30 januari 2010

Genusvetenskap - endast för kvinnor?

Medborgare! Tanja Bergkvist belyser och ifrågasätter på sin blogg den genusvetenskapliga verksamheten vid Sveriges universitet. Hon är själv verksam vid den matematiska institutionen vid Stockholms Universitet, vilket innebär att hon har en god insikt i vad som sker inom universitetsvärlden i landet. Hon har visat hur genusväldet intagit Södertörns Högskola samt hur flera av landets universitet tvingats in i ett system där utbildningarna och forskningen ska genuscertifieras (eller genusmärkas som det även kallas). Genuscertifieringens syfte är, enligt en arbetsgrupp ledd av Tiina Rosenberg vid Centrum för Genusvetenskap vid Lunds Universitet, att ”bevaka att relevanta genusperspektiv och en könsmedveten pedagogik integreras i all utbildning”. Varje program och kurs skall få en genuscertifieringsstämpel. Universitetets lärare skall tvingas vara genusmedvetna, och bland de studerande skall det finnas en genusombudsman.

Alla är dock inte speciellt glada över påbudet. Flera av institutionerna vid Uppsala Universitet nobbar genusmärkningen. I Lund verkar det dock vara si och så med insikten vad genuscertifieringen verkligen innebär. Studierektorerna vid både fysiska institutionen respektive sociologiska institutionen verkar svälja påbudet med hull och hår. Den institution som verkar vara mest avvaktande är något förvånande Centrum för genusvetenskap, som beslutat att stå utanför till det pilotprojekt som just nu pågår på Lunds Universitet! Samma institution som själva varit drivande med att inför genuscertifieringen!

Men vid en närmare eftertanke kanske det inte är så konstigt. Centrum för genusvetenskap vid Lunds Universitet leds av Tiina Rosenberg. Den fasta personalen består av 18 personer, varav endast en är man! Denne ende man forskar främst kring homosexualitet och queerteori. Utöver de 18 personerna vid institutionen finns ytterligare 9 personer som är löst kopplade till institutionen som lärare (men tillhör formellt andra institutioner). Av dessa är endast en enda person man. Så av de totalt 27 personer som arbetar för Centrum för genusvetenskap vid Lunds Universitet är endast 2 personer män. En ytterst skev könsfördelning alltså! Då kanske det inte är så underligt att man själva inte vill bli granskade och utvärderade vad gäller genuscertifieringen?

Hur ser det då ut på de övriga stora universiteten i landet? Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs Universitet har en central roll för den genusvetenskapliga forskningen i landet. Sekretariatet inrättades efter ett beslut i Riksdagen i slutet på 90-talet som ett led i en större satsning på forskning med köns-/genusperspektiv. Verksamheten leds av Kerstin Alnebratt och av de 9 fast anställda är 8 kvinnor.

Vid Centrum för genusstudier vid Stockholms Universitet leds verksamheten av Barbro Blehr. Där finns 9 anställda, varav 7 är akademisk personal och 2 är administrativ personal. En av de anställda forskarna är den välkända feministen Lena Gemzöe som skrivit den hyllade boken "Feminism". All akademisk personal består av kvinnor och av de övriga två i den administrativa personalen är en man. Så även på Centrum för genusstudier vid Stockholms Universitet består de 9 fast anställda av 8 kvinnor och 1 man.

Avdelningen för samhällsvetenskaplig genusforskning vid Uppsala Universitet leds av den välkända radikalfeministen Eva Lundgren, som gjort sig känd som författaren till skandalstudien Slagen dam och som porträtterades i TV-dokumentären Könskriget (se del 1 och del 2 här). Vid avdelningen finns även Eva Lundgrens högra hand Jenny Westerstrand, som av också var medförfattare till Slagen dam. Av de 4 anställda vid avdelningen är alla kvinnor!

Vid avdelningen för Genusvetenskap vid Södertörns Högskola arbetar totalt 21 personer, av dessa är 3 män. Vid Umeå centrum för genusstudier finns 24 anställda, alla är kvinnor. Vid Centrum för genusvetenskap vid Karlstad Universitet finns 13 anställda, varav endast en enda är man.

