26 juli 2009

Vikten av uthängningar på nätet

Medborgare! Det finns verksamheter i samhället som är nästan omöjliga att få någon som helst insikt i. Trots att de verkar inom områden som berör tusentals av vanliga medborgares liv på ett oerhört väsentligt sätt finns i princip ingen insikt i hur de fungerar, hur de verkar och hur de tar sina beslut. Socialtjänsten är en sådan verksamhet. De verkar ofta under sekretess och de undviker i största mån att dokumentera en stor del av bakgrundsmaterialet till de beslut de tar. Åklagarmyndigheten och Polisen är ytterligare exempel på verksamheter som i många fall är ytterst svår att granska.

En som drabbats av båda dessa myndigheter är Daddy. Under flera års tid har han varit i kontakt med Socialtjänsten angående vårdnaden av sin dotter. Sedan hans före detta en dag för flera år sedan plötsligt valde att ta deras dotter och flytta hem till sin mor har Daddy fått kämpa mot mamman, mormor och Socialtjänsten för att få till någon som helst umgänge. Ett umgänge som hans före detta har gjort allt för att försvåra.

För ett par månader sedan blev han plötsligt anklagad för att vara pedofil och begå sexuella övergrepp på sin dotter. Sedan dess har han inte träffat sin lilla flicka och han har kämpat mot Socialtjänst, Åklagare och Polis för att bevisa sin oskuld. När han då gick ut offentligt och berättade vem han är och vad han blivit anklagat för var det flera som uttryckte sin avsky över både honom och att han ”hängt ut” sin dotter genom att publicera bilder av henne och flera officiella dokument som förklarar bakgrunden av händelserna. Värst var kanske en insändare i Aftonbladet av en person som kallar sig Moa Karlsson.

Förutom ett antal dokument har Daddy under tiden även publicerat bandade intervjuer med åklagaren Per-Åke Kvarnström samt vise åklagare Sune Johansson. Samtal med polisen Maria Brage som förhört hans dotter, samtal med personal från Socialtjänsten och andra ljudfiler. Flera av dessa har på ett flagrant sätt visat vilka förutfattade meningar som dessa myndighetspersoner haft om Daddy från början. Polisen Maria Brage kallar till exempel Daddy för ”förövare” innan förundersökningen överhuvudtaget är färdig och långt innan någon dom överhuvudtaget finns!

Nu har till slut åklagaren kommit fram till att det inte finns något som helst fog för de beskyllningar om sexuellt utnyttjande av dottern som mamman gjort. Förundersökningen är nedlagd. Om detta beror på den publicitet som Daddy själv skapat kring fallet genom att göra material tillgängligt för allmänheten på sin blogg är naturligtvis svårt att uttala sig om, men fallet visa på vikten av att få publicera och ”hänga ut” personer som har stor makt över enskilda människors liv.

I framtiden kommer förhoppningsvis fler fall av den här typen fram i öppen dager och tjänstemäns agerande blir tillgängligt för allmänheten. Ju mer allmänheten får ta del av hur olika tjänstemän agerar och att detta granskas på bloggar desto bättre. I brist på ett tydligt tjänstemannaansvar kan förhoppningsvis ett offentligt uthängande på nätet av dessa tjänstemän vara ett steg på vägen mot ett bättre och objektivare agerande från deras sida!

MER INTRESSANT OM: , , , ,

12 kommentarer:

Bitten sa...

Helt rätt.. och i ett fall som Joakims, vilket det ju finns många av.. om den part som blir anklagad och "nersmutsad" går ut offentligt, som Joakim gjort, och öppet och ärligt visar upp hela sig, så blir det dessutom svårare och svårare för dom som står för smutskastningen, att fortsätta med det, eftersom fler och fler även i DERAS omgivning får upp ögonen och kanske blir mindre benägna att tro på dumheterna!!

Skitsnack och smutskastning funkar helt enkelt inte lika bra om man inte håller sig dold! Det är svårt att få andra att tro på skitsnack om någon som är så öppen att alla kan se att det faktiskt inte kan stämma!

Bitten sa...

..och naturligtvis borde det finnas ett granskande organ som övervakade allt som händer på socialkontoren, för att bara kunna gömma sig bakom "sekretess" så fort dom inte vill bli avslöjade, kan ju inte vara rimligt!!

Leroy sa...

Helt rätt MX. Det skall så klart handla om objektivitet.

Inte om påståenden.

De skall så klart ske förändringar så att sånt här inte behöver hända igen.

