23 juni 2010

Kön före kompetens?

Medborgare! Vad är det som avgör vilket parti du lägger din röst på? Är det partiets politik eller dess partiledare? Vad ska avgöra vilken person som leder ett parti? Personens kön eller dennes kompetens? I en debattartikel i dagens DN beklagar sin Ingela Andersson över att Sverige ännu inte haft någon kvinnlig statsminister. Det anser hon vara ett tecken på att Sverige "ett u-land i genusfrågor" och uppmanar därför svenska folket att rösta fram en kvinnlig statsminister i höstens val. Alltså en uppmaning att rösta på Mona Sahlin, som är de rödgrönas första kandidat till statsministerposten.

Men är verkligen könet på statsministern viktigare än dennes kompetens? Så viktigt att en person som inte förstår hur välfärden fungerar och som inte ens har förtroende hos de egna ska röstas fram före kompetenta alternativ? Är det så viktigt med kvinnor i politiken?

Uppenbarligen är så fallet för ett antal patetiska feminister, i varje fall bland kvinnorna på vänsterkanten. Andra kvinnliga väljare, som Eva Cooper, är inte lika övertygad. Hon skriver istället att:
"Som kvinnlig väljare- som absolut ser fram emot en kvinnlig statsminister- ställer jag garanterat högre krav på en politiker än att den personen ska vara av ett visst kön. Det jag värdesätter finns i politiken, och den politiken för inte Mona Sahlin oavsett om det handlar om ekonomi, jämställdhet, arbetsmarknad och så vidare. Det spelar ingen roll om vi för första gången kan få en kvinnlig statsminister, och dessutom en som kallar sig för feminist, när hennes lösningar är helt fel."
Kvinnor som kollektiv har, sedan den allmänna kvinnliga rösträtten infördes 1919, haft alla möjligheter att rösta fram en kvinnlig statsminister. Eftersom det dessutom finns fler röstberättigade kvinnor än män har alltid kollektivet kvinnor större inflytande över valresultatet än kollektivet män.

Uppenbarligen är därmed de flesta kvinnor förnuftiga nog att inse att kompetens faktiskt kommer före kön när det gäller vem som ska bli statsminister. Förhoppningsvis gäller det även i år - för vem vill egentligen ha en så ohederlig och oansvarsfull person som Mona Sahlin som statsminister?

11 kommentarer:

Anonym sa...

"Uppenbarligen är så fallet för ett antal patetiska feminister, i varje fall bland kvinnorna på vänsterkanten."

Än en gång försöker du göra "diskreta" (ofta direkta) kopplingar mellan feminismen och vänstern.
Du fick några frågor angående detta i din förr förra tråd, men som väntat ville du inte svara.
Inser du inte att du beter dig på samma sätt som Monica och andra principlösa bloggäggare vilka vägrar bemöta argument som vederlägger deras fula generaliseringar.

Låt mig fråga igen:
Tycker du det vore hederligt av mig att plocka röster åt vänstern genom att gång på gång koppla t.ex. den av så många avskyvärda Beatrice Ask ihop med moderaternas politiska ideologi? Det är inte att ha en liten makt att sitta där som JUSTITIEminister.

Eller: centerpartiets egen ledare, då hon som mest trängd, började gapa om att all kritik mot henne berodde på att hon var kvinna.
Frågan om kön före kompetens gäller väl i lika hög grad en partiledare (och inte bara en riksdagsledare)?

Alla sådana anspelningar som du brukligt gör är uttryck för desperation och oro över att ni inte kommer att vinna valet den här gången.

Kan du som moderat tänka dig ett samarbete med vänstern för att en gång för alla utrota denna falska företeelse som kallar sig för "feminism" för att återuppbygga demokrati?

Feminismen måste kastas ut ur massmedian.
Det är det första viktiga steget.
Börja med massmedian alltså, utan att själv uppföra dig lika manipulativt.
/JHR

Medborgare X sa...

