagen

Den 24 oktober 1998 ersattes datalagen från 1973 av Personuppgiftslagen (PUL). Enligt 3§ skall lagen: "...skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Som behandling av personuppgifter räknas all slags hantering av uppgifter som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet."


I en tolkning av den här lagen betyder det alltså, att om A skriver något om B på en hemsida eller e-postlista, utan att B vet om det, gör A sig skyldig till ett lagbrott.

Charlotte.R. sa...

Lagen definierar begreppen ”behandling” och ”personuppgift” mycket brett, faller nästan all databehandling som har en koppling till levande personer under den. Behandling för rent privat bruk undantas dock, men så fort uppgifterna görs tillgängliga för andra, till exempel om de publiceras på internet, är det inte fråga om rent privat bruk.


Ett närliggande undantag för så kallade ostrukturerade personuppgifter infördes 2007. För uppgifter som inte är strukturerade så att de lätt går att söka och sammanställa, exempelvis omnämnande av personer i löpande text, ersätts personuppgift
slagens detaljerade hanteringsmodell av en missbruksprincip. Det är en generell regel som förbjuder sådan behandling (exempelvis publicering) som kränker den personliga integriteten.

Även begreppet personuppgift har fått en vid definition och innebär allt som direkt eller indirekt kan hänföras till en levande person. I praxis har exempelvis dynamiska ip-adresser ansetts utgöra personuppgifter, trots att de inte går att hänföra till en person av någon annan än användarens internetleverantör (som dessutom bara kan hänföra en viss adress till en användares abonnemang, ingen kan veta vem som sitter vid datorn).

Charlotte.R. sa...

Hur kan du tro att det gäller samma regler på nätet som i verkliga livet?


Och hur kan du säga att det inte är det minsta förbjudet att avslöja signaturer på nätet? Vad grundar du det på?

Jag tycker att det verkar komplicerat och inte helt lätt att säga vad som är tillåtet och inte, men du kan väl nu klargöra det är med ip-nummer. Får man som Carolina Gynning gjorde lägga ut andra personers ip-nummer?

Ska bli intressant att ta del av dina kunskaper i ämnet.

Medborgare X sa...

Charlotte!

Notera det viktiga ordet "kränks". Precis som i vårt vanliga liv får vi inte heller kränka andra människor på nätet (eller i någon annan form av elektronisk databehandling för den delen).

Så kontentan är vad som räknas som att kränkande (i de lättkränktas land).

Bitten sa...

Ser man på.. Händer saker när man inte är på nätet!! :-)

Ja, det här var ju ett bra och välbehövligt inlägg!!

Skulle tro att det här kommentarsfältet kommer att bli rätt fullt.. :-)

Lilla My sa...

Att kränka andra personer är fel, så in i helvete fel.
På nätet eller i verkliga livet, vad är skillnaden?
Anonyma personer som kränker andra, ska självklart tas fram i det öppna.

Din rätt att vara anonym tar slut så fort du kränker en annan person och inte ber om ursäkt, när det påtalas.
I vissa fall kan det bli missförstånd i skrift.

Bitten sa...

Jag har sagt det förut och jag säger det igen: Absolut inget fel att vara anonym.. Några av mina bästa "vänner" på nätet är anonyma.. även för mig!! :-)
MEN... ska man vara elak och kasta skit, då ska man banne mig göra det under eget, identifierbart namn!! Gärna med bifogat personnummer, Charlotte.. det som du tycks vara så rädd för!!
Och om man inte frivilligt står upp för sina dumheter så får man finna sig i att bli "uthängd" som det så fint heter!!!

Charlotte.R. sa...

Bitten:

"Nu råkar det ju vara så att Jena stavas Jena och inget annat! :-)"

Du kanske kan börja med det här, det är mer på din nivå.

Bitten sa...

Charlotte..

Jamenvisst serru.. på min nivå stavas Jena Jena! Och ingenting annat! Och Gena stavas Gena! Ingenting konstigt med det!! Men det var knappast det saken gällde!!

Charlotte.R. sa...

Bitten: snälla du, nämn inte mitt namn mer, någonsin är du snäll, håll dig till vad du tycker själv och låt mig prata för mig.

Tror du att det är för mycket begärt?

Charlotte.R. sa...

Medborgare X, jag förstår inte vad du pratar om.

Antingen så får man lämna ut uppgifter om till exempel ip-nummer eller så får man inte.

Det har inget att göra med om någon varit otrevlig eller inte.

Bitten sa...

Charlotte..
Om du inte vill att jag ska "prata" med dig får du nog sluta rikta dig till mig med kommentarer! Om du vill prata med dig själv föreslår jag att du startar nästa kommentar med "Charlotte" istället för "Bitten"!!

Charlotte.R. sa...

Bitten: du blandade in mitt namn i din rappakalja här ovan, var snäll och sluta nämn mitt namn i dina uttalanden.

Medborgare X sa...

Charlotte!

Visst får man publicera IP-nummer på de som kommenterar i ens blogg. Det kan knappast anses vara en kränkning att ange vilket IP-nummer som em viss kommentar kom ifrån.