Oavsett vilken kommun det handlar om eller vilken länstyrelse eller tingsrätt som blivit indragen. De borde kunna sätta ner foten långt tidigare utifrån detta med vilja, lämplighet och förmåga och utreda sånt här effektivare.

Direktiven borde snarast förändras från soch styrelesen och kommunförbundet.

Sånt här skall inte böhöva hända 2009.

De borde insett att de kommer att granskas förr eller senare och de borde tänkt efter före sitt agerande.

Nu skall de se till så att umgänge ögonaböj kommer igång och de skall arbeta 24 timar om dygnet för att få igång det.

Efter allt de gjort och inte gjort.

LEroy

Leroy

Medborgare X sa...

Bitten!

Precis, skitsnack och smutskastning fungerar inte längre så bra om den som blir utsatt går ut offentligt och berättar vad denne blir utsatt för. I de lägena är det bara bra att "hänga ut" skitsnackare!

Ta ut trollen i solen, då brukar de blekna bort!!!

Tristan sa...

Allmänhetens insyn i myndigheternas verksamhet minskar risken för korruption. Det är en del av syftet med offentlighetsprincipen kan förmodas.

Men att begränsade "medborgargarden" sammanhållna av tveksamma intressen ska kunna hänga ut bestämda tjänstemän i specifika ärenden är ytterst tveksamt.

Nej, om allmänheten genom användning den grundlagsstadgade insynsrätten (!) får kännedom om missförhållanden bör den anmäla detta till inte bara myndigheten själv utan också kanske till, polis, åklagare eller JO och JK.

Man kan gå till media också förstås, men då bör man inte stoltsera med de involverades personuppgifter med hänsyn till den personliga integriteten.

Medborgare X sa...

Tristan!

Vad är det för "medborgargarden" med tveksamma intressen du talar om?

Offentlighetsprincipen gäller alla medborgare, inte bara journalister. Som du säkert är fullt medveten om så väljer journalister och media själv vad de vill granska och rapportera om. Få medborgare har någon som helst möjlighet att få hjälp av den tredje statsmakten att granska och rapportera om oegentligheter de blivit utsatta för. Numera ger dock bloggar och privata hemsidor många fler en möjlighet att berätta sin historia och vad de varit med om. Det är väldigt positivt. Då slipper medborgarna vara utlämnade till medias eller andra myndigheters goda vilja.

Tristan sa...

Medborgare X

Missförstå mig inte med flit i vart fall. Jag är för bloggosfären och medborgarjournalistiken därinom rent principiellt.

Jag tycker att allmänheten ska utnyttja offentlighetsprincipen och den insynsrätt som följer därav.

Men, jag tycker inte några "nätaktivistiska medborgargarden" ska missbruka sina demokratiska rättigheter genom att begå orättfärdiga "karaktärs-/bloggmord" (kom ihåg vart du läste begreppet först!).

Medborgare X sa...

Tristan!

För att få en konkretare förståelse för vad du menar med "karaktärs-/bloggmord" skulle du då kunna ge några exempel på sådant som du anser är det och sådant som inte är det?

Tristan sa...

Medborgare X

Jag tror mig veta att du är en tillräckligt vaken medborgare, som själv redan har sett avarterna.

För att undvika onödiga "bloggkrig", så vill jag inte peka ut någon särskild.

Det är lugnast att hålla saker och ting på en mer abstrakt eller teoretisk och normativ nivå.

Leroy sa...

Ja Tristan och jag hoppas du hänger med på resan och har koll på vad som skrivs hos Ingrid C och andra bloggar.

Ser hur skutan kan gå, du som observerat en och annan va´lvaka vad jag kan förstå.

Leroy

Tristan sa...

Leroy

Jag tänker inte ge mig in i era vårdnadsfrågor. Men jag kan ändå säga att det kan uppstå något positivt ur dessa polarisering av "stödja-pappan"-grupper och "stödja-mamman"-grupper.

Helheten av dessa polariseringar skapar något slags abstrakt jämviktsläge.

Men kan även se på det som en dialektisk process, där "mamma-stödet" utgör tes, "pappa-stödet" anti-tesen och där en harmonisering av dessa utmynnar i syntesen - en balanserad helhet.

Leroy sa...

Härligt Tristan.
Jag tror nog du har sett sillnad i retoriken och perspektiven på de olika S-bloggarna som jag tog upp hos IC.

Just sådana utalanden om att jag skall hålla mig undan gör mig fundersam.

Leroy

Skicka en kommentar

Medborgarperspektiv tar inget som helst juridiskt ansvar för andras kommentarer. Var och en ansvarar själv för vad de skriver samt hur de uttrycker sig!