30 augusti 2010

Anna Ardin, Julian Assange och rättssäkerheten

Medborgare! Expressens Britta Svensson och Ann-Charlotte Marteus upprör sig över att de två kvinnorna som (falsk)anmälde Julian Assange för våldtäkt blir ifrågasätta och granskade på nätet. Enligt Ann-Charlotte Marteus utgör bloggosfären ett akut hot mot jämställdheten och hon frågar sig om någon enda kvinna ska våga anmäla en våldtäkt i framtiden efter detta. Men hon verkar då inte alls ha tagit till sig uppgifterna om hur anmälan har gått till och vad den verkligen handlar om, vilket bland annat Daily Mail har publicerat. Där framgår med all tydlighet att det inte alls är frågan om någon våldtäkt, utan snarare två unga damer som är missnöjda med hur deras respektive relation med Julian Assange utvecklade sig. Att de inte var mer än ännu ett one-night-stand för honom.

Att det inte var frågan om någon våldtäkt visste vi redan när chefsåklagare Eva Finné avskrev misstankarna och hävde anhållan mot Julian Assange dagen efter att anmälan gjorts. Med tanke på händelseutvecklingen i fallet Julian Assange så borde media diskutera rättssäkerheten i fall som dessa just nu. För hur står det till med rättssäkerheten när en man så snabbt och enkelt kan bli misstänkt och anhållen för ett allvarligt brott enbart baserat på en kvinnas ord? Detta utan att först ha konstaterat att det verkligen skett ett brott och utan att först ha hört den utpekade mannen!

Tyvärr förs ingen sådan diskussion överhuvudtaget i svensk gammelmedia. Det sker ingen granskning av rättsystemet och hur dess representanter har agerat i fallet Julian Assange. Än mindre sker någon granskning av de två kvinnorna och hur de har agerat när de falskanklagade Julian Assange.

Tyvärr är inte Julian Assange ensam om att drabbas av den här typen av hemska anklagelser från hämndlyssna kvinnor och rättsvidriga agerande från myndigheterna sida. De flesta har då en betydligt svårare situation än Julian Assange. Så snart åklagaren tagit beslut att anhålla den utpekade mannen, baserad enbart på den anmälande kvinnans berättelse, slutar också åklagaren att vara en objektiv myndighetsutövare. I detta ögonblick tar åklagaren parti för målsägande och blir därmed en part i målet. Det blir då en prestigesak att fälla den utpekade, trots att det ännu inte ens är klarlagt att ett brott verkligen har skett och trots att den utpekade ännu inte har fått säga ett ord.

Detta leder också till mängder av integritetskränkande åtgärder gentemot den utpekade mannen, vilket Oscar Swartz redogör för i en artikel på Newsmill. Det leder dessutom ofta till att mannen frihetsberövas med restriktioner och därmed hålls inspärrad utan att få ha någon som helst kontakt med omvärlden. Samtidigt kan målsägande fortsätta att tala ihop sig med vittnen och smutskasta den utpekade mannen i vänskapskretsen, eller i media och på nätet, vilket Anna Ardin och hennes socialdemokratiska vänner har gjort med Julian Assange.

När det gäller just våldtäktsmål verkar det inte finnas någon hejd på vilka integritetskränkande metoder man kan tänka sig att ta till för att finna och fälla gärningsmannen. Men att diskutera rättssäkerheten och att det även förekommer att kvinnor falskanmäler män för våldtäkt är inte möjligt i det statsfeministiska Sverige. Då blundar politiker och journalister i kapp.

Att även kvinnor som anmäler våldtäkt blir ifrågasatta och granskade borde inte vara något problem. Tvärtom borde det ligga i rättsväsendets intresse att vilja utreda vad som verkligen har hänt och om det verkligen har begåtts något brott.

Det är knappast heller ifrågasättande och granskande som får kvinnor att avstå från att anmäla verkliga våldtäkter. Det är bara de som falskanmäler som har något att förlora på en bättre rättssäkerhet i samband med våldtäktsmål!

16 kommentarer:

Patrik sa...

Hur kvinnor ska våga anmäla en våldtäkt? Med 6000 anmälningar per år är väl frågan snarare hur vi ska få ner antalet okynnesanmälningar.

Anonym sa...

Ett tips, läs gärna denna artikel på Sourze!

http://www.sourze.se/Assange_offer_f%C3%B6r_den_svenska_kvinnans_%22frig%C3%B6relse%22_10721779.asp

Ann Helena Rudberg sa...

Ja herregud jag läste den långa och tråkiga redogörelsen för vad som hade hänt. Vad sysslar dessa damer med? Tror de att de ska kunna bestämma precis hur en karl ska uppföra sig gentemot dem? Jag tror de har hamnat i fel århundrade. Det verkar mera 1800-tal att anklaga karlen i fråga för något.

