07 augusti 2010

Mansskatten finns redan!

Medborgare! För några år sedan föreslog Gudrun Schyman att det skulle införas en mansskatt i Sverige. Motivet bakom detta var, enligt de feminister som låg bakom förslaget, att kvinnor är förfördelade och män privilegierade i samhället. Att det råder en könsmaktordning som underordnar och diskriminerar kvinnorna i samhället. Ett konkret exempel på varför en mansskatt skulle införas var enligt Gudrun Schyman att män kollektivt skulle ta ett ekonomiskt ansvar för "mäns våld mot kvinnor". Därför ansåg Gudrun Schyman att män borde betala högre skatt än kvinnor.

Det intressanta är dock att män redan idag betalar in betydligt mer skatt till samhället än kvinnor och får tillbaka betydligt mindre än kvinnorna. I medeltal transfereras cirka 1 miljon kronor från varje man till varje kvinna via skattesystemet. Det allmänna välfärdsystemet är en ren förlustaffär för männen!

Enligt siffror från SCB måste en man i medeltal bli 90 år gammal innan han får tillbaka lika mycket i välfärd som han har betalt in i skatt. För kvinnor är motsvarande ålder 84 år, vilket framgår av grafen nedan. Skillnaden mellan graferna för män och kvinnor är ungefär 1 miljon kronor i livets slutskede.

Om man dessutom tar hänsyn till att medellivslängden för män är betydligt kortare än för kvinnor (78,6 år respektive 83,3 år) så framstår välfärdsystemet som ännu mer av en förlustaffär för män.

Kvinnor får i medeltal tillbaka det de betalat in i skatt i form välfärd. Vid 84 års ålder har nämligen kvinnor i medeltal fått lika mycket välfärd som de har betalt in i skatt, vilket korresponderar väl till kvinnors medellivslängd. För män visar dock grafen att de ligger på ungefär 2 miljoner minus vid 78,6 års ålder. Varje svensk man förlorar alltså i medeltal 2 miljoner kronor på dagens skattefinansierade välfärdssystem.

Så Gudrun Schyman och landets övriga feminister behöver inte ropa på någon mansskatt. Den finns redan!

14 kommentarer:

Ann Helena Rudberg sa...

Ja det är bara min morbror då som får det att gå ihop. Han är fyllda 96 år. Men tjejerna i min närmaste familj har haft otur. De har dött när de var 43 resp 49 år. Ingen bonus alls med andra ord. Men jag känner också till många jobbarkompisar, manliga, som dör när dom blir pensionerade. De klarar inte övergången. De är väl så vana att slita och jobba och det blir för stort tapp i livskvalité för det var där de var uppskattade. På jobbet. Men nästa år blir min "andrapappa" en vinnare. Då fyller han 90 år.

Lottaonline sa...

Orsaken borde ju vara att kvinnor i genomsnitt har lägre inkomster än män och därför betalar mindre skatt.

Någon mansskatt står jag ju dock inte bakom. Hellre se till lika löner för samma prestation.

Männen får väl börja äta lite mer vitaminer, så nu kommer upp till samma åldersnivå som kvinnorna, sade hon och blev överkörd av en buss.

"..peppar, peppar ta i trä"..:-)

Tristan sa...

He he... Snygg argumentation. Men tänk på att en glad och lycklig kvinna kan medföra en glad och lycklig man, så länge han lever! :-)

Medborgare X sa...

Ann Helena!

Grattis till dina manliga släktingar som uppnått en så aktningsvärd ålder att de går plus! Det är inte många män som har sådan tur.

Medborgare X sa...

Lotta!

Visst är orsaken till detta att kvinnor i medeltal har lägre inkomster än män. Detta beror i sin tur på en mängd orsaker så som att kvinnor kommer senare ut i arbetslivet än män, kvinnor jobbar oftare deltid, kvinnor jobbar mindre ofta inom den löneledande privata industrisektorn, kvinnor har högre frånvaro från jobbet samt att kvinnor går tidigare i pension.

Visst kan man hoppas på att mäns medellivslängd kunde öka. Ett alternativ kunde vara att pensionsåldern för män sänktes, så att män fick lite nytta av den välfärd de varit med och betalt för under arbetslivet.

Juristen sa...

Intressant vinkling och god argumentation. Men som vanligt kommer denna snedvridning inte att upplevas som "orättvis" eftersom den är till männens nackdel. Om förhållandena hade varit de omvända hade vi naturligtvis genast hört rop på krafttag.

Medborgare X sa...

Juristen!

Du har nog tyvärr helt rätt. Det ingår ju i mäns roll att vara ridderliga mot kvinnor och att strö rosenblad på deras väg fram i livet, så ingen kommer anse att det är orättvist att män betalar en massa skatt som de själva aldrig får dra någon egen nytta av och som istället transfereras över till kvinnokollektivet. Det är bara som det ska vara enligt de gamla uråldriga könsrollerna. Könsroller som feminister beklagar sig över när de är till kvinnors nackdel, men som de gärna bibehåller när de är till deras fördel...

Anonym sa...

