16 februari 2009

Locket på för Liza!

Medborgare! Monica Antonsson har nu på sin blogg bemött Liza Marklund och Piratförlagets välregisserade maktdemonstration i Aftonbladet inte bara en gång, utan två. Antonsson bemöter på punkt för punkt alla de av Mia Eriksson och Aftonbladet framförda "bevisen". På alla punkter framgår det att de "bevis" som presenteras för Aftonbladets läsare inte är varesig objektiva eller övertygande. Endast i frågan om Mia Eriksson verkligen fått asyl är det nu fastslaget att så verkligen är fallet, dock finns fortfarande stora frågetecken kvar vilka handlingar och dokument som Mia Eriksson har presenterat för den amerikanska immigrationsmyndigheten för att styrka sin sak. Det hänvisas i det redovisade beslutsprotokollet bland annat till ett "letter from the Swedish Supreme Court", precis som Inger Segelström i sin desperation skrek ut i falsett inför TV-publiken i SVT's Debatt. Vad är detta för brev? Det har vi ännu inte sett. Finns det verkligen eller är det bara en passande felöversättning av "Kammarrätten"? Frågetecken finns även om Mia Eriksson verkligen har uppgett för de amerikanska myndigheterna att hon levt fyra år i Chile innan hon kom till USA, eller om hon har redovisat att hon faktiskt har varit på besök hemma i Oxelösund vid ett flertal tillfällen tiden innan hon beviljades asyl. Frågetecknen är fortfarande väldigt väldigt många!

Monica Antonsson har inte getts någon som helst möjlighet att få replik från varken Aftonbladet eller några andra gammelmedia. Till och med TT Spektra verkar ha gjort absolut minsta möjlig försök att komma i kontakt med Monica Antonsson efter deras intervju med Liza Marklund, som gick ut till en stor del av småstadspressen. Södermanlands Nyheter är den enda tidning som låtit någon annan än Mia Eriksson och Liza Marklund komma till tals. De har intervjut Osama Awad och hans fru. Det är naturligtvis inte samma typ av propagandareportage som Aftonbladet gjort åt Mia Eriksson, utan ett vanlig enkel hemmahosreportage.

Efter att Aftonbladet okritiskt har givit Mia Eriksson mängder med helsidesuppslag och löpsedlar under tre dagar tid, övergår nu operation Rädda Liza Marklund i fasen total knäpptystnad. Tanken från regissören och PR-agenten Niclas Lövkvist sida är att Aftonbladets budskap till svenska folket ska sjunka in och att allmänheten nu ska få bilden av att den historia som presenteras i Gömda faktiskt är sann, så sann som en journalist och författare överhuvudtaget kan skriva den. Intentionen är att ingen skugga ska falla på Liza Marklund. Och om det trots allt skulle uppdagas att det finns någon detalj som inte stämmer, så ska den skuggan falla på Mia Eriksson och enbart Mia Eriksson.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Medborgarperspektiv tar inget som helst juridiskt ansvar för andras kommentarer. Var och en ansvarar själv för vad de skriver samt hur de uttrycker sig!