Blogge Bloggelito gör det konsekvent för alla som skriver kommentarer på hans blogg. Skulle han bryta mot lagen (PUL) menar du?

http://tianmi.info/blogge/posts/09/06/24/Badpattar-och-gnidpoliser/#comment

Ann-Mari Maukonen har publicerat IP-nummer och angivna e-mail adresser på ett antal kommentatorer som hon anser vara troll. Skulle hon bryta mot lagen menar du?

http://maukonen.wordpress.com/2009/07/12/uthangda-trolltyg/

Charlotte.R. sa...

Bra då vet jag det. Det är lagligt att lägga ut ip-nummer.

Bitten sa...

Charlotte..

Jisses.. om du inte vill bli inblandad i "rappakaljan" här förstår jag inte varför du kommenterar här.. om du nu syftar på att jag hänvisade till att du verkar vara rädd för att personnummer ska komma ut..

Medborgare X sa...

Charlotte!

IP-nummer är ju inget annat än din (ibland tillfälliga) adress på nätet. Den följer med varje gång du skickar ett e-mail eller skriver något på nätet.

Varför skulle man inte få publicera den? Om jag vet din hemadress och ditt personnummer så får jag ju publicera dessa också. Det är ju offentliga uppgifter. Så länge man inte skriver något kränkande eller förtalar personen i fråga så kan det knappast finnas några hinder att publicera offentliga uppgifter om personen.

Ramona Fransson sa...

Hej Medborgare X

Det är bara mesproppar som är anonyma på nätet när de kräks ut sin dynga över vettigt folk!

Bra artikel!

Charlotte.R. sa...

"Den förenklade regleringen innebär att vardaglig ostrukturerad behandling i princip får utföras fritt så länge man inte kränker den uppgifterna avser. Kränkande behandling är således fortfarande otillåten. För att avgöra om en behandling är kränkande måste man göra en samlad bedömning av hur känsliga uppgifterna är, i vilket sammanhang de förekommer, för vilket syfte de behandlas, vilken spridning de har fått eller riskerar att få, samt vad behandlingen kan leda till. Man får således göra en avvägning i det enskilda fallet där den registrerades intresse av en fredad, privat sfär vägs mot andra motstående intressen."


Hur tolkar du det här, till exempel att intresse av fredad, privat sfär vägs mot ditt intresse att publicera någons personnummer och namn som skriver i din blogg?

Är du helt säker på att du har rätt i det du säger?

Charlotte.R. sa...

Det här hittade jag hos datainspektionen.


"Personnummer

Du har rätt att säga ja eller nej till att andra sparar och använder ditt personnummer.
Men i vissa fall kan andra få spara och använda ditt personnummer fastän du inte har sagt ja till det.
Det här får du göra på en webbplats

Du som ska lägga ut personuppgifter på en webbplats
måste följa personuppgiftslagen.
Det måste du göra även om det är en privat webbplats.
Du måste också ha en bra anledning för att få lägga ut
personuppgifter på en webbplats.
Oftast måste den person som texten handlar om eller som är med på bilden säga ja innan personuppgifterna läggs ut på en webbplats."http://www.datainspektionen.se/lattlast/Personuppgifter/

Katharina sa...

"Precis som i verkliga livet så har man ingen rätt att förtala och hota folk på nätet, inte ens om man döljer sig bakom anonyma signaturer! "

Underbart att du kommit fram till detta. Då kanske du kan ta bort det skräp (förtal) du tidigare skrivit om mig.

Charlotte.R. sa...

Lite mer för dig att läsa medborgare X

En behandling av personuppgifter på en webbplats på Internet måste då uppfylla de grundläggande kraven i 9 § personuppgiftslagen, vilket innebär att det måste finnas ett bestämt och berättigat ändamål med behandlingen.

Behandlingen måste också vara tillåten enligt 10 § personuppgiftslagen. Huvudregeln är att personuppgifter bara får behandlas med de registrerades samtycke, men behandlingen kan i vissa fall även få genomföras utan samtycke. Behandlingen kan till exempel vara tillåten efter en intresseavvägning. Vid en sådan prövning måste den personuppgiftsansvariges intresse av en publicering väga tyngre än den registrerades intresse av skydd mot den kränkning av den personliga integriteten som en publicering kan medföra. Bestämmelserna i personuppgiftslagen om överföring till tredje land kan också bli tillämpliga. Det finns också särskilda begränsningar för behandling av känsliga personuppgifter, uppgifter om lagöverträdelser och person- och samordningsnummer som man måste beakta.

Bitten sa...

Charlotte..

Ingenting av det där säger att du inte kan lägga ut personuppgifter på någon som kränkt eller hotat dig på din blogg!

"Vid en sådan prövning måste den personuppgiftsansvariges intresse av en publicering väga tyngre än den registrerades intresse av skydd mot den kränkning av den personliga integriteten som en publicering kan medföra."

I det läget antar jag att den personuppgiftsansvariges (dvs bloggägaren)intresse av publicering väger tyngre!!

Dessutom är som sagt personnummer ingen HEMLIG uppgift precis!!

Charlotte.R. sa...

Så pul ger en rätt att lägga ut vissa uppgifter om man känner sig kränkt och känner man sig inte kränkt så får man det inte.

Intressant teori där. ;-)

Anonym sa...

Bra inlägg, Meborgare X. Det är knepigt, det här med anonymiten ibland, kan jag tycka. Man rycks med, ganska lätt, i "anonymitetens lättja", kan man säga så...?