Men Medborgaren: man är ju inte helt dum i huvudet heller! Eller skulle du själv tacka nej till fördelarna och ja till nackdelarna?

Det väl upp till dig att skapa din egen könsroll. Våga vara lite annorlunda. Inte låta sig definieras av oss andra.

Lite undrar jag varför streta emot feminister som vill ändra könsrollerna om du själv samtidigt är missnöjd med de uråldriga rollerna som råder.

Medborgare X sa...

Anonymn 12:55!

Feministerna är enbart intresserade av att ändra normer i samhället som är till kvinnors nackdel, men inte sådant som är till kvinnors fördel. I ett riktigt jämställt samhälle är det inte enbart fördelar och rättigheter som man vill dela lika, utan även nackdelar och skyldighjeter.

Det är just vi som arbetar för jämställdhet som vågar vara annorlunda och som inte låter oss definieras av andra. Vi som vågar skapa våra egna "könsroller". Män som vågar sluta vara ridderliga och som istället förväntar sig att kvinnor ska kunna stå för sin egen försörjning. Kvinnor som vågar ta fullt ansvar för sin egen försörjning och som inte längre förväntar sig att staten ska skjuta till extra bidrag.

Vågar du själv göra det?

Unknown sa...

Res er för mänskligheten! Ner med Feminismen!

http://www.youtube.com/watch?v=NxflhtTsygQ

Ha en bra dag! :)

Syster sa...

Jaså kvinnor får valuta för inbetalda slantar.
VAD är det de får tillbaka? Det räcker inte med att konstatera ATT de får nåt. Du måste självklart också kunna redogöra för VAD det är de får och som skiljer dem från männen.

Anonym sa...

Syster:

"Jaså kvinnor får valuta för inbetalda slantar."

Ja, det får män också, poängen är att kvinnor får större delen av dem.

"VAD är det de får tillbaka?"

Huvudsakligen används pengarna för att betala alla tänkbara statliga åtgärder.

"Det räcker inte med att konstatera ATT de får nåt. Du måste självklart också kunna redogöra för VAD det är de får och som skiljer dem från männen."

De får precis samma som männen. Det som skiljer dem åt är mängden de får.

Anledningen till detta är enkel: Många av de institutioner som betalas av skattepengar och som kvinnor har mer nytta av än män skapades när kvinnor var hemmafruar. Idag är kvinnor inte det längre men det betyder inte att höga chefer plötsligt avvecklar sig själva och det betyder heller inte att kvinnor tackar nej.

Tvärtom, om en kvinna kan få alla bidrag hon skulle få som hemmafru OCH jobba heltid så mer pengar till henne. Egocentrism och self-obsession när den är som bäst.

Som Warren Farrell
http://aktivarum.wordpress.com/2010/08/14/mansrorelsens-personligheter-warren-farrell/
Påpekat:
Missen som feminismen gjorde var att sätta kvinnors lycka i förhållande till mäns olycka och tro det löser alla problem.

Medborgare X sa...

Syster!

Vad medborgarna får via skattesystemet torde vara ganska självklart för de flesta av oss. Det är dels direkta ekonomiska medel i form av sjukersättning, bostadsbidrag, arbetslöshetsersättning, pension och socialbidrag, men även indirekta medel i form av utbildning, sjukvård och omsorg.

Precis som aktivarum skriver så får både män och kvinnor allt detta, men kvinnor får betydligt mer i förhållande till vad de betalt in i skatt än vad män får. Kort sagt betalar varje svensk man i medeltal en miljon kronor i skatt som transfereras över till Sveriges kvinnor.

Om vi verkligen vill sträva efter ett jämlikt samhälle så bör kvinnor förväntas bidra med lika mycket skatteinbetalningar som män och att inga transfereringar ska finnas mellan könen.

Anonym sa...

Mansskatt är ett av de dummaste förslag jag någonsin hört. Glad att det aldrig gick igenom =) Tur att feminister är så ärliga och går rakt ut med sina idiotiska idéer så att dom aldrig kommer med i regeringen :)

Är själv feminist, tycker det ska vara lika mellan könen. Det är fortfarande så att kvinnor ligger under män i lön och därför betalar de också mindre skatt. Så man skulle kunan säga att denna mansskatt vi betalar idag kommer från sexismen, vi är män så vi får bättre jobb. då var det löst.

En stor anledning till att män har högre löner är också på grund av trycket från samhället vi har. Vi ska försörja vår familj (även fast kvinnan också jobbar så är det av någon anledning alltid mannens uppgift att skaffa in mer pengar om det som finns inte räcker till.... även om det är så att kvinnan bara jobbar 4h om dan och mannen är uppe i 8 + övertid) och så ska ju mannen köpa förlovnings- bröllopsring också... Vissa par gör ju så att dom köper ringarna åt varandra, fast sen vill ju kvinnan ofta ha en diamant på sin ring... vilken av ringarna lär bli dyrast här?

Inte behöver vi någon extra skatt utöver de kostnader vi redan har att tänka på i alla fall!

Skicka en kommentar

Medborgarperspektiv tar inget som helst juridiskt ansvar för andras kommentarer. Var och en ansvarar själv för vad de skriver samt hur de uttrycker sig!