JHR!

Alla vänsteranhängare är inte feminister och visst finns det även de som kallar sig feminister bland de borgerliga. När det gäller radikalfeminismen finns dock tydliga likheter med de kollektivistiska vänsterideologierna. De flesta radikalfeminister finns också bland vänsteranhängarna och det är bland partierna till vänster som "könsmaktsordningen" och den radikalfeministiska samhällssynen har anammats tydligast.

Men visst har du rätt i att justitieminister Beatrice Ask också är anhängare av radikalfeminismen. Förhoppningsvis blir hon ersatt av Maria Abrahamsson!

Anonym sa...

1. MedborgareX: "När det gäller radikalfeminismen finns dock tydliga likheter med de kollektivistiska vänsterideologierna."

- Radikalfeminismen om den fick som den ville skulle förslava, om inte rent av förinta halva världsbefolkningen. Dess största dröm är säkert en biologisk revolution som onödiggör män.
Vilken slående likhet då med "kollektivismen" hos vänstern!

2. "De flesta radikalfeminister finns också bland vänsteranhängarna"

- Jasså? De flesta radikalfeminister finns i massmedian som till övervägande del är borgerlig.

3. "det är bland partierna till vänster som "könsmaktsordningen" och den radikalfeministiska samhällssynen har anammats tydligast."

- Du tror på allvar att Schymann är vänster? Hon har en massa gånger uttryckt samarbetsvilja med borgerliga kvinnor eftersom feminismen för henne är viktigare än allt annat. Tror du hon skulle ha varit särskilt övertygande om hon från början hade valt en satanistisk eller fascistisk plattform? Det är bara en slump att hon valde vänstern, vilken hon ju också har förstört för. Hur blind får man vara? Att manipulera är ju ett av de återkommande dragen i mänsklighetens historia. Du är själv ett utmärkt exempel på det. Man använder alla de skiftande emotiva klanger som finns hos orden för att lura till sig massan av godtroget folk.
(Stalin och Hitler var två ytterligheter. Det vore lika idiotiskt att likställa socialdemokrater med Stalin som moderater med Hitler.)

4. "Men visst har du rätt i att justitieminister Beatrice Ask också är anhängare av radikalfeminismen."

- Så hon är i själva verket vänsteranhängare, dvs. en kollektivist (fast i hemlighet)?

Nej, du! Du är full av skrattretande motsägelser.
JHR

Medborgare X sa...

JHR!

1. Feminismen, precis som socialismen och kommunismen, är kollektivistiska ideologier. Speciellt tydligt är det för radikalfeminismen. Radikalfeminismen ställer kollektivet "kvinnor" mot kollektivet "män", på samma sätt ställer socialismen och kommunismen kollektivet "arbetstagare" mot kollektivet "arbetsgivare" (eller "proletärer" mot "kapitalägarna"). De bygga alla på ett svartvitt god/ond-tänkande.

2. Det är riktigt att de flesta större svenska tidningar har en borgerlig partifärg, men den gäller enbart ledarsidan. Övriga sidor skrivs av journalisterna och den stora delen journalister har av tradition vänstersympatier och under senare år tydliga feministsympatier, vilket tydligt framgår av de artiklar som publiceras.

3. Gudrun Schyman är bara en enda av alla radikalfeminister. Hon har synts mycket, men det är knappast hon som fått mest uträttat. Det har istället personer som Margareta Winberg och andra radikalfeministiska damer inom Socialdemokraterna. En del av dessa bakgrundspersoner syntes t.ex. i dokumentären Könskriget.

4. Man behöver som sagt inte vara vänsteranhängare för att vara radialfeminist, de förekommer (men i mindre utsträckning) även bland på den borgerliga sidan. Beatrice Ask är ett sådant exempel. Birgitta Olsson är ett annat.

Anonym sa...