Jag värnar t ex min egen anonymitet, både för mina barns skull - och för mig själv och mitt jobb. Eftersom mina åsikter (som jag själv menar är hederliga - jämställdhet, jämlikhet och rättvisa), inte är salongsfähiga i den radikalfeministiska kulturen - där man måste acceptera könsmaktsordningens dogmer - så kan det få ruskiga konsekvenser att vara öppen med sin identitet på nätet. Man kan förlora sitt jobb, men man kan också bli falskt anklagad och beskylld för en massa vidrigheter, som extremister sitter och tänker ut. Pedofilkramare eller sadist, kan ju vara sådana mysiga tilltal, om man t ex är en person som engagerar sig i pappafrågor. Hur kul är det att ha i sin "CV" om någon googlar?

Det är ett skydd. Men det är dessvärre samma skydd som extremisterna använder sig av, därför är det ju ett problem.

Att kalla någon trist eller att de far med osanning - som jag gjorde igår till den outhärdligt tråkige Tristan (ja, det är min uppfattning) - och ge honom/henne den digitala motsvarigheten till ett glas vatten i ansiktet - tycker inte jag är att gå över gränsen.

Eller har jag fel, menar du?

Men att däremot påstå ett en människa är en sadist, en förövare - någon som sexuellt förgriper sig på sitt eget barn - är ju ett sådant övertramp att man omedelbart borde kunna identifiera personen och ställa honom/henne till svars. Ja, det är min åsikt. Det är skillnad på bigarroer och meloner.

Valens: Kul att se dig här - hoppas att du inte fortfarande är sur. Jag måste ha missförstått något. Ledsen om jag lät tvär tidigare:-)

Anonym sa...

Ett exempel på hur skevt och galet det har blivit med vad som anses som "förtal" eller "kränkande" - är ju när en känd konstär i Sverige går ut helt öppet på Newsmill och kallar en rektor på Konsthögskolan för "SÖLKUK".

Ingen reagerar nämnvärt, och de flesta anser väl att det var konstnärens rättighet, att få kalla honom det.

Om man tänker sig ett motsvarande uttryck, med samma vulgärdiskriminerande klang, uttalas i ett öppet forum gentemot en kvinnlig chef för en av våra stora kulturinstitutioner, ja..., hur tror ni att det hade bemötts?

Det är naturligtvis avskyvärt att föra en diskussion på det sättet - och jag vill inte uppmuntra någon att spekulera vidare i diverse ordval - men jag tycker att det är viktigt att få in en proportion i hur skevt de här frågorna diskuteras.

Charlotte.R. sa...

Medborgargarden på nätet?

Vore det inte bättre att rättsväsendet tog hand om sånt?

Charlotte.R. sa...

Personuppgiftslagen (Pul) förbjuder dig i princip att publicera personuppgifter utan samtycke från den du nämner.


Det här är vad jag hittar men jag kanske söker på fel ställen. Kan du medborgare X säga att det är fel?

valens sa...

Du värnar t ex din egen anonymitet, både för dina barns skull - och för dig själv och ditt jobb, säger du kimhza alias KimhZa Bremer alias...

Jag har ingenting att dölja så att jag valde att gå ut med mitt namn!
Men absolut inte för att någon skulle sprida rykte, förtala och hota mig! Jag som många andra som har valt att icke vara anonyma har också jobb och barn!

http://annhelenarudberg1.blogspot.com/2009/07/fyrtioett-ar-sedan-jag-hittade-min.html

Som mycket väl Ramona Fransson skrev, det är bara mesproppar som är anonyma på nätet när de kräks ut sin dynga...

Bitten sa...

En liten reflektion..

Om det nu är så läskigt att bli "uthängd" med personnummer och diverse på nätet.. Nån kan ju kapa ens identitet, gubevars.. (som om det skulle vara SVÅRT att annars ta reda på nåns personnummer..)

Vet ni vad som är lätt??? Att LÅTA BLI att skriva dynga anonymt på nåns blogg!!! Så behöver man inte oroa sig!! Det tänkte ni inte på, va?? :-)

Anonym sa...

Ok, Valens. Sorry, det var en dålig ordföljd. Lite väl sent och lite väl snabbt. Lite som du ibland?

Vad jag menade (och det var ju egentligen ganska oskyldigt menat) var att alla vi som är anonyma, måste också räkna med att stå till svars - om vi är här och far med osanning, Du liksom jag. I evigheters evigheter.

Men det var fel av mig att skriva det i samband med ett svar eller replik till dig! Det fick dig att framstå i dålig dager, jag ser det nu - och jag ber om ursäkt för det, Valens.

Medborgare X sa...

Charlotte!

PUL skiljer på strukturerat material och ostrukturerat material. Strukturerat material är personuppgifter som systematiskt behandlas i t.ex. register och databaser. Ostrukturerat material är personuppgifter som förekommer i t.ex. löptext. För ostrukturerat material gäller inte en stora delar av paragraferna i PUL. Huvudregeln är istället att tillse att behandla personuppgifter i ostrukturerat material så att det inte medför att den registrerades personliga integritet kränks.

Med kränkning av den personliga integriteten menas att t.ex. förfölja, förtala, förolämpa eller skandalisera en person.

