17 augusti 2010

Flumskolan måste bort!

Medborgare! Enligt tidningen Newsweek är Sverige världens tredje bästa land att leva i. Newsweek har jämfört fem kategorier som indikerar hur bra ett land är att bo i, utbildning, hälsa, livskvalitet, ekonomisk konkurrenskraft samt det politiska läge. I topp hamnar Finland, med Schweiz som god tvåa. Inom de fem kategorierna ligger Sverige högst när det gäller det politiska läget i landet. Sverige får dock ett betydligt sämre betyg i kategorin utbildning. Där ligger Finland i topp. Att utbildningen har blivit allt sämre är ingen nyhet. År efter år har internationella jämförelser visat att svenska elever får allt sämre kunskaper.

Den flumskola som Socialdemokraterna har infört har på alla sätt visat sig vara undermålig och inte ge eleverna de kunskaper som man kan förvänta sig i ett land som säger sig vilja vara just ett kunskapssamhälle. Allt lägre krav ställs i skolan och universiteten varnade redan för 10-15 år sedan om att de nyintagna studenterna hade allt för bristfälliga kunskaper för att kunna tillgodogöra sig utbildningen. Lösningen då blev inte att höja kraven i grundskolan och på gymnasierna, utan att sänka kraven på universiteten! En lösning som naturligtvis inte bidragit till att förbättra resultaten i de internationella jämförelserna.

Det är på tiden att flumskolan avskaffas och att kunskapskraven höjs i hela utbildningssystemet. Först och främst bör skolan avkommunaliseras och återigen bli en statlig angelägenhet. Klasserna storlek bör begränsas till 25 elever, samtidigt som lärarna måste återfå makt och befogenheter att styra i klassrummet. Vi kan inte fortsätta och ha en skola där barn mobbas och kränks utan att lärarna bryr sig.

Dessutom bör ett tydligt och kunskapsinriktat betygsystem införas från första klass. Elever som inte uppfyller kunskapskraven ska få gå om de klasser de inte klarat av. Detta dels för att tillse att de svagaste eleverna inte missar några grundläggande kunskap redan från början, men även för att de svagaste eleverna inte ska hämma de duktigare.

Sverige behöver fler duktiga och välutbildade medborgare. Grunden för detta läggs redan i skolan. De duktiga eleverna måste uppmuntras och motiveras på ett sådant sätt att de hela tiden får nya utmaningar. Redan idag har vi elitskolor för elever som är duktiga inom olika idrottsgrenar. Det finns mängder med idrottsgymnasier över hela landet.

Utbildningsminister Jan Björklund förslår idag att det skall startas elitklasser redan i grundskolan. Syftet är att extra begåvade elever ska få en större möjlighet att utvecklas i högstadiet. Redan tidigare har han infört spetsutbildningar på gymnasienivå i Sverige (för andra ämnen än idrott).

Sverige behöver mer satsningar av den här typen, för att ta oss bort från vänsterns flumskola. Först då kan Sverige klättra ytterligare på listan över länder som det är bra att leva i!

10 kommentarer:

Hmm sa...

"Utbildningsminister Jan Björklund förslår idag att det skall startas elitklasser redan i grundskolan. "

På tiden att vi lägger resurser på ALLA som behöver hjälp att uppnå sina fulla mål.

Medborgare X sa...

Hmm!

Ja, som det är idag så betydligt läggs större resurser och det ägnas betydligt mycket mer tid åt de svagare eleverna. De duktiga eleverna får ofta sitta av tiden utan att få någon riktig stimulans. Det är dags att även de eleverna får möjligheten att utveckla sig i sin egen takt i skolan och att nå sin fulla potential.

ua sa...

Du har rätt Medborgare X!
Klart att de som är duktigare ska få en chans att utvecklas i sin takt.
De svaga får redan den hjälp de behöver.

Anonym sa...

Flumskola... Skulle du kunna definiera det? Det är ett begrepp som är så lätt att slänga ur sig, men det vore intressant om du kunde vara den första att ge en hållbar och sann definition.

Vi behöver såna för att kunna föra seriösa diskussioner, hållbara definitioner och inte lösa och intetsägande etiketter.

Ingrid sa...

Visst är det intressant att i vänsterns skolor är det helt okej att gå i elitklasser för sport och musik, men helt otänkbart med elitklass för matematik eller språk. Det är väldigt fint och bra att bli rik som fotbollsproffs eller popartist, men väldigt fult att bli det genom eget arbete som ens eget huvud har räknat ut.

Medborgare X sa...

Katedervarg!

Flumskolan karakteriseras av låga kunskapskrav och låga målsättningar, dåliga uppföljning av kunskapsinhämtningen och dålig mätbarhet om eleverna nått målen, låga krav på ordning och reda i klassrummet samt en lärarkår som inte har makt, befogenheter och viljan att sätta tydliga gränser.

Detta leder till att väldigt många elever inte har adekvata kunskaper i ens de elementära ämnena när de lämnar skolan, att eleverna (och deras föräldrar) inte inser vilka kunskaper eleven verkligen har tagit till sig samt att många av eleverna blir mobbade och kränkta i skolan.

Målsättningen måste vara att elever som går ur grundskolan skall vara redo att gå ut i vuxenlivet, utan att behöva ytterligare stöd. De skall kunna ta ansvar för sig själva och sin framtida försörjning. De ska förstå att ytterligare studier ger dem bättre förutsättningar och de ska ha basen för att kunna ta till sig alla olika former av gymnasiestudier. De ska förstå att det är deras eget ansvar att göra framtida val och ta ansvar för konsekvenserna av dessa val.

Medborgare X sa...

Ingrid!

Ja, visst är det underligt att det är okej i vänsterns Sverige att bli rik som fotbollsproffs eller som artist. Där går det bra att ha elitklasser i skolan, men nåde den som är duktig på andra områden. De är hemska förtryckare som suger ut folket!

Hmm sa...

Medborgare X och Ingrid: Men fotboll och musik är ju som bröd och skådespel åt folket, som Romarna sa. Det håller dem sysselsatta så att de inte gör revolution, utan sitter där pacificerade i soffan i sin okunnighet (och låteter spelrummet vara fritt för vänstern att roffa åt sig) ;)

Erik sa...

Angående svenska skolsystemet. Forskning, politik och förstås genus.

Det är märkligt enligt Rothstein att det humanistiska forskarsamhället två mandatperioder i rad väljer professor Lisbeth Larsson. Han ger tre exempel på hur Larssons åsikter krockar med humaniorans kunskapsideal.

*Hon anser att att det inte finns någon anledning för forskare att hävda rätten till autonomi eftersom de medel som finns ”har sin upprinnelse i politiska beslut” Det politiker bestämmer skall forskarna leverera enligt Larsson.

*Hon anser den samhälleliga nyttan skall styra prioriteringarna.Denna nytta skall inte avgöras av forskarna utan av politikern. Larssons motivering till detta är att ”vi genusforskare har staten att tacka för våra tjänster”

http://aktivarum.wordpress.com/2010/08/19/forser-och-rothstein-om-humaniorans-marginalisering/

Medborgare X sa...

Erik!

Lisbeth Larsson verkar vara ett riktigt stolpskott. Att det humanistiska forskarsamhället väljer henne som representant säger en hel del hur illa ställt det står till inom svenska forskning och inom utbildningsväsendet.

Skicka en kommentar

Medborgarperspektiv tar inget som helst juridiskt ansvar för andras kommentarer. Var och en ansvarar själv för vad de skriver samt hur de uttrycker sig!