22 augusti 2010

Samhället hjälper de som falskanklagar att slänga oskyldiga i fängelset

Medborgare! Julian Assange är idag kritisk mot åklagaren som anhöll honom i hans frånvaro för våldtäkt, utan att ens ha bytt ett enda ord med honom innan beslutet togs. Det är lätt att förstå Julian Assanges reaktion mot åklagarens agerande, men i det feministiska Sverige behövs tyvärr inte mycket för att få en man anhållen eller häktas och därmed frihetsberövad under flera veckors tid. Det är nämligen precis vad som sker i de flesta fall där en kvinna anklagar en man för våldtäkt eller andra former av hemska brott.

Polisen som tar emot anmälan har som regel att aldrig ifrågasätta en kvinnas historia och åklagarna har för vana att snabbt anhålla eller häkta den anklagade med restriktioner. Detta innebär att den anklagade får sitta bakom lås och bom utan att ha någon kontakt med omvärlden. Utan att få läsa tidningar eller se på TV. Utan att få träffa sina släktingar eller sina vänner. Den enda som den anklagad får träffa är sin utsedda advokat. En advokat som oftast inte ens är det minsta intresserad av att verkligen göra det som krävs för att försvara sin klient. Ofta måste den anklagade betala sin försvarsadvokat med egna pengar.

Motivet till att hålla den anklagade häktad med restriktioner sägs ofta vara att denna inte ska ha någon möjlighet att påverka utredningen. Men målsäganden får däremot fritt tala med vem den vill och prata ihop sig med andra eventuella vittnet eller sprida sin version till media. Även de två kvinnorna som anklagat Julian Assange hade ju talat ihop sig innan de gick till polisen. Och efter anmälan kan de fritt fortsätta att tala ihop sig och anpassa sina historier till varandra eller tala med media för att sprida sin version, vilket naturligtvis kommer att påverka utredningen!

Denna typ av samordning av vittnesmål sker tyvärr allt oftare än man kan tro. När till exempel Tito Beltran blev anklagad för att ha våldtagit skådespelaren Maria Lundqvists 18-åriga barnflicka samordnade den före detta polisen Monica Dahlström-Lannes vad de olika vittnena skulle säga och hur barnflickan skulle uttrycka sig i rätten. Tito Beltran hade själv inga som helst möjligheter att tala med någon utomstående. Han satt inspärrad bakom lås och bom, för att han inte skulle påverka utredningen. Men för målsägarsidan var det fritt fram att påverka både utredningen och förbereda sig tillsammans inför rättegången.

I många fall är det kvinnojourer eller socialtjänsten som hjälper de anklagande kvinnorna att formulera sig innan de gör anmälan till polisen. Detta så att de ska vara väl förberedda och ha preparerat sin historia på bästa sätt innan den slutgiltiga anmälan görs till polisen. Inför rättegången får de samma hjälp och dessutom ett målsägarbidräde som hjälper de med det juridiska. Allt betalt med skattepengar.

Man kan fråga sig varför enbart den anklagade ska spärras in med restriktioner under förundersökningen. Varför låser man inte in målsägande också? Om man nu verkligen vill att utredningen inte ska kunna påverkas.

Man kan också fråga sig vad som hade hänt med Julian Assange om han inte var en kändis och om inte media hade uppmärksammat att han så snabbt blev anhållen i sin frånvaro, enbart baserat på anklagelser från två kvinnor? För åklagaren agerade som åklagare alltid brukar agera i den här typen av fall. Det säger ju jouråklagaren Maria Häljebo Kjellstrand själv till Expressen och hon ångrar inte sitt agerande.

Den stora skillnaden i det här fallet, jämfört med de flesta fall där män anklagas för hemska brott av kvinnor, var att det ledde till en enorm uppmärksamhet i hela världens media samt enorma reaktioner i bloggosfären och i sociala media.

Om det var detta som fick chefsåklagare Eva Finné att till slut dra tillbaka anhållningsbeslutet och avskriva misstankarna om våldtäkt lär vi aldrig få veta. Underligt är det i varje fall, både att det är så oerhört lätt att anklaga någon för våldtäkt och få denne anhållen, men också att åklagarna så lättvindigt först anhåller den anklagade och sedan avskriver anhållan utan att ens ha talat med den anklagade. Det bidrar nu till att Sverige framstår som ett rättsligt moras även i internationella ögon.