Däremot kan det knappast anses vara en kränkning att påtala fakta om en person, som vilket yrke denne har, var denne bor, när denne är född, etc. så länge detta görs på ett neutralt och objektivt sätt.

Att till exempel påpeka att "enligt Eniro finns två stycken Sanna/Susanne Ax registrerade i Karlskrona på två olika adresser, men de har samma födelsedatum" är objektiv fakta. Att även säga att "enligt Ratsit har Sanna Ax i Karlskrona personnummer XXXXXX-XXXX" är också bara fakta. Inget av detta kan påstås vara en kränkning av den personliga integriteten.

Charlotte.R. sa...

Det sägs att man gör en avvägning i varje enskilt fall där den registrerades intresse av en fredad, privat sfär vägs emot intresset att publicera uppgifterna.

Du bör alltså ha en rimlig anledning till att skriva om någons personuppgifter.

Att du känner dig kränkt är ingen anledning, inte heller att du är hård i magen, eller har mjäll.

Sen bör denna anledning vägas mot personens intresse av en fredad, privat sfär.

Och du säger att man inte får kränka den vars uppgifter man lägger ut. Kan man tänka sig att det kan vara kränkande att få sina personuppgifter utlagda om man önskar vara anonym? Möjligen? Kanske?

Om den enda anledningen man har är att kränka personens privata sfär så torde det ses som en kränkning, när det just kränker man gör.

Bitten sa...

Charlotte..

Igen.. : Om man önskar vara anonym och slippa oroa sig för att få sina personuppgifter utlagda, så avhåller man sig helt enkelt från att vräka ur sig otidigheter, hota eller trakassera folk på bloggar!!

Ganska enkelt, kan man tycka!!

valens sa...

KimhZa Bremer
Bättre sent än aldrig... att be om ursäkt...

Men!
Felar, det gör du igen i ditt påstående:
"Vad jag menade (och det var ju egentligen ganska oskyldigt menat) var att alla vi som är anonyma, måste också räkna med att stå till svars - om vi är här och far med osanning, Du liksom jag. I evigheters evigheter."

Du försöker dra mig in i din anonyma värld...
Trist, onödigt men avslöjande fel!

Medborgare X sa...

Charlotte!

Det är inte att en bloggare (eller någon annan privatperson på nätet) själv känner sig kränkt eller förföljd av en annan anonym person som medger att denne avslöjar vem denna är. Att diskutera enskilda personer, och att mer konkret definiera dessa, på ett neutralt och objektivt sätt kan vi alltid göra. Det kan inte anses som en kränkning av denne persons personliga integritet.

Så länge vi inte behandlar känsliga uppgifter om den omtalade personen eller förtalar denne så går det bra att diskutera personen i löptext. Med känsliga uppgifter avses sådant som politiska åsikter, religion, sexuella preferenser, brottsregister, m.m.

Bara för att man känner sig kränkt så behöver man inte anses vara kränkt i lagens mening.

Charlotte.R. sa...

Det håller jag med dig om, visst får man diskutera personer och definiera dem.

Dock känns det som står i pul om fredad, privat sfär som en fingervisning att det inte är helt glasklart att man har rätt att peka ut någon bakom ett nick i alla sammanhang. Men det är antagligen flera saker som ska visa på att en olaglig kränkning har skett och det kan vara svårt för oss att definiera dem. Det tycks inte heller vara klart för de som jobbar som journalister heller, då det antagligen skulle ha spekulerats betydligt mer om så vore fallet.

Det kommer att bli mycket intressant att följa utvecklingen, dels saken i sig men dels också för att det påverkar hela vår tillvaro på internet.

Det hela är nog under utveckling och inget egentligen så lätt att sia om. Man får se.

Medborgare X sa...

Charlotte!

Vad som är den privata sfären går säkert att diskutera, men att känsliga uppgifter (som ovan) ingår kan vi nog räkna med. Däremot kan knappast sådant som går att finna på Eniro m.m. ingå i den privata sfären. Om man anser det så är det nog snarare till dem man ska vända sig än till den bloggare eller annan privatperson på nätet som hänvisar dit eller citerar därifrån i en löptext på nätet.

Här finns lite mer att läsa om vad som menas med en kränkning av den personliga integriteten:

http://www.datainspektionen.se/fragor-och-svar/andringar-i-personuppgiftslagen/vad-menas-med-en-krankning-av-den-personliga-integriteten1/

Charlotte.R. sa...

Menar du att man i alla sammanhang har rätt att lämna personuppgifter om någon som har ett anonymt nick på nätet?

Charlotte.R. sa...

Eller ja, det menar du, om man läser i ditt huvudinlägg.

Har jag tolkat dig rätt medborgare X?

Charlotte.R. sa...

Fast å andra sidan säger du;"Det är inte att en bloggare (eller någon annan privatperson på nätet) själv känner sig kränkt eller förföljd av en annan anonym person som medger att denne avslöjar vem denna är."

?

Medborgare X sa...

Charlotte!

Ja, jag menar att man har rätt publicera och diskutera allmänna uppgifter om en person nätet (även om denna uppträder under anonym signatur) så länge detta görs på ett neutralt sätt. Att t.ex. referera vad som står om denna på Eniro eller Ratsit är ju enbart att referera till officiella neutrala uppgifter om personen.

