17 augusti 2010

Modiga förslag av Nyamko Sabuni

Medborgare! Integrationsminister Nyamko Sabuni släpper sin nya bok "Det nya Sverige" idag. Där berättar hon varför vi inte har råd att misslyckas med integrationspolitiken. Hon stakar ut de stora vägvalen för Sverige och presenterar en vision för ett samhälle som präglas av tolerans, tillväxt och respekt för de grundläggande rättigheterna. Nyamko Sabunis förhoppning är att boken ska bidra till en seriös debatt om integrationen och invandringspolitiken. Samtidigt presenterar hon ett antal modiga förslag på direkta åtgärder, som ett recept för att förbättra integrationen av nyanlända invandrare i det svenska samhället.

Nyamko Sabuni föreslår bland annat att det måste skapas fler enkla, lågt betalda jobb för att öka chanserna för flyktingar att snabbt komma ut på arbetsmarknaden. Detta är speciellt viktigt för de flyktingar som kommer från länder med dålig skolunderbyggnad och utbildning. Det är oerhört viktigt för integrationen att de nyanlända invandrarna snabbt kommer ut i arbetslivet och kan börja försörja sig själva.

Dessutom lanserar Nyamko Sabuni förslaget att koppla ihop föräldraledigheten med barnets ankomst till Sverige. Ju äldre barn är desto kortare ledighet skall föräldrarna erhålla. Idag beviljas nämligen invandrare som fått permanent uppehållstillstånd full föräldrapenning, även om barnen är gamla nog att gå på dagis! Detta försvårar enligt Nyamko Sabuni ett insteg på arbetsmarknaden, speciellt för kvinnorna.

Bland flyktingar och deras anhöriga tar det idag fem år för männen att få arbete. Mediantiden för kvinnor är nio–tio år. Det är naturligtvis ohållbart för samhället i det långa loppet. Som Medborgarperspektiv skrivit om tidigare är absolut nödvändigt för samhället att alla arbetsföra medborgare arbetar mer och bidrar till sin egen försörjning istället för att ligga skattebetalarna till last! Det gäller även alla landets invandrare!

Som förväntat fick Nyamko Sabuni omedelbart kritik för sina förslag från vänsterhåll. Både Eva Cetin och Martin Ezpeleta tycker att det är bättre att invandrare lever på bidrag än försörjer sig själva. Inte vill de ställa några krav på invandrare heller.

Medborgarperspektiv anser att alla som vill komma till Sverige ska ha rätt att göra så, dock skall ingen människa ha rätt att ta det av det svenska socialförsäkringssystemet utan att först ha betalt försäkringspremien. Bidrar man inte först med skatteinbetalningar så skall man heller inte kunna lyfta några bidrag eller ersättningar. Så fungerar alla ömsesidiga och solidariska försäkringssystem!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Medborgarperspektiv tar inget som helst juridiskt ansvar för andras kommentarer. Var och en ansvarar själv för vad de skriver samt hur de uttrycker sig!