Att det står illa till med den svenska rättssäkerheten vet många svenska män redan idag. Den feministiska samhällssynen, där kvinnor är offer och män är förrövare, har under de senaste årtiondena lett till att män döms enbart på en kvinnas ord. Ett ord som det dessutom är kutym att aldrig ifrågasätta. För kvinnor ljuger inte om så allvarliga saker som våldtäkter, misshandel eller övergrepp på barn. Det har både politiker, media, rättsväsende och de sociala myndigheterna fått lära sig.

Det är just detta som lett till att Sverige numera har blivit ett paradis för falskanmälare. Genom att samhället inte vågar ifrågasätta feminismen och dess ideologiska fundament har rättssäkerheten satts ur spel, vilket utnyttjas av mindre nogräknade kvinnor som vill få sin vilja igenom till vilket pris som helst.

Det är dags att öppna ögonen och göra upp med statsfeminismen! Inte bara för alla falskanklagade och oskyldigt dömda mäns skull, utan för alla medborgares och för jämställdhetens skull!

14 kommentarer:

Håkan sa...

Hela det svenska rättssystemet, med eller utan radikalfeminism är ett stort skämt.

I teorin: En åklagare skall under förundersökningen vara opartisk och ta fram sådant som talar både för och emot den anklagade. Åklagaren skall sedan säkra att väsentlig information, vare sig det talar för eller emot den anklagade kommer med i förundersökningsprotokollet.

I verkligheten: En åklagare vet att vinna mål gynnar karriären. Således finns det en personlig vinning i att lägga mer kraft på sådant som talar mot den anklagade. Vidare så finns det en lika stor vinning i att utelämna sådant som talar för den åtalade från förundersökningsprotokollet.

M.a.o åklagaren kan inte anses som opartisk under förundersökningen då denne har en en personlig vinst i ett visst resultat från denna.

Det är som att kalla en fastighetsmäklare opartisk, de har en personlig vinning i att priset blir så högt som möjligt!

Anonym sa...

När ämbetsmannaansvaret togs bort stärktes statens makt mot den enskilde.Det finns ingen som tar ansvar rättsväsendet är helt korrumperat av Statsfeminism.

Anonym sa...

Ja av det uttalande en av kvinnorna gjorde i en tidning framgår det rätt klart att det är frågan om frivilligt knull som inte blev så bra som hon tänkt sig. Tänk på det killar nästa gång ni går hemmed ett one night stand anmäl henne för våldtäkt om hon inte når upp till förväntingarna.
Susanna Svensson

Anonym sa...

De rödgröna vill göra det lättare att döma våldtäkts anmälda män! Endast Piratpartiet och Sverigedemokraterna har någon trovärdighet.Riksdags partierna har legitimerat rättsövergreppen.

Håkan sa...

Jag skulle gärna se att man hade en fristående undersökningskommission. Denna skall kunna gå igenom rättsfall i efterhand, antingen slumpmässigt eller efter anmälan.

De skall kunna gå igenom hela fallet inklusive det som hamnat i slasken samt kanske även titta efter sådant som borde har undersökts.

De skall kunna beordra resning i ett fall eller till och med att förundersökningen skall återöppnas.

De skall även, om det kommer fram att polis och/eller åklagare avsiktligt eller genom slarv och oförsiktighet inte genomfört en riktig och opartisk förundersökning. Enskild polis och åklagare skall då kunna fällas till ansvar, kanske till och med till fängelse.

Först då kan man börja tro på svenska rättsväsendet. Då har vi någon övervakar övervakarna!

Medborgare X sa...

Håkan!

Jag kan bara hålla med dig. Det är ett pinsamt rättssystem som vi har i Sverige. Det är en chimär att åklagaren skulle vara objektiv. Naturligtvis står åklagaren på målsägandes sida. Är det någon som någonsin har hört en åklagare korsförhöra målsägande och öppet ifrågasätta dennes uppgifter?

Naturligtvis vill åklagaren att den anklagade fälls. Det ger ytterligare en pinne i protokollet och ytterligare möjligheter att göra karriär. I fall som rör kvinnor som anklagar män för våldtäkt eller för andra former av övergrepp mot de själva eller deras barn så är det dessutom politiskt korrekt att ensidigt stå på kvinnans sida och aldrig ifrågasätta hennes berättelse.

Medborgare X sa...

Anonym 14:19!

Helt riktigt. Avskaffandet av ämbetsmannaansvaret har ytterligare minskat rättssäkerheten i landet.

Medborgare X sa...