Diskussionen om detta kommer. Det är inte klart än. Vi får se vad åklagaren kommer fram till. Kanske nedläggning?

Värre i sammanhanget är att kvinnor falskanmäler pappor för sexuella övergrepp på sina barn för att bli av med dem och ta barnen ifrån dem. Helt straffritt det också.

Anonym sa...

http://annaardin.wordpress.com/2010/01/19/sjustegsmodell-for-laglig-hamnd/

Sonja

Anonym sa...

Konstigt att Silbersky efter att ha förhört Assange men förmodligen inte tagit del av kvinnornas hela akt (som försvaradvokat), så säkert kan påstå oskuld. Samtidigt begär Borgström om en överprövning för våldtäkt.Jag antar att Borgström, som målsägandebiträde, har hela akten och också förhört kvinnorna. Den som just nu basunerar ut och vill vara i mediernas mittpunkt tycks vara Silbersky (Expressen 31/8 och tidigare). Kanske inte helt obekant och som många känner igen. Jag tror inte Silbersky skulle tagit på sig ärendet om det var Kalle Kula från övre Norrland, ett ärende som skulle passera mediafritt!Vilket ansvar har media när man basunerar ut från säker poliskälla(Expressen 31/8 - läcka)? Var finns pressetik och ansvar? Detta var säkerligen fallet även när anhållan om våldtäckt läckte ut journatten. Så vitt jag förstår är det inget konstigt att man ändrar beslut när mer information kommit fram.Så vitt jag förstår kan inte heller jouråklagaren fortsätta med ärendet dagen därpå. Jour betyder just att man jobbat natt och lämnar överpå morgonen. Varför skulle Assange hanteras på ett annat sätt än Kalle Kela från övre Norrland? Alla är väl lika inför lagen? Heder åt den jouråklagare som vågade, trots Julian Assange, att anhålla på den information som fanns tillgänglig just då. Det känns tryggt. Fram för fler åklagare, advokater och all med civilkurrage och bort med medialoppor.

Pfetyr sa...

Anonym 11:18, på vilken grund vilar påståendet att Silbersky inte tagit del av kvinnornas hela akt? Jag har mycket svårt att se en rimlig motivering från åklagaren att inte i detta läge, speciellt efter förhöret, delge honom allt hans klient anklagas för, vilket implicerar förhörsprotokollen. Jag tror tvärtom att vi skulle ha hört offentliga protester från Silbersky om det det var en Kafka-situation.

Sedan vill jag ha ett rättssystem som inte agerar i vilda västern-stil, skjuter först och frågar senare. Oavsett om det rör sig om kända personer eller inte. Problemet är inte att det är Assange, problemet är detsamma om det vore "Kalle Kela", skillnaden är att denna typ av vårdslös myndighetsutövning passera obemärkt. Legitimiteten i frihetsberövanden finns bara om åtgärden är i allmänhetens ögon rimlig, notera noga att jag inte här pratar om vad lagstiftaren råkar anse.

Alex sa...

Jag kan inte se något försvar för att hänga ut påstådda gärningsmän eller "falskanklagande" på internet eller någon annan stans. Man kan granska rättsprocesser och vad tusan som helst utan att tumma på integriteten.


Patrik: "Hur kvinnor ska våga anmäla en våldtäkt? Med 6000 anmälningar per år är väl frågan snarare hur vi ska få ner antalet okynnesanmälningar."

Det är väl ändå viktigt att våldtagna kvinnor anmäler, även om det skulle innebära att fler som inte blivit våldtagna också anmäler?


Antalet faktiska våldtäkter i Sverige per år är ju garanterat långt mycket fler än 6000, säkert det tiodubbla. Minst. Jag vet fler kvinnor som har blivit utsatta för sexuella övergrepp än som inte har blivit det.

Anonym sa...

Det är praxis att göra som de gjorde i fallet när det rör sig om en person som det finns en risk att den lämnar landet.

JD sa...

Assange slapp dessutom bli häktat i en låst, kal cell med restriktioner som förbjuder honom att läsa dagstidningar, se på TV eller ringa sina anhöriga endast på villkoret att inte den häktade pratar om varför denne sitter häktad.
FN har kritiserat svenska häkten men nu kanske det går upp för även FN att häktningen av sexbrottsmisstänkta kan ha som syfte att bryta ned den häktade så att denne i vissa fall tom måste försvara sin sak med starka antidepressiva mediciner i kroppen.
Samtidigt kan de målsägande som ljuger skapa både vittnen och förfina sin historia i full frihet tillsammans med anhöriga som sköter om henne.
Vid rättegången är det inte ovanligt att målsägande har både ett professionellt målsägarbitäde samt en åklagare som i all välmening hjälper målsäganden med de formuleringar som de nämndemännen domstolen tar till sig.
Visst, för den som har utsatts för våldtäkt så är hela den här proceduren jobbig men för den som ljuger så betyder stödet allt för att orka hålla fast vid lögnen. Ingen vill ju avslöjas med en sån här lögn.
Den som saknar samvete behöver inte heller lida i vetskapen om att denne har åsamkat någon annan ett livslångt helvete av misstänksamhet och skam!