Socialism handlar om jämlik fördelning av de grundläggande mänskliga, ekonomiska och sociala resurserna så att en majoritet inte ska behöva leva i ekonomisk och social misär medan en MINORITET lever som kungar och drottningar. Det handlar inte om god/ond tänkande här, lika lite som någon på allvar tycker att Sveriges kung eller prinsessan Viktoria skulle vara onda (påminner här om en av dina djupa motsägelser). Socialismens egentliga mening går ut på förbättring av livsvillkoren i demokratiska former. Det har t.ex. funnits kristna socialister i århundraden. Du klumpar ihop en jävla massa grupper och menar att alla är socialister/kommunister samtidigt som du just till skens reagerar mot sådana ihopklumpanden.

Liza Marklund må kalla sig för socialist om hon vill. Vad innebär det? INGENTING! Hon lever ändå i lögner och lyx (fast säkert olyckligt). Det är ändå så att ledarsidorna kan betraktas som en tillräckligt drivande kraft. Du saknar därför ett riktigt ideologiskt argument för att feminismen är vänsterideologi, varför du i stället bygger dina påståenden på spekulationer utan statistisk grund. Socialismen handlar om allas lika rättigheter varför vänsterplattformen var en naturlig miljö för Schymann och hennes liken, för att där börja bygga upp sin makt. Äkta feminism handlar om jämlikhet, jämställdhet; Schymann handlar om ett ego.

Gudrun Schyman har "uträttat" jävligt mycket. Hon kommer att betraktas som feminismens moder. Men försök förstå huvudpoängen i mitt resonemang, i stället för att komma med nya namn på feminister som exempel på vad du tror och inte tror. För varje exempel du drar, kan jag säkert ge ett motexempel. Poängen är - och acceptera den någon gång - att "feminismen" är ett hot mot demokratin. Både "högern" och "vänstern" har blivit som marinotter under en kraft som i smyg tjänar fåtal människors egoistiska intressen (inte bara pengar), till bekostnad av social trygghet (t.ex. "tillit", "omsorg" etc.)
/JHR

Anonym sa...

Vissa förtydliganden:
Det här är ingen politisk diskussion. Du försöker göra gällande att socialism och feminism är två sidor av samma mynt och jag påstår att du har fel. Jag har t.ex. inget emot att någon har pengar som hobby, FÖRUTSATT att de grundläggande behoven för varje medborgare är tillfredsställda.

Bara ordet "feminism" är språkvidrigt. Det de hävdar vara definierande hos ordet, menar jag ingår redan i min ideologi som kräver lika rättigheter, vilket självklart gäller även kvinnor. Det är den äkta delen och allt annat är bara chimär.
/JHR

Medborgare X sa...

JHR!

Socialismen/kommunismen må ha ett vacker budskap i teorin, men alla praktiska erfarenheter visar att den inte förmår leverera vad den lovar. Du talar om att "socialism handlar om jämlik fördelning av de grundläggande mänskliga, ekonomiska och sociala resurserna så att en majoritet inte ska behöva leva i ekonomisk och social misär medan en MINORITET lever som kungar och drottningar".

Men när man betraktar de socialistiska stater som funnits så har det ju varit precis tvärtom. Majoriteten har levar i en betydligt större ekonomisk och social misär än i de kapitalistiskt styra länderna. Dessutom har alla socialistiska/kommunistiska stater karakteriserats av att det funnits en liten elit (en minoritet) som levat som "kungar och drottningar".

Dessutom har inga socialistiska/kommunistiska stater varit speciellt framstående när det gäller de grundläggande demokratiska rättigheterna!

Samma sak gäller för feminism. Det må vara ett vacker budksap på pappret, men i realiteten så handlar det inte alls om jämlikhet och jämställdhet. Tvärtom karakteriseras den praktiskt av en påtaglig sexism! Inte heller är den demokratiskt framstående.

Anonym sa...

