21 januari 2010

HBT-personer vill ha rättigheter som inte hetrosexuella har

Medborgare! Enligt Dagens Nyheter tar pappor ut allt större andel av föräldraledigheten. Under förra decenniet steg männens andel med hela 10 procentenheter. Resultatet för 2009 slutade därmed med att 22,3 procent av den totala föräldraledigheten togs ut av papporna. Detta trots att många pappor aldrig ens får någon möjlighet att ta ut någon föräldraledighet. Detta eftersom de inte får automatisk gemensam vårdnad för sina barn när de föds. För barn som föds utanför äktenskapet får nämligen mamman enskild vårdnad om vid födseln. Och utan vårdnad får man heller ingen föräldraledighet. För att pappan ska få ta del av föräldraledigheten krävs att mamman skriftligen godkänner honom som vårdnadshavare och att han ska få gemensam vårdnad om barnet. Först då får även pappan rätt till föräldraledighet.

GP Debatt skriver RFSL:s ordförande Sören Juvas en artikel om flera olika HBT-frågor. Bland annat skriver han att:
"Samkönade kvinnliga par har fått hjälp med assisterad befruktning genom landstingen sedan 2005. Dock drabbas de av strukturell diskriminering och missgynnas i flera landsting och deras barn har inte rätt till båda föräldrarna som vårdnadshavare när de föds."
Medborgarperspektiv frågar sig dock varför Sören Juvas vill att just HBT-personer ska ha rättigheter som inte ens heterosexuella män har idag? För barn till heterosexuella män har ju inte heller någon automatisk rätt till sina pappor som vårdnadshavare när de föds. Eller är det bara de homosexuella kvinnorna som Sören Juvas värnar om i den här frågan? Så att de ska få samma rättigheter som sina heterosexuella väninnor? För männen behöver man kanske inte bry sig om, vare sig de är heterosexuella eller homosexuella...

14 kommentarer:

Benjamin sa...

I ett samkönat parförhållande, måste paret vara gift och den person som inte är mamma/pappa till det födda barnet adoptera barnet.
Det innebär adoptionsutredning under flera månader, innan föräldraskapet förhoppningsvis är godkänt av politikerna i kommunens socialnämnd.
Det är en stor skillnad mot ett gift heterosexuellt par, där delat föräldraskap sker per automatik.

Lilla My sa...

Varför ska gifta par få gemensam vårdnad automatiskt, men inte de som bara är sambo?
Barnet har väl två föräldrar i båda fallen.

Varför ska HBT personer ha privilegiet att få gemensam vårdnad automatiskt när inte en biologisk pappa får det?

Mia sa...

"Medborgarperspektiv frågar sig dock varför Sören Juvas vill att just HBT-personer ska ha rättigheter som inte ens heterosexuella män har idag?"

Kanske av den enkla anledningen att Juvas är ordförande för RFSL?

Nä, gör hellre som Billing och se Juvas som en möjlig allierad.

http://www.pellebilling.se/2010/01/barns-ratt-till-sina-foraldrar/

Mia sa...

Lilla My

Hoppas att du kräver av "pappaaktivister" att de ska ha koll på HBT-rörelsens intressen och lobba för dem också.

Jag är för "papparörelsens" rättigheter men ibland hänfaller man som sagt i mitt tycke åt småaktigheter ist.

Lilla My sa...

Mia
Varför ska jag kräva det av dem?
Lagen ska väl vara lika för alla.
Kan inte en biologist pappa få vårdnaden automatiskt, varför ska personer vars partner inseminerats få mer rättigheter än bilogiska pappor?

Jag anser att alla ska få automatiskt föräldrarskap för barnens skull, men ser inte varför HBT-föräldrar ska ha fler rättigheter i lagen än en biologisk pappa.

Kräver du att feministerna ska arbeta för jämställdhet för männen?

Alla olika grupper arbetar med de frågor som de anser vara viktigt för dem, eller hur.

Det jag tycker dock när det gäller jämställdhetsivrare som enbart arbetar för jämställdhet för kvinnor.
Är att, de arbetar utifrån en inställning/dubbelmoral att de ska ha alla rättigheter, men vill inte dela på något som varit deras domän i alla år.
Dvs vårdnad om barn.
Där vill de inte ge vika en millimeter, eftersom barnen behöver mammorna bäst.
Jag tror nog att det är mammorna som behöver barnen inte tvärtom.

Mia sa...

Lilla My

"Alla olika grupper arbetar med de frågor som de anser vara viktigt för dem, eller hur."

Det var just min poäng. Juvas ansåg inte att HBT-personer skulle ha rättigheter som inte heterosexuella män har. Han arbetar med saker han anser viktiga för HBT-personer. HBT-personer vill ha samma rättigheter som gifta heterosexuella män och de vill ha samma rättigehetr som ogifta heterosexuella män kämpar för. En (samarbetspartner?) som arbetar för något inte mot några alltså.

Medborgare X sa...

Benjamin!

Naturligtvis måste adoptionen gå rätt till, men den som har donerat sperma kan ju redan under graviditeten (eller till och med innan inseminationen sker) skriva under adoptionspapperen. Det borde alltså gå att ordna långt i förväg. Det enda som sedan behöver göras är att DNA-testa barnet och spermadonatorn för att tillse att han verkligen är pappa till barnet och därmed den som har rätt att adoptera bort barnet till extramamman.

Benjamin sa...