Detta kan man göra varesig man anser sig ha blivit utsatt för näthat av personen eller inte. Carolina Gynning hade lika gärna kunnat avslöja identiteten på en av sina fans som en av dem som förföljer henne. Det viktiga är bara att det göras på ett snyggt och neutralt sätt där man inte sammankopplar den "uthängde" med något som kan uppfattas som en kränkning av den personliga integriteten, som att denne skulle vara dömd för brott, ha en viss sexuell preferens, publicera nakenbilder av denne, etc. Namn, yrke, adress, fördelsedatum, telefonnummer, e-mail adress, IP-adress, m.m. är ju inget som i sig är något kränkande för den personliga integriteten. Det är enbart allmänna uppgifter som närmare identifierar och allmänt beskriver personen. Det är ju t.ex. ingen kränkning av den personliga integriteten att bo på t.ex. Storgatan 17B!

Bitten sa...

Det HÄR är viktigt!!! http://apelsineld.blogspot.com/2009/07/internet-ar-ingen-sarskild-plats.html


Inte att små anonyma troll ska få terrorisera vanligt hyggligt folk !

Att man kan vara för att "tvinga" folk att stå för sina dumheter är inte samma sak som att man är för ett övervakningssamhälle!! Somliga tycks ha väldigt svårt att förstå det!!!!

Bitten sa...

..Just att samma lagar ska gälla utanför och PÅ Internet!! Det är INTE tillåtet enligt Svensk lag att skicka anonyma hotfulla, eller trakasserande brev till folk! Och då kan man lätt jämställa ett inlägg på en blogg med ett brev, så fattar man vad det handlar om!

Charlotte.R. sa...

Jaså, det menar du. Jag är inte lika insatt som du, men antar att du har på fötterna när du påstår detta.
När jag läste om detta kände jag viss tveksamhet att man har rätt att avslöja någons identitet för sitt eget höga nöje skulle, men jag ska inte säga emot dig.
Jag undrar bara varför de pratas om avvägning av anledningen till att man lägger ut uppgifterna mot den registrerades fredade, privata sfär?

Kan du begripa vad som avses med det?


Det nämns ju ett stycke för sig, det sägs inte vara samma sak som en kränkning av den personliga integriteten såsom sexuell preferens, nakenbilder, religion eller ras.

Något säger mig att det borde betyda nånting i alla fall om de nu gjort sig besvär med att skriva dit det. Du vet säkert vad det betyder?

Charlotte.R. sa...

Dessutom är det ju fel att lägga ut personnummer kopplat till ip-nummer då det inte på något sätt nödvändigtvis kopplat till vartannat.

Det måste ju vara olagligt?

Syster sa...

Här står det klart och tydligt:


"Det är inte möjligt att generellt slå fast vad som är en kränkning av den personliga integriteten; en bedömning måste göras i varje enskilt fall. Vad som är en kränkning ska inte bedömas schablonartat utifrån vilka uppgifter som behandlas; man måste också väga in i vilket sammanhang uppgifterna förekommer, för vilket syfte de behandlas, vilken spridning de har fått eller riskerar att få samt vad behandlingen kan leda till. Man bör också beakta att vad som kan vara en kränkning för en viss person eller i ett visst sammanhang inte behöver vara det för en annan person eller i ett annat sammanhang.

Några tumregler och exempel på vad som är kränkande och därför inte är tillåtet:

* Behandla inte personuppgifter för otillbörliga syften, som förföljelse eller skandalisering. Ett exempel är publicering på Internet av bilder på en före detta pojk- eller flickvän i eller utan badkläder eller rent personliga detaljer om dennes beteende. Ett annat exempel är spridning av uppgifter om meningsmotståndare för att kunna angripa dem på grund av politisk uppfattning, sexuell läggning eller etniskt ursprung.
* Samla inte utan godtagbara skäl en stor mängd uppgifter om en person. En enskild person har rätt att kräva att ingen har en nästan fullständig kunskap om honom eller henne. Att utan något godtagbart ändamål samla en stor mängd uppgifter om en person måste därför ofta ses som en integritetskränkning. Som exempel kan nämnas en hyresvärd som av nyfikenhet iakttar en hyresgäst och samlar bilder och anteckningar i löpande text.
* Rätta personuppgifter som visar sig vara felaktiga eller missvisande. Det är oftast en kränkning av den registrerades personliga integritet om någon medvetet behandlar uppgifter om henne som är klart felaktiga eller missvisande.
* Förtala eller förolämpa inte någon annan. Spridning av personuppgifter som innebär förtal eller förolämpning är givetvis en kränkning av den personliga integriteten.
* Bryt inte mot sekretess eller tystnadsplikt. Spridning av personuppgifter som innebär brott mot bestämmelser om sekretess och tystnadsplikt är i de flesta fall en kränkning av den personliga integriteten."

Charlotte.R. sa...

Jo jag kan läsa innantill medborgare X.

Det är du som hävdar något här och att bara lägga in text från pul är väl inte meningsfullt.

Vad betyder: "Man får således göra en avvägning i det enskilda fallet där den registrerades intresse av en fredad, privat sfär vägs mot andra motstående intressen."