Socialism är en långvarig process av förbättring - inte ett STATISKT tillstånd.
Det är tack vare en sådan KONTINUERLIG process som större delen av befolkningen idag inte lever som för hundra år sedan.

Men frågan i DEN HÄR tråden handlade om ditt desperata fösök att KOPPLA IHOP feminismen med vänstern eftersom båda enligt dig är "kollektivistiska".

Högern är alltså det bästa alternativet och det bästa samhället vore ett fullständigt höger-samhälle? Och du är inte "kollektivist"?

Du har inte bemött ett enda av mina argument eller besvarat en enda av mina frågor. Du är genomgående generaliserande och därför genomgående motsägelsefull. Det ena ger det andra.

Ingen idé att fortsätta...
/JHR

Medborgare X sa...

JHR!

Ja, uppenbarligen har vi väldigt olika syn på de aktuella ideologierna och på samhället överhuvudtaget. Jag ser både socialsmen/kmmunismen och feminismen som ideologier som bygger på ett kollektivt tänkande. Ideologier som ställer grupper (kollektiv) mot varandra och som i sina radikalaste former är ytterst svartvita.

Jag anser att varje individ skall bedömas på sina egna grunder och att varje individ ska ha samma rättigheter/skyldigheter samt möjligheter/förväntningar på sig oberoende av kön, klass, sexuell läggning, etc. utifrån sin egen förmåga och bakgrund. Det innebär dock inte att alla ska ha det exakt lika som alla andra och heller inte att staten ska trycka in alla i samma mall. Tvärtom ska staten hålla sina fingrar borta från medborgarna i största möjliga mån. Så att varje individ själv får ta ansvar för sitt liv.

Om det är vad du kallar "fullständigt höger-samhälle" har jag ingen aning om, själv skulle jag kalla det ett liberalt samhälle. Ett samhälle som har en libaral inställning till alla dess medborgare och som är öppet för alla medborgares sätt att leva sina liv.

Anonym sa...

Socialismens egentliga mening består i en kontinuerlig process som tillgodoser varje medborgares GRUNDLÄGGANDE behov.
Men du vill STIPULERA och generalisera allt i enlighet med dina egna fördomar.
På samma sätt skulle jag kunna stipulera hit och dit...
Vi lever faktiskt i moderna tider.
Att tugga om samma saker som för 40-50 år sedan är verkligen primitivt.
Staten är inget ting som du kan peka på eller ta på.
Ett fullständigt liberalt samhälle vore anarki.
Individer har ansvar gentemot varandra (t.ex. juridik är en nödvändig del i ett välfungerande samhälle).

Ditt hyckleri består i att försöka ÖVERTALA folk att feminism och socialism är samma ideologi. Det är helt uppåt väggarna.
Det är ett "intellektuellt" pajaseri (lika löjligt som att likställa islamisk fanatism med socialism).
Det blir än mer pajaseri, när man tänker på hur invaderad högern själv idag är av en massa feminister (många av dem riktigt radikala).
Så lätt är det alltså för manipulativa människor att förstöra och förgifta en ideologi med sitt språkbruk, sina manipulationer, emotiva anföranden etc. etc.
Se det som en historisk ironi att ni ska behöva uppleva detta själva (= karma).
Det är väl det minsta man kan begära att ni i anständighetens namn, städar er egen bakgård först...
End of discussion
JHR

Medborgare X sa...

JHR!

Vad består dessa "grundläggande behov" av mer i detalj? Är det något som inte tillgodoses i dagens svenska samhälle?

I de forma öststaterna hade man ett socialistiskt samhällsskick under cirka 50 år. På vilket sätt tillgodosåg man medborgarnas "grundläggande behov" där? Var de "grundläggande behoven" bättre tillfredställda där än i väst?

Skicka en kommentar

Medborgarperspektiv tar inget som helst juridiskt ansvar för andras kommentarer. Var och en ansvarar själv för vad de skriver samt hur de uttrycker sig!