Medborgare X

När det gäller spermadonation till lesbiska par fungerar det inte i alla landsting.
Många par far därför till tex Danmark.
Där får man ett intyg som man när barnet är fött, lämnar in till familjerätten vid faderskapets fastställande.
Sedan tar adoptionsprocessen fart.

Om man väljer att ordna med privat spermadonator i Sverige kan det gå till på flera sätt.
Antingen med fader okänd eller med fader känd.
Är fadern okänd är det upp till socialtjänste SAMT tingsrätt att se om det öht går att genomföra.
Är fader känd, så ska han skriva på papper om adoption när barnet är fött.
Själva adoptionsprocessen sätter inte igång förrän barnet är fött och dokumenten är klara.

Samma gäller vid surrogatmödraskap.
Mannen i paret som uppges vara far till barnet är ensam skriven som förälder tills dess att adoptionsprocessen är färdig.

Längden på processerna skiljer sig åt från kommun till kommun.

Lilla My sa...

Det står väl inte någonstans att Juvas har fel i det han tycker.
Frågan var om han anser att heterosexuella och homosexuella män ska få samma rättigheter, eller är det bara homosexuella kvinnor som ska få det.

Jag anser att det är fel att HBT- föräldrar få automatisk gemensam vårdnad om inte pappor med biologiska barn får det.

Barn behöver sina föräldrar biologiska eller inte.

Mia sa...

Lilla My

"Frågan var om han anser att heterosexuella och homosexuella män ska få samma rättigheter, eller är det bara homosexuella kvinnor som ska få det."

Men nu var det ju inte den frågan som var viktig för just den här gruppen. Och att Juvas bara skulle jobba för lesbiska kvinnor låter väl liiite långsökt ;)

Vad gäller homosexuella män ser situationen annorlunda ut, de har inte ens möjlighet att få några barn idag som de kan ha gemensam vårdnad om. Där måste man först diskutera frågan om surrogatmödrar. Vilket Juvas jobbar med parallellt (Utan att fråga om hetrosexuella pappor jobbar även för dessa män. Vilket ju kanske borde vara något att tänka på då fördomar mot dessa pappor torde vara än större.)

Ja orättvisa och diskriminering är ju något som HBT-personer känner till men jag kan inte tänka mig att Juvas förspråkar det vad gäller heterosexuella ogifta män.

Medborgare X sa...

Benjamin!

För att ett barn ska komma till jorden krävs könsceller från en man och en kvinna. Det är dessa två som är barnets biologiska föräldrar. Som homosexuellt par är man därmed utelämnad till adoption, antingen att båda tillsammans adopterar ett barn eller att den ena skaffar ett biologiskt barn med en annan vuxen person av motsats kön och att denne tillåter att adoptera bort barnet till den andre i paret.

Vill man göra det senare så bör man naturligtvis redan från början ha ett avtal med personen av motsatt kön. Har man inte det kan det naturligtvis bli problem när väl barnet är fött.

Jag tycker för övrigt att det bara är bra att myndigheterna är noggranna med att kolla upp allting innan adoptionen godkänns. Finns inte alla avtal och papper klara när barnet föds så är det bara bra att myndigheterna tar sig tid att utreda förhållandet.

Benjamin sa...

Medborgare X

Myndigheterna SKA vara noggranna innan adoptioner genomförs!

Däremot kan inte alla dokument vara klara när barnet föds, som du skrev här ovan och som jag har förklarat för dig.

Det är inte förrän barnet är fött som de sista dokumenten och besluten kan tas av de två inblandade parterna.
Det är en lång process, som jag ville peka ut för dig och som tar tid.
Tiden beror på individuella förutsättningar.
Tex kan barnets far i ett lesbiskt förhållande vara okänd eller känd.

Nu har även surrogatmödraskap uppmärksammats och flera par har blivit föräldrar.

Medborgare X sa...

Benjamin!

Nej, naturligtvis kan t.ex. inte DNA-undersökning vara klar innan barnet är fött.

Men ett avtal om att t.ex. pappan som donerat sperma har kommit överens med det homosexuella kvinnliga paret om att adoptera bort barnet till den i paret som inte är biologisk mamma till barnet kan (och bör) finnas innan inseminationen görs. Då är alla överens på ett tidigt stadium vad som ska ske så snart barnet är fött och den administration som behövs efter att barnet är fött kan effektueras snabbt och smidigt. Samma sak gäller för de homosexuella manliga par som önskar komma överens få barn med en surrogatmamma. Även då är det viktigt att ett avtal finns innan graviditetens påbörjas.

Om någon av föräldrarna är okänd när barnet föds är det naturligtvis rätt av myndigheterna att lägga tid och resurser på att finna den föräldern. Det är ju alla barns rätt att få veta vilka dess föräldrar är, så att de när de växer upp kan bygga upp en relation med dem om de så önskar.

Anonym sa...

Jag har blivit tillfrågad om jag vill bli donator till ett lesbiskt par. Jag känner dem båda, den ena mer än den andra, men jag har ett stort förtroende för båda som varma och kloka personer. Jag skulle inte kunna tänka mig några bättre föräldrar om jag skulle donera sperma och bli biologisk far - men inget mer. Frågan är: Ska jag? Jag saknar ett diskussionsforum eller kontakt med andra män som gjort - eller inte gjort - detta. Någon som har något tips? Tack på förhand!

Skicka en kommentar

Medborgarperspektiv tar inget som helst juridiskt ansvar för andras kommentarer. Var och en ansvarar själv för vad de skriver samt hur de uttrycker sig!