Anonym sa...

jag tror det ar mera snicket i sv utover det att de 2 kvinnor var for sig ville vara ensamma om A. Det kan vara att dessa kvinnor "organiserades" till anmallan efter det att migrationsverket fått Assanges ansokan - under utan i sv går meddelande bland "sekt" korrupt netverkare på en gång, då sv vill inte ha besvarliga manniskor dvs de som gått mot USA ledning NWO- dar ar "hund begraven". Sv ar i handerna på mafia som degraderades o degraderar landet

Sv lever pa skvallinfo, naer en undermatta formedlar till den andre undermattan dogmer-forutfatatde meningar som tas utan granskning eller egen tankande. Speciellt myndigheter som social forvaltning, migrationverket, skolan, offentliga forvaltning, rattsystem - dar beslut fattas nu mera u forvegg o pa halla grunder - logner, fordommar, falska gidtyckliga stamplande - degraderingens ansikte i full "blom"
Det vad gjor Silberski o Borgstrom = spel for galleriet, deras uppgift att latta pa sv rattsystem ansikte. just darfor Borgstrom fortsatter med dumhet (som bara primitivisar nappar pa- sv rattsystem ansikte faller daremot annu djupare ner)for att komma till ngn lossning da Silberski skall pa ngt satt "mildra reprimang" som sv korrupta rattsystem kokar ihopp nu. De tror att intelligenta ind nappar pa detta utspel, men dessvarre det sager bara om dgraderings niva
sv har idag

Anonym sa...

oj oj vad det som hander - betyder att internationell sion NWO vill at A och sv som lyd stat med rattsystem okuperad o ledes av sionister skyr inga medel - det skall de angra om sa smaningam - de totalt diskvalificerar sig aven bland internationell rattssystem utovare - skandal utan like

Anonym sa...

Problemet är att det fortfarande anses som en förolämpning mot mannen att kvinnor anmäler en våldtäkt. De som vrålar värst mot kvinnorna kan själva mycket väl vara våldtäktsmän eller deras lojala dörrmattor.
Det borde inte vara tillåtet att anklaga någon för falskanmälan på nätet.

Anonym sa...

Apropå juridiskt ansvar för andras kommentarer - möjligt att man kan frånsvära sig det, men det finns också något som kallas moraliskt ansvar.

Anonym sa...

Jag är absolut 100% positiv till att båda kvinnornas identitet samt deras redogörelse för händelse förloppet när de hade sitt misslyckade sexuella umgänge med JA publiceras och sprids till så många som möjligt.
Det är extra viktigt i just Anna Ardin affären eftersom båda (nr. står tydligen socialdemokratiska makthavare nära) men särskilt
Anna Ardin, som helt följdriktigt valt socialdemokraten Borgström till ombud, som har en maktposition inom både socialdemokratin,gammelmedia och feministhökarna på Uppsala Universitet skall inte tillåtas att verka i tystnad.
Jag förstår inte heller varför det skall vara så svårt att stå för den anmälan man gjort för mig är det självklart att om jag fick för mig att anmäla så skulle jag stå för vart ord som anmälan innehöll.

Visst förstår jag att Anna och "Maria" tycker att det är pinsamt att ha blivit avvisade efter sina One-night stands som inte tycks ha varit särskilt tillfredsställande för någon part(låter inte som JA haft det särskilt roligt hemma hos damerna) men det är inte skäl att belasta rättsväsendet medan ett stort antal brott som drabbar oss "vanliga" medborgare förblir outredda.

Jakobsson

Anonym sa...

Fel av mig.

skall vara Nr. 1.

Jakobsson

Medborgare X sa...

Jakobsson!

Ja, det är väl ganska logiskt att målsägandes namn avslöjas för allmänheten om den anklagades identitet har avslöjats. Varför skulle allmänheten bara få veta vem den ena av parterna är? Det är egentligen helt ologiskt att inte gammelmedia även benämner Anna Ardin och Sofia Wilén vid namn, när de sedan första dagen har benämnt Julian Assange vid namn.

Skicka en kommentar

Medborgarperspektiv tar inget som helst juridiskt ansvar för andras kommentarer. Var och en ansvarar själv för vad de skriver samt hur de uttrycker sig!