Tror du att de bara fyllt ut med lite ord för ro skull eller tror du att det betyder något?


Ett personnummer gör att väldigt mycket blir sökbart och jag skulle vilja hävda att det är ett ordentligt intrång i någons privata sfär som själv inte lagt ut några personuppgifter om sig själv.

Men då var det ju den här avvägningen, menar du att om man vill lägga ut en persons uppgifter, som skriver på ens blogg så är det väl avvägt mot personens fredade, privata sfär?

Är du hundra procent på att det är juridiskt riktigt?

Charlotte.R. sa...

Dessutom så lär väl personen som har det anonyma nicket ha skrivit saker på internet? De sakerna häftas ju obönhörlig fast vid personen i fråga?

Är det inte ett intrång i juridisk mening menar du?

Medborgare X sa...

Charlotte!

Tänk på att betydelsen av personuppgift är lång långt större än sånt som redan finns allmänt tillgängligt om oss alla i telefonkataloger, deklarationer, m.m. Syftet med PUL är ju först och främst personuppgifter av djupare karaktär som sjukjournaler, medlemskap i politiska organisation, brottsregister, etc.

Personuppgifter av allmän karaktär som redan finns publiceras i öppna källor och som vi alla redan har full tillgång till kan knappast anses som kränkande för den personliga integriteten. Då hade ju inte tjänster som Eniro eller Ratsit ens fått existera!

IP-nummer är som du skriver inte direkt kopplad till en unik person, utan till datoruppkopplingen som används för att skriva en kommentar, ett inlägg eller på annat sätt kommunicera via nätet. Kopplingen mellan IP-numret finns då till den anonyma signaturen som används och/eller den e-mail adress som används. Att publicera vilket IP-nummer som hör till vilken kommentar, anonym signatur och/eller e-mail adress kan därför inte vara något problem, vilket väl t.ex. Blogge Bloggelitos blogg visar på.

Medborgare X sa...

Charlotte!

Att saker man skrivit under anonym signatur plötsligt kan kopplas samman med ens person kan väl bara vara ett problem om man inte står för vad man skrivit?

Något juridiskt problem ser jag inte, vad tänker du då på?

Charlotte.R. sa...

Nej, Du ser inga juridiska problem.Det är inte samma sak som att det inte förekommer juridiska problem.
Att brottslingen inte åker dit är inte samma sak som att det inte förekommer något brott.


Tack för pratstunden!

Charlotte.R. sa...

Medborgare X, jag måste ändå ge dig den här länken, där du kan läsa om det juridiska som du frågade efter. Eftersom du undrade över det så får du svaren här;

http://www.datainspektionen.se/fragor-och-svar/personuppgiftslagen/vad-galler-nar-personuppgifter-behandlas-pa-webbplatser1/

Charlotte.R. sa...

"En behandling av personuppgifter på en webbplats på Internet måste då uppfylla de grundläggande kraven i 9 § personuppgiftslagen, vilket innebär att det måste finnas ett bestämt och berättigat ändamål med behandlingen."Det här är bara en sak som oftast inte uppfylls, att man vill lägga ut någons personnummer är INTE ett berättigat skäl.

Dessutom har människor rätt till en fredad, privat zon, du har inte kommenterat det heller.

Det här är ett juridiskt problem, det är det vi har diskuterat hela dagen, men du ser det inte?

Mycket märkligt medborgare X. Hur har du kunnat missa det, jag tycker det är det vi har talat om hela tiden jag.


Tack igen! ;-)

Medborgare X sa...

Charlotte!

Det du refererar till gäller strukturerat material! Vanlig löptext på t.ex. en blogg eller en privat hemsida räknas som ostrukturerat material. Då behöver inte alla paragrafer i PUL efterlevas, vilket framgår av din länk till Datainspektionen.

Medborgare X sa...

Charlotte!

Som jag sa tidigare, man måste skilja på strukturerat material och ostrukturerat material! För ostrukturerat material gäller att en sådan publicering av personuppgifter är tillåten utan andra restriktioner än att behandlingen inte får kränka den registrerade.

Vilket är ungefär som de vanliga civilrättsliga lagar som gäller i vanliga livet.

Bitten sa...

MX..

Gör du inget annat än agnar och agnar?? :-) Den ena metmasken efter den andra.. den ene lite desperat svettig och den andra lite aggresiv minsann.. men det är ju så himla svårt för en metmask att hugga så det känns!
:-)

Charlotte.R. sa...

OSTRUKTURERAD behandling av personuppgifter

Det är i princip alltid tillåtet att publicera personuppgifter i löpande text på en webbsida så länge man inte kränker den som uppgifterna avser. För att avgöra om en behandling av personuppgifter är kränkande måste man göra en SAMLAD bedömning av hur känsliga uppgifterna är, i vilket sammanhang de förekommer, för vilket syfte de behandlas, vilken spridning de har fått eller riskerar att få samt vad behandlingen kan leda till. Man får således göra en avvägning i det enskilda fallet där den registrerades intresse av en FREDAD; PRIVAT SFÄR VÄGS mot intresset av att publicera uppgifterna.
Det ska göras en bedömning hur känsliga uppgifterna är, och det avgörs inte av den som inte ens kan se att det är juridik inblandad i de här frågorna.