För universitet efter universitet upprepar sig samma bild. Vid de genusvetenskapliga institutionerna är könsfördelningen allt annat än jämställd. Kvinnorna dominerar totalt och andelen män är nästan försumbar. Då kan man förstå att just de genusvetenskapliga institutionerna inte själva vill bli granskade och undersökta när det gäller könsfördelning och hur det står till med könsmedvetenheten i pedagogiken.

För något mer ojämlikt och könsinskränkt än de genusvetenskapliga institutionerna är nog svårt att hitta på landets universitet!

10 kommentarer:

Ingrid Carlqvist sa...

Haha, mycket avslöjande! Kan man inte be någon av dessa genusexperter förklara varför det är genuskorrekt att ha bara kvinnor anställda men genuskatastrofalt att ha bara män anställda? Den förklaringen kan bli klassisk!

Matte Matik sa...

Genusväldet drar fram
i vårt avlånga land
Den som inte går mot det går med

50-50 minsann?!
Genusvetarprogram
hyser nio kvinnor per man!

Leroy sa...

En som jag sett arbetat bra med genusforksning och frågor om etik och moral är Ann Heberlein:

http://sv.wikipedia.org/wiki/Ann_Heberlein

Hon har även skrivit många avhandlingar och böcker i ämnen kring detta.

Genderglasögon till folket!

Leroy

Ann Helena Rudberg sa...

Jag väntar fortfarande på att få se en sopåkare, snöplogare, takläggare, rörmokare etc som är kvinna... kan vi inte få lite kvotering, snälla nån... tänk att de bara bryr sig om professorstjänster och sånt vid universitet. Hur kan det komma sig ;)

KimhZa Bremer sa...

Jättebra reflektion och inlägg, MX!

Det är ju precis så här det är (jag vet det själv från min akademiska erfarenhet i högskolan). Man använder sig av könsneutrala ord och begrepp i teorin och retoriken, men den underliggande agendan är glasklar; Att få in övervägande andel kvinnor, till varje pris, på alla tunga positioner (och i andelen antagna studenter).

Detta med "kvotering" är också ganska talande, när det gäller att använda sig av könsneutrala uttryck. Utbildningsminister Krantz beskrev det talande, tycker jag, nämligen att detta med kvotering (och genuscertifiering måste vi ju anta) aldrig "var menat" att slå igen dörren för unga kvinnor... Vi förstår ju därmed att allt detta egentligen har ett syfte (som inte är uttalat), att genuscertifiering och genusombudsmän kommer att handla om att värna kvinnor och tjejers intressen och möjligheter.

Detta i ett läge när andelen unga kvinnor i högskolan redan är 75% och ökar snabbt. Den strukturella diskrimineringen håller helt öppet på att göras till fulländad verklighet.

Mia sa...

Nej, Medborgare X

Genusvetenskap - bara för godkända kvinnor!

Är man kvinna men inte faller in i kören/rättar in sig i ledet är man inte välkommen heller. Det räcker inte med att vara kvinna man måste ha rätt åsikter också.

Medborgare X sa...

Ann Helena!

Ja, visst är det konstigt att vi aldrig hör om kvotering till yrken som sopåkare, takläggare och rörmokare. Eller varför inte kvotering av de som är uteliggare?

Medborgare X sa...

Mia!

Du har helt rätt. Det är inte alla kvinnor som är välkomna. Man måste rätta in sig i leden och inte motsäga de feministiskt ideologiska ledarna, något som Evin Rubar blev varse när hon intervjuade jämställdhetsminister Margaretha Winbergs chefsideolog Gunilla Ekberg i Könskriget.

Anonym sa...

Tyvärr är det också som så att studenterna på genusvetenskapen i Lund till 95 procent är kvinnor/unga tjejer.

/been there, seen that

Anonym sa...

Bra studie:

Gör en studie av hur många av dem som röstar på vänsterpartiet också. En kille som studerat ett besläktat ämne berättade en av lärarna sagt "om ni inte är vänsterpartister kommer ni inte att tro på det här"

De pratar om mångfald men det betyder ju bara att vissa är olika hudfärg och kläder. Någon månfald i åsikter däremot har de inte alls.

Skicka en kommentar

Medborgarperspektiv tar inget som helst juridiskt ansvar för andras kommentarer. Var och en ansvarar själv för vad de skriver samt hur de uttrycker sig!