12 juli 2009

Fler i klammer med Socialtjänsten

Medborgare! Det är långt ifrån enbart Daddy som är i klammer med Socialtjänsten om vårdnaden och umgänget med sina barn. Ett annat omskrivet fall är Rebellrobban, som kämpar att få vårdnaden om sin son, men där Socialtjänsten har tvångomhändertagit pojken och lämnat honom till ett familjehem i Norrtälje. Detta trots att Rebellrobban aldrig varit i klammer med rättvisan eller missbrukat. Dock är han en långhårig man i 40-årsåldern som spelar gitarr och sjunger sin egen musik på klubbar och i tunnelbanan. Å se så kan vi inte ha det tycker Socialtjänsten, nej klipp dig och skaffa dig ett riktigt jobb om du ska få träffa din son! Men när Rebellrobban gjorde det så räckte inte heller detta för att få vårdnaden om sin pojke.

Anne Skåner har engagerat sig i Rebellrobbans fall och har skrivit flera artiklar om honom på Source. Hon har även skrivit en gästinlägg hos Arvid Falk där hon pekar på hur män diskrimineras av Socialtjänsten när det kommer till frågor som rör barn och vårdnad. Hon är även ytterst kritisk till hur Socialtjänsten handlägger den här typen av ärenden. Hon pekar på mängder av fel som gjorts i handläggandet av Rebellrobbans fall. Man kan inte annat än ta sig för pannan när man ser hur Socialtjänsten agerar i ärenden som Rebellrobbans och Daddys!

På Newsmill belyser även Anne Skåner hur institutionsvården av barn och ungdomar har blivit en mångmiljardindustri som omsätter cirka 11-12 miljarder kronor per år.

2 kommentarer:

Bitten sa...

Ju fler såna här fall som kommer upp till ytan desto bättre!! Och ju mer det skrivs om det desto bättre!! Förr eller senare måste väl någon som har något att säga till om reagera!!

Förr kunde ju såna som Daddy och Rebellrobban vända sig till "Den tredje statsmakten" och få hjälp att lyfta upp och belysa orättvisor.. men hur det är med det idag vet vi ju tyvärr!! Så tack och lov för Internet!! Kan vi "belysa" alla troll också så kan det bli riktigt bra!!

Medborgare X sa...

Bitten!

Precis, förr levde vi nog alla i illusionen att "den tredje statsmakten" skulle granska stat och myndigheter och objektivt belysa orättvisor i samhället. Men numera vet vi tyvärr allt för väl att maktnätverken är väl integrerade mellan politiker, media och andra makthavare. Det enda som kommer ut är politiskt korrekta "sanningar".

Skicka en kommentar

Medborgarperspektiv tar inget som helst juridiskt ansvar för andras kommentarer. Var och en ansvarar själv för vad de skriver samt hur de uttrycker sig!