17 augusti 2010

Vänsterpartiet - ett parti som föraktar pappor

Medborgare! Vänsterpartiet har alltid varit radikalfeminismens främsta utpost i svensk politik. Ända sedan Gudrun Schymans dagar har partiet präglats av ett genuint hat mot män. Detta hat sitter fortfarande i, trots att det snart gått sex år sedan Gudrun Schyman lämnade partiet efter att det avslöjades att hon under en följd av år i sin självdeklaration yrkat avdrag för kostnader som hon inte själv betalat. Under sina år som partiledare lyckades Gudrun Schyman omprioritera partiets fokus från klasskampen till könskampen. Männen utsågs till den nya fienden och det sitter fortfarande djupt rotat i dagens vänsterpartister.

Igår modererade Pelle Billing en debatt om familjepolitiken som anordnades av Pappa-Barn Kristianstad. På plats fanns representanter för alla riksdagspartier, utom Socialdemokraterna. Ett av de ämnen som diskuterades var varför män har så svårt att hävda sig gentemot svenska myndigheter och varför pappor diskrimineras i samband med vårdnadstvister.

I samband med debatten om vårdnad visade Vänsterpartiet upp sitt tydliga förakt mot män och då pappor i synnerhet. Efter att Moderaternas representant efterlyst ändrade rutiner för fastställande av faderskap, så att både gifta och ogifta par kan fastställa faderskap i ett tidigare skede, uttryckte Vänsterpartiets representant att:
"Vem som leverat sperman är mindre viktigt. I stället bör vi fokusera på att barnet får rätt till två vårdnadshavare som visar omtanke och kärlek."
Kan man visa på mer förakt mot pappor? Det är inte underligt att män inte har samma rättigheter och möjligheter att utöva sitt föräldraskap när den typen av manshatiska tankesätt präglar landets politikerkår på vänsterkanten!

9 kommentarer:

Jakobsson sa...

Vänstern har betydligt fler och farligare feminister än Gudrun. Josefin Brink är en hårdför Feminist som tidigare spelat i bandet Vagina Grande och de flesta här vet vad det bandet har för värderingar när det gäller män/pappor.

Josefin Brink och hennes hårdföra feministgäng är de verkliga makthavarna inom vänstern i dag där Ohly är bara en svag frontfigur utan direkt inflytande på politiken.

Feministerna har lyckats flytta genusfrågorna före klassfrågorna i partiprogrammet och nu går partiet kräftgång mot 4 % spärren eftersom alla som inte okritiskt anammar könsmaktsteorierna obönhörligen mobbas ut.

Unknown sa...

Dessutom att denna kommentar kommer från en man med ett nyfött barn i knäet som han ännu inte skrivit under några papper på hos de sociala myndigheterna. Undrar om han tänker samma sak om mamman försvinner med barnet...

Ingrid sa...

Alltså, hur sjukt är det inte att en nybliven pappa sitter och förringar sin egen betydelse för detta barn? Om mamman i morgon bestämmer sig för att hon vill skaffa en ny pappa åt barnet så lämnar han alltså bara över dottern. Eller?

Medborgare X sa...

Cicci och Ingrid!

Ja, man undrar verkligen vad som rör sig i huvudet på Vänsterpartiets ledamot i regionfullmäktige i Skåne, Mikael Persson, när han sitter på scenen med sitt eget nyfödda barn i famnen och förringar sin egen betydelse. Han verkar inte ens inse att han själv kan förlora kontakten med sitt barn på ett ögonblick, speciellt som han själv och hans barns mamma ännu inte har skrivit under pappren om gemensam vårdnad hos Socialtjänsten.

Det är skrämmande att se en man visa sådan ignorans mot sina egna barn och mot alla pappor som kämpar för att få vara en del av sina barns liv!

Ann Helena Rudberg sa...

Vänsterpartiet är uppenbarligen ett parti för självförnedrande pappor. Synd om barnet.

Tommy Jonsson sa...

Bra MedborgareX
att du speciellt tar upp denna vänsterpartist syn på barnets rätt att veta sitt biologiska ursprung. Varje barn har rätt att veta sitt ursprung och vet de inte det kan det leda till ett livslångt trauma och sökande. Det har vi sett i många fall med adopterade barn.

Maria sa...

Just de där raderna reagerade jag också på. Han menar alltså att han utan vidare skulle lämna över sitt barn till en annan vårdnadshavare? Barnets biologiska ursprung har ingen betydelse för honom.

Mercedes Gill sa...

Kan bara hålla med, Medborgare X!

Vänsterpartiet har drunknat i dumheter. Synd, tycker jag, eftersom de i andra frågor behövs som en motvikt.

Men vem kan ta dessa tokstollar på allvar längre?

Nils Dacke sa...

Uppenbarligen 4% av oss.

Skicka en kommentar

Medborgarperspektiv tar inget som helst juridiskt ansvar för andras kommentarer. Var och en ansvarar själv för vad de skriver samt hur de uttrycker sig!