30 juli 2009

Lika inför lagen?

Medborgare! Som Medborgarperspektiv rapporterat om tidigare så har förundersökningen mot Daddy blivit nedlagd. Nu kan vi läsa hos Daddy att myndigheterna förvägrar honom att ta del av vad som verkligen sades i den andra intervjun som polisen Maria Brage höll med hans dotter (utan att varken Daddy själv eller hans juridiska ombud blev informerade om att det skulle hållas och än mindre att det juridiska ombudet fick någon möjlighet att medverka). Åklagarmyndigheten, med åklagaren Per-Åke Kvarnström i spetsen, har nu sekretessbelagt hela förundersökningen och kan på så sätt undanhålla den misstänkte alla möjligheter att ta del av förundersökningsmaterialet! Ett material där han själv pekas ut och anklagas på ett antal punkter!

Tyvärr är det allt för vanligt att vanliga medborgare behandlas som kreatur av samhället och dess myndigheter, speciellt när det finns politiska agendor och personlig presitige som ligger bakom myndigheternas agerande. Och det finns det verkligen i Sverige när det gäller frågor som handlar om kön. Här har radiakalfeminismen och dess tes om könsmaktsordningen fått ett oerhört stort genomslag i statens lagstiftning och myndigheternas agerande. Stat och kommun finansierar dessutom radikalfeministiska organisationer som ROKS och låter sedan dessa påverka forskning och lagstiftning i frågor som gäller t.ex. barn, föräldraskap samt våld i nära relationer. Radikalfeminismen går som en röd tråd genom samhällets syn på kvinnor och män samt dess agerande gentemot dessa.

Fler och fler börjar dock uppmärksamma vilka negativa konsekvenser detta har för samhället, även om deras röster ännu är svaga och främst kommer till tals i privata bloggar. Förhoppningsvis kommer även fler att göra som Daddy, att offentligt berätta och redovisa hur de blir bemötta av samhället i frågor som starkt infekterats av radikalfeminism.

När man, som Daddy, blir utsatt för anklagelser om hemska brott så har man som människa inte mycket att sätta emot samhällets kvarnar. Brott som lyder under allmänt åtal hanteras av en offentlig åklagare. Den som anklagar (målsägande) behöver själv inte stå några som helst kostnader eller själv driva fallet. Allt detta sköter åklagaren på allmänhetens bekostnad. Åklagaren är dessutom ansvarig för och leder förundersökningen. Till sin hjälp att finna bevis eller indicier som styrker målsägandes version har åklagaren hela poliskåren. Skulle det under vägen uppkomma ting som tyder på motsatsen kan åklagaren välja att lägga dessa i den s.k. slasken eller t.o.m. sekretessbelägga detta material. Då kommer detta material inte att presenteras i förundersökningen och varken den tilltalade, dennes försvarare eller rätten får någon del av det material som talar för den tilltalade!

Som misstänkt för brott har man rätt att försvarare som biträder en under förundersökningen och inför domstolen. Det finns dock ingen generell rätt att få sina kostnader täckta av staten, utan ofta får man själv stå för sina advokatkostnader. Många hemförsäkringar täcker dock viss rättshjälp. I många fall blir den misstänkte dessutom häktad under förundersökningen och väldigt ofta även med fulla restriktioner, vilket innebär att den misstänkte inte får ha några som helst kontakter med omvärden annat än med sin försvarare.

Många som sett amerikanska TV-serier tror att försvararen själv kan förhöra personer, kalla på egna vittnen och leta egna bevis som talar för den tilltalade, men det är inte alls så det fungerar i svensk lagstiftning. Den tilltalade och dennes försvarare är helt och hållet hänvisade till åklagarens förundersökning och det material som denne väljer att presentera i den. Det enda de kan göra är att argumentera mot åklagarens slutsatser samt vid domstolen själva ställa frågor till de vittnen som åklagaren väljer att kalla. Allt det material som åklagaren slänger i slasken eller väljer att sekretessbelägga och som därmed inte presenteras för den tilltalade, dennes försvarare och för domstolen kommer aldrig att belysas. Den tilltalade är helt i händerna på åklagarens myndighetsutövande.

Man kan verkligen fundera över hur lika inför lagen vi är? Den som anklagar någon för ett hemskt brott får samhällets fulla stöd och den som blir anklagad är helt utlämnad till myndigheternas välvilja.

6 kommentarer:

M sa...

Läskigt!

Örjan sa...

Ang ev försvarsvittnen.
Visste jag inte om
Tack för ingormationen

Leroy sa...

Ja det är konstigt när myndigheter väljer att dölja sig bakom sekretess då dom ifrågasätts med öppenhet då svara dom med slutenhet och sekretess men jag är övertygad om att detta inte håller så mycket längre. Nu när bloggandet finns.

Den röta som verkar finnas inbyggd i systemen skall ut.

Jag känner så många barn som inte får träffa sina fäder baserat på poåståenden utav olika slag.

Papporna försöker gång efter gång. Skickar presenter medans den som tagit får fortsätta och papporna gråter.

En dag så vet man att pendeln slår tillbaka, det har John bekräftat i de samtal vi haft på föräldraforum.

Frågan är vem alla trasiga barn skall ställa till svars när inte en förälder längre orkar.

Det är lätt att sitta på ett kontor och tycka eller tro att man handlar lätt men visar det sig att man inte grundligt utrett saker så kommer det tillbaka eftersom allt fler drabbas.

Leroy

Leroy sa...

Ser att Ingrid C ifrågasätts å det kommenteras villt efter hennes komentarer på en POLITIKERS blogg:

http://www.s-info.se/page/blogg.asp?id=1651&blogg=34414


Jag kan dock rekomendera att man läser en parti kollegas blogg:

http://www.s-info.se/page/forum_show_thread.asp?id=1465&thread=4250&message=41768&depth=0

Stefan A Johansson.

Det handlar om att välja in eller välja bort...

Bättre att räösta på dom som tycker man skall få ge än dom som tycker man skall få påstå och ta inna granskning om vilja, lämplighet eller förmåga blivit granskad.

Myndigheter och politiker som inte väljer att skydda ALLA barn från början är ute på fel spår om dom inte ser fördelarna med att se över lagstiftning och sammarbeta.

Leroy

Leroy sa...

Inte bara myndigheter o politiker utan sk. överlevare borde se fördelar med att utredningar görs snabbare och att lagstifning ses över.


Gillar inte det käbbel som egentligen handlar om "Barnens oinskränkta rätt och integritet" Varför skall man bråka om barn?

De är ju framtiden.

Man kommer själv att stå till svars... Dagen då frågorno förhoppningsvis får komma.

Leroy

Anonym sa...

Väldigt bra inlägg, MX!

Skicka en kommentar

Medborgarperspektiv tar inget som helst juridiskt ansvar för andras kommentarer. Var och en ansvarar själv för vad de skriver samt hur de uttrycker sig!