27 juli 2009

Omskärelse i religionsfrihetens namn

Medborgare! Riksdagen har nyligen tagit beslut om att tillåta omskärelse av pojkar på icke medicinska grunder. Den nya lagen innebär att ingreppet får utföras av personer med särskilt tillstånd från Socialstyrelsen. En förutsättning är dock att pojken är under två månader samt att en läkare eller sjuksköterska ansvarar för smärtlindring. För pojkar äldre än två månader får endast läkare utföra ingreppet. Denna lag baseras på uppfattningen att den här typen av omskärelse är förenlig med barnkonventionen. Dessutom är uppfattningen att ett förbud mot omskärelse av små pojkar skulle kunna tolkas som en otillåten begränsning av religionsfriheten. Landstingen uppmanas nu att från och med den 1 oktober erbjuda omskärelse av pojkar.

Två av tre barnkirurger vägrar dock att utföra omskärelse av unga pojkar därför att det ses som ett stympande ingrepp utan medicinsk grund. Gunnar Göthberg, ordförande för Svensk barnkirurgisk förening och överläkare på Drottning Silvias barnsjukhus i Göteborg, beskriver omskärelse som ett övergrepp eftersom ingreppet görs utan den lilla pojkens medgivande. Om ingreppet görs av andra än läkare kan det dessutom vara misshandel, speciellt om det görs utan professionell lokalbedövning. Han pekar också på att eftersom det ofta är pojkens egna föräldrar som håller ned det sprattlande barnet under ingreppet så anmäls inte misshandeln.

Expressens ledarsida har uppenbart svårt att ställa in den liberala kompassen, när man jämför omskärelse av små pojkar med att ta hål i öronen och anser att religiösa traditioner väger tyngre än små pojkars frihet att själva få välja om de vill ha sin förhud kvar eller inte.

Som så många andra bloggare har tydliggjort så är inte omskärelse på pojkar någonting helt harmlöst. Det är både smärtsamt för pojken och det kan ha flera negativa konsekvenser i framtiden. Men framförallt är det att sätta sig över en annan individs möjlighet att själv välja!

Argumentet om religionsfrihet faller platt i marken när det gäller omskärelse av barn. Att göra ett kirurgiskt ingrepp på ett litet barn i religionens namn är nämligen att påtvinga denna lilla människa en religion. Då finns ingen som helst religionsfrihet för barnet. Det blir istället en fråga om religionstvång! Och religionstvång är inte det minsta liberalt!

1 kommentar:

Medborgare X sa...

Här kommer ett tips om ett mycket bra och illustrativt inlägg i debatten:

http://tantrikblog.wordpress.com/2009/07/26/stoppa-de-sexuella-overgreppen-mot-sma-pojkar/

Skicka en kommentar

Medborgarperspektiv tar inget som helst juridiskt ansvar för andras kommentarer. Var och en ansvarar själv för vad de skriver samt hur de uttrycker sig!