Men din upplysning om att du inte kan se några juridiska problem i det vi diskuterar säger ju en hel del.

Bitten sa...

MX...

Det är bara att inse.. det GÅR inte in, hur många gånger du än säger samma sak!!

Medborgare X sa...

Charlotte!

Återigen så är det nog viktigt att se på PUL i ett större perspektiv. Personuppgifter är som sagt långt långt mycket mer än bara adress, födelsedatum, kön, personnummer och den typen av offentliga faktauppgifter. Det är allt som rör en person, precis allt som rör en person.

Det som tillhör vår privata sfär är dock sådant som inte är offentligt tillgängligt. En offentlig uppgift är heller inte känslig i sig, då hade de ju per definition inte fått behandlas i offentliga databaser och register utan vår tillåtelse (enligt PUL!).

Så uppgifter som namn, personnummer, adress, deklarerad inkomst, etc. är inte känsliga och en del av den fredade, personliga sfären.

Tristan sa...

Medborgare X

Charlotte har faktiskt gjort gällande en del delikata problem och hon sannerligen stor och ytterst väsentlig poäng, som du vill fösa åt sidan.

Det är alltså kontexten som avgör huruvida personuppgifterna blir kränkande, hotande, ofredande o.d. i ett ostrukturerad behandling av personuppgifter.

(Det framgår t.o.m. av det lättlästa materialet från Datainspektionen.)

Och det var under sådana betingelser som diskussionen uppstod med anledning av en viss "journalists" uppmuntrande till grävande av meningsmotståndares identitet.

Det är väl inte svårt att begripa att det finns vissa juridiska problem därvidlag vad gäller rätten till anonymitet.

Tristan sa...

Bitten, du som gömmer dig bakom lekmannen Medborgare X kanske kan träda fram med din bländande pedagogik - i stället för att framhålla det där hyenaliknande beteendet?! ;-)

Bitten sa...

Tristan..

Träda fram?? Jag är ju här.. och försökte förklara exakt samma saker redan för lääänge sen! Jag gömmer mig inte! Varken bakom Medborgare X eller anonyma nick!

Medborgare X sa...

Tristan!

Jag håller med dig på den punkten, personuppgifterna får inte behandla på ett sätt som kan vara kränkande för den personliga integriteten (det har jag också påpekat ett antal gånger ovan). Men vanliga offentliga personuppgifter som namn, adress, personnummer, m.m. kan knappast vara kränkande i sig. Då hade inte Eniro och Ratsit fått existera (de lyder ju dessutom under de mer strikta paragraferna av PUL eftersom de består av strukturerat material).

Att enbart hänvisa till den typen av offentligt tillgängliga personuppgifter på ett neutralt och objektivt sätt i löptext kan därför knappast anses som kränkande.

Däremot kan man säkert vara ute i osäkrare tassemarker om man samtidigt skriver sådant som kan uppfattas som kränkande, hotande eller ofredande i samma löptext.

Men att det skulle finnas någon rätt att vara anonym på nätet kan jag inte finna stöd för i PUL. Man har rätt att vara anonym under särskilda förhållanden och den som omtalas måste ge sitt medgivande att dennes personuppgifter behandlas, men det gäller vid strukturerat material (som företags och myndigheters databaser och register).

I vanlig löptext mellan privatpersoner så handlar det i princip om att bete sig som vi också förväntas göra i vårt vanliga liv, att inte förtala eller kränka varandra.

Tristan sa...

Bitten, det var pedagogiken i sakfrågan som var det centrala. Inte din identitet. Identitet spelar ingen som helst roll i sakfrågor (med vissa undantag, är bäst att säga då sakfrågan rör en personfråga ;-)).

Tristan sa...

Medborgare X, du skriver klart och tydligt i och för sig, vilket i sin tur i och för sig förtjänar att framhållas.

Jag har ingen invändning mot det som du framhåller som varande neutralt och objektivt.

Men sätt in neutrala och objektiva personuppgifter i en hotfull kontext, som alltså omgärdar den ostrukturerade texten, så torde situationen bli helt annorlunda.

Det som jag emellertid märker hos dig är att du gärna vill avsluta debatten med det i sammanhanget, som jag kan tycka, lite försåtliga harmlösa i att offentliggöra personuppgifter, när detta sammanhang i själva verket har sin grundval i just vad vissa upplever kränkande uthängningar - en "journalist" som stödjer uthängningar av meningsmotståndare i en mycket hätsk debatt som faktiskt inte bara handlar om ideal som sanning och rättvisa utan också om makt och pengar. Och häri finns en mängd potentiella otrevligheter - en kontext där det för vissa skulle kännas mycket tryggare att få vara anonym.

(Och det är på denna not, som jag gärna ser just denna debatt avlutas på - väl medveten om att det är bortom all kontroll. Jag kan förstå att de som har en viss dagordning för att uppnå bestämda mål gärna framhåller det harmlösa med att hänga ut meningsmotståndare.)

Tristan sa...

Minns att "uthängning" är en hämndaktion, med syftet att meningsmotståndaren ska känna obehag mot bakgrund av rädsla för repressalier och trakasserier, och därför kväva sin demokratiska röst.

Medborgare X sa...

Tristan!