Håkan!

Kan bara hålla med. Vi behöver verkligen en oberoende undersökningskommission i detta land!

JD sa...

Välkommen Assange till Sverige!
Landet där alla män är våldtäktsmän i åklagares ögon och alla kvinnor är osyldiga offer som ska ha upprättelse.

Om det är en tröst i all bedröverlsen så ska du veta att du är inte ensam om att ha blivit häktad på sannolika skäl utan grund.
Du klarade dig bättre än många andra!

Juristen sa...

@MedborgareX: Jag är enig med dig om det mesta, men när du skriver att advokater i regel inte skulle vara intresserade av att försvara sin klient och den som är anklagad för allvarliga brott skulle få betala ur egen ficka så snackar du i nattmössan.

Jag har varit försvararsadvokat i snart 20 år och känner ett stort antal kollegor. Det alla har gemensamt är att de drivs av en vilja att försvara rättssäkerheten och ge sin klient rätten till en rättvis rättegång. Dock kanske advokaten inte alltid kan eller vill följa sin klients alla direktiv. Detta handlar om professionalitet. Advokaten måste ta korrekta beslut som i längden gynnar klienten. Tyvärr fattar klienten inte alltid detta.

Och du; Den som är anklagad för våldtäkt har alltid rätt till en offentlig försvarare som betalas av det allmänna. Men visst; Blir man dömd så kan man - beroende på ekonomiska förhålllanden - bli återbetalningsskyldig för hela eller delar av kostnaden för försvararen. Men det är till staten man betalar, inte till advokaten.

I övrigt är jag helt enig. Sverige är ett paradis för falskanmälare och de får tillgång till hela rättsväsendet utan att ens bli ifrågasatta, vilket bevisas av Assange-fallet.

Medborgare X sa...

Juristen!

Jag är övertygad att det finns många försvarsadvokater som faktiskt vill försvara rättssäkerheten och ge sin klient rätten till en rättvis rättegång, men som du säger så är det staten som betalar advokaten. Och ofta begränsar rätten hur många timmar som försvarsadvokaten får betalt för. Ändå är det bara frågan om en en bråkdel av det antal timmar som åklagaren och polisen har lagt ner för att fälla den anklagade. Ofta till och med färre timmar än vad målsägarbiträdet får betalt för av staten!

Om sedan den åtalade blir fälld så tvingas denne ofta själv betala för sin försvarsadvokat, även om det sker via staten! Men om målsägande förlorar så behöver denne inte betala för åklagaren, polisen och målsägarbiträdet! Det är alltså i princip riskfritt anklaga någon, även ur ett ekonomiskt perspektiv!

Ola Jennebrink sa...

När jag i morse gick för att hämta tidningen blev jag våldtagen av Filippa Reinfeldt.Jag åkte direkt in till norrmalmspolisen och anmälde detta.Då skrattade alla åt mig.Men,sa jag,hon tog inte ett nej för ett nej.Ska ni inte anhålla henne?!Gå och stäng dörren!Från utsidan,sa de då.
Efter den här händelsen förstår jag alla kvinnor som ständigt blir våldtagna,men aldrig tagna på allvar.

Anonym sa...

Läste i aftonbladet om en krögare som sitter häktad för våldtäkt/är det våldtäkt om man inte fört nån samlag eller att förundersökningen inte kunnat bevisa nån DNA bevis mot mannen?,utan tror bara på kvinnas berättelse?? Hon anmällde inte det samma dag heller ,utan hade ångest och var chockad..dessutom lagade våldtäksmannen mat efter övergreppet?? Hon satt då och åt middag med han?? På vilka grunder ska denne man sitta 2,5 för bara hennes berättelse? Alltså allvarigt! detta får inte ske i vårt samhälle,jag hade förstått om det var en genomförd våldtäkt,men detta var ju inte ens i närheten...Vakna era okunniga Åklagare/domare: skulle va roligt att se er bli anklagade på samma sätt! Men det är ju klart,Nu får ni en högre rankning i era yrken och stolta av att ni tror ni gjort ett bra jobb.!!

Juristen sa...

@MedborgareX; Tack för ditt klargörande svar. Jag blev lite förvånad över texten i ditt inlägg men nu förstår jag bättre vad du menade.

Skicka en kommentar

Medborgarperspektiv tar inget som helst juridiskt ansvar för andras kommentarer. Var och en ansvarar själv för vad de skriver samt hur de uttrycker sig!