17 juni 2010

Ett viktigt beslut för jobbens skull

Medborgare! Idag har ett historiskt beslut tagits av Riksdagen. Ett beslut som kan bli en mycket viktig pusselbit för att säkerställa industrin, jobben och välfärden. Efter en lång debatt kom till slut det väntade beskedet. Med två rösters övervikt röstar Riksdagen ja till att tillåta nya kärnkraftsreaktorer i Sverige. Gammal kärnkraft ska få ersättas med ny. Omröstningen i Riksdagen innebär att Sverige nu slår in på en annan kurs än den som gällt sedan folkomröstningen 1980. En kurs som långsiktigt säkerställer produktion av den el som håller landets industri gående och som bygger det välstånd som krävs för att vi skall kunna hålla oss med en god välfärd.

Beslutet har kunnat tas efter Centerpartiet har omvärderat sin syn på kärnkraften, något som gjort Maria Wetterstrand vansinnigt arg. De rödgröna har lovat att riva upp dagens kärnkraftsbeslut om de kommer till makten efter höstens val. I Miljöpartiets partiprogram framgår dessutom att kärnkraften ska avvecklas omedelbart. Ett sådant beslut skulle snabbt slå ut stora delar av svensk basindustri, vilket i sin tur skulle medföra både en snabbt ökad arbetslöshet och snabbt sjunkande skatteintäkter. Utan stabila skatteintäkter försvinner stora delar av välfärdens finansiering, vilket i sin tur medför att samhället inte längre skulle kunna säkerställa vård, skola och omsorg.

Dagens beslut av de borgerliga partierna är oerhört viktigt både för jobbens och välfärdens skull!

4 kommentarer:

Ola Jennebrink sa...

Beslutet 1980 innebar avveckling i takt med att förnyelsebara alternativ ersatte kärnkraften.Eftersom detta inte inträffat ska kärnkraften vara kvar.Så varför all denna indignation över att folkmeningen inte respekteras?
För övrigt har det gått 30 år och hälften av de som röstade då är döda.
I Japan talar man om 4:e generationens kärnkraftsteknik.Den ska ge ett slutet system utan avfall.Om 30 år ska den tekniken finnas.
Sen har vi i Sverige också uran,så vi kan bli självförsörjande.Det vore utmärkt med tanke på att oljan tar slut/blir för dyr.

Anonym sa...

Ett bra beslut. Skönt att centern äntligen kommit till insikt.

Anonym sa...

Så nu ska vi göra slut på alla urantillgångar också, liksom vi redan nästan gjort med oljan. Hörde en intervju på radio med en kärnkraftsförespråkare som hävdade att det inte var några problem med att urantillgångarna snart kommer att ta slut om världens kärnkraftsproduktion fortsätter att byggas ut. Kärnkraftförespråkaren menade att det kommer att räcka i 200 år om man kör kraftverken med upparbetat avfall. 200 år är inte lång tid. Det är bara lite drygt 200 år sedan Bellam dog och hans låtar står sig än som en liten jämförelse
susanna svensson

Medborgare X sa...

Susanne!

Uran är inte det enda bränslet som går att nyttja för kärnkraft. Andra klyvbara ämnen som kan nyttjas i fissionsprocesser är jod, cesium och strotium. Med ytterligare forskning kan även fusionsprocesser komma att nyttjas, vilket öppnar upp för ännu fler ämnen.

Skicka en kommentar

Medborgarperspektiv tar inget som helst juridiskt ansvar för andras kommentarer. Var och en ansvarar själv för vad de skriver samt hur de uttrycker sig!