Jag håller med dig om att kontexten är viktig. Om jag på min blogg pekar ut någon med namn, adress och personnummer och samtidigt hotar personen eller förtalar personen i fråga så är det inte otroligt att jag bryter mot PUL. Men det är ju inte i publiceringen av personuppgifterna i sig som brottet består av, utan i hotet och förtalet! Precis som det hade varit om jag stod på torget och skrek ut samma sak!

Jag kan dock inte se att det skulle vara någon form av hot eller förtal att på min blogg berätta vem det är som döljer sig bakom en anonym signatur. Det är bara ett avslöjande. Om den personen har skrivit en massa dumma kommentarer på min blogg eller har skrivit mängder av inlägg av förtalskaraktär på sin egen blogg och som en följd av det eventuellt skulle känna sig "hotat" av att det avslöjades vem hon/han var, så är det ju inte den som avslöjar som eventuellt har kränkt dennes personliga integritet. Det har han/hon själv gjort genom sitt eget agerande.

Jag skulle nog anse att det är ett betydligt större fall av förtal att anonymt på sin blogg peka ut andra personer som pedofiler eller pedofilförespråkare, än det är att avslöja vem som skrivit detta!

Charlotte.R. sa...

Nej jag tror att de som vill lägga ut andras personnummer och andra personuppgifter gör det för att vara snälla.

De är bara ren och skär godhet alltihop. :-)

Charlotte.R. sa...

Medborgare X, du har missat att kommentar:"Man får således göra en avvägning i det enskilda fallet där den registrerades intresse av en fredad, privat sfär vägs mot andra motstående intressen."
Betyder det tror du att om man bara har lust att avslöja någon person bakom ett nick så väger det tyngre än personens rätt till en fredad, privat sfär?Vad tror du om det här, betyder det kanske ingenting?
Vad tror DU att detta betyder?

Medborgare X sa...

Charlotte!

Jag har redan försökt svara på den frågan ovan, men jag kan försöka igen. Offentliga uppgifter som namn, adress, telefonummer, personnummer, deklarerad inkomst, m.m. är knappast en del av den privata sfären. Att en person existerar är snarare en del av det offentliga, inte något privat.

Ulrika sa...

Medborgare X, men om du lägger ut uppgifter på en person som valt att vara anonym innebär det att du faktiskt vet vem det är. Som sagt så är inte ett ip-nummer en garanti för att det är rätt person.
Det finns väl vad jag förstår restriktioner för att få ut dylika uppgifter om vem som kan kopplas till ett viss ip-nummer. och att sedan vara säker på att just denne har suttit vid tangenterna.

Och vad gäller förtal och dylikt så är det en rättslig fråga och ska anmälas och prövas den vägen. I Sverige utmäter vi inte själva ett passande straff för vad personen i fråga kan "förtjäna", ev "bestraffning" eller påföljd ska prövas rättsligt.

Visst kan den enskilde ha tolkningsföreträde men det är ingenting som räcker till för att den enskilde själv kan rättfärdigas att göra sammalika tillbaka.
Ulrika

Ulrika sa...

Sen är jag lite skeptisk mot Ratsit i stort. Men som jag förstår så kan man betala för att få tillgång till uppgifter som årsinkomst, betalningsanmärkningar etc. Uppgifter som ingår i en kreditupplysning. Rätta mig om jag har fel.
Men sedan har man (vad jag förstår) begärt att den person som söks på har rätt att få reda på vem som har sökt. Med andra ord ska då Ratsit skriftligen meddela ex. dig att jag har sökt uppgifter om din inkomst och ev betalningsanmärkningar.
Om jag sedan väljer att lägga ut den informationen på min blogg så sätts ju den personliga integriteten ur spel.
Ulrika

Ulrika sa...

Det senare kanske inte är klubbat och klart ännu... Har inte kollat vidare. Men poängen där är att man anonymt inte ska kunna leta efter den nivån av uppgifter utan det skall öppet meddelas till den omfrågade.
Ulrika

Medborgare X sa...

Ulrika!

Du har helt rätt i att enbart ett IP-nummer i sig garanterar att det är rätt person. Oftast behövs mer pusselbitar för att veta vem som döljer sig bakom en anonym signatur. Ibland behövs inget IP-nummer alls. Det finns många sätt att avslöja vem som döljer sig bakom signaturen.

Jag håller med dig att det i grunden är en rättslig fråga att döma om förtal och annat. Precis som det är för alla andra brott. Det hindrar t.ex. inte bloggare och krönikörer att hänga ut lätt identifierbara personer och anklaga dem för olika grova brott, trots att de aldrig blivit dömda eller blivit frikända av domstol. Att avslöja vem som döljer sig bakom en viss anonym signatur på nätet ter sig onekligen som ganska milt "förtal" jämfört med det.

Medborgare X sa...

Ulrika!

Som jag har förstått det så finns olika typer av information som man kan få/köpa på Ratsit. En del av den information som man kan hitta där finns redan allmänt tillgänglig hos myndigheter, som deklarerad inkomst m.m. Den kan alla medborgare få ta del av utan att de behöver ange varken skäl eller sitt namn.

Skicka en kommentar

Medborgarperspektiv tar inget som helst juridiskt ansvar för andras kommentarer. Var och en ansvarar själv för vad de skriver samt hur de